4.521 beneficiaris perden la percepció de la renda mínima d’inserció

Autor/a: 
Montserrat Garcia
 Font:
Font:

4.521 beneficiaris perden la percepció de la renda mínima d’inserció

Autor/a: 
Montserrat Garcia

Resum: 

Segons les dades del Departament d’Empresa i Ocupació, 4.521 persones (un 15% del total), han perdut el dret de cobrar la prestació de la renda mínima d’inserció (RMI), ja que no acomplien els requisits establerts.

Fins el 31 de desembre de 2010 cobraven l’antic PIRMI unes 30.284 persones. Degut a les revisions dels expedients efectuades a l’agost de 2011, aquesta xifra es va reduir fins a 24.765. Segons les dades ofertes per el Departament, aquesta reducció es deguda a que:

  • El 33,4% dels beneficiaris, van sortir de Catalunya sense comunicar-ho.

  • El 24,35%, no van respondre a l’edicte publicat al DOGC on buscaven els 2.356 perceptors que es trobaven il•localitzables, dels quals, finalment se’n van trobar 1.200.

  • El 21,20% dels beneficiaris, no van avisar que havia canviat la seva situació laboral i tenien uns ingressos superiors a la RMI (actualment uns 420 euros mensuals).

  • L’11,00% dels perceptors no van acudir a les entrevistes concertades amb el personal del Govern.

  • El 9,6% destinava els diners a activitats que no eren de subsistència.

D’altra banda, la Taula del Tercer Sector ha afirmat que aquestes retallades demostren “poca sensibilitat social” i preveu que aquest 2012 la xifra disminueixi fins a 18.000 beneficiaris.

Finalment el Departament, ha afirmat que 20 milions d’euros seran designats destinats a ajudar als perceptors a introduir-se en el mercat laboral.

Més informació.

Comentaris

Aquesta ajuda només serveix per mantenir a l´inmigració i que no marxi mai del país, perque se suposa que han vingut a trevallar. I si no hi ha feina que marxin a altre país, perque aquí no hi ha feina ni per nosaltres.

hauria d´haber encara més control, i perque no es controlan els diners que tenen al seu país????. Perque per aquesta regla només cobraran els inmigrants i els que tinguen 4 duros i hem estalviat no tenim dret. No ho trobo just.

Hola ,he vinido a catalunya con 20años,ahora tengo46años.no entiendo esta gente que piden que se vayan los inmigrantes.españa necissita inmigracion porque es un puebo viejo,se han ido mucha gente y se nota en los colegios sobre todo en los clases de P3 no hay niños.y adémas yo he trabajdo 20 años mis hijos han nacido aqui y hacen el 4 de eso.yo no pienso salir de qui porque mi considero catalan.y hay españoles que no tienes ningun estudios por eso hablan muy mal de los inmigrantes,qui ellos tambien tienen cotización. no decin que españa es un pais democretico...............o solamente en papaeles????????????????????????????????

Yo soy inmigrante ,no se porque la gente piensa que los inmigrantes ellos solos cobran las ayudas,de verdad no l'entiendo.para explicalo:si yo no tengo cotización no tengo derecho a cobrar nada.la culpa no es de los inmigrantes ,la culpa es del gobierno.venga a reglar los papeles a todo el mundo. Otra cosa hay españoles que piensan que nosotros somos la causa de la crisis,hombre vaya nivel esta clase de gente necissita estudiar mucho.Cuando vas a la calle te miran como si has venido de otra planeta,que diferencia entre francesesy los españoles.a partir del Sur de Francia esto le llamo europa pero españa es el tercer mundo.Lástima¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

Afegeix un comentari nou