2,8 milions d'euros per a la Renda Mínima d'Inserció

Autor/a: 
Marta Quiroga Pons
 Font:
Font:

2,8 milions d'euros per a la Renda Mínima d'Inserció

Autor/a: 
Marta Quiroga Pons

Resum: 

El conseller d’Empresa i Ocupació, va anunciar el passat 6 de novembre en el Parlament de Catalunya que la Generalitat dotarà amb 2,8 milions d'euros extraordinaris la Renda Mínima d'Inserció.

Aquests recursos s’ han aconseguit gràcies a la reassignació dels objectius de dèficit entre els Departaments. Es destinaran 11 milions per a mantenir els ajuts als Centres Especials de Treball i per a mantenir els llocs de treball per a les persones amb discapacitat i els 2,8 milions d’euros a la RMI, per als expedients que estaven pendents per manca de pressupost.

L’objectiu de la RMI és la reinserció social i laboral de les persones beneficiàries i han anunciat que “es posaran en marxa plans d’inserció específics per a destinataris de la RMI amb càrregues familiars a través de les administracions locals”.

Actualment hi ha 22.598 persones que reben la RMI a Catalunya.

Els beneficiaris d’aquests plans accediran a un contracte de 6 mesos i, si després d’aquest temps no han aconseguit feina, tindran dret a un subsidi d’atur de 426 euros amb una durada de 21 mesos. Si s’esgota la prestació i no han aconseguit inserir-se laboralment, tenen garantit el retorn al programa de la RMI. El nombre de contractacions previst és de 800 amb un sou mensual de 850 euros.

El Departament d’Empresa i Ocupació està treballant en la possibilitat de fer canvis en la normativa de la RMI per adaptar-se a la nova situació socioeconòmica i per millorar les condicions personals, socials, familiars i d’ocupabilitat d’aquest col·lectiu.

Afegeix un comentari nou