Aprovades mesures pel govern per una millor cobertura d’accés a la Renda Mínima d’Inserció .

 Font:
Font:

Aprovades mesures pel govern per una millor cobertura d’accés a la Renda Mínima d’Inserció .

Resum: 

El Govern va aprovar el passat dimarts 12 de gener una millor cobertura d’accés a la Renda Mínima d’Inserció, prestació assistencial destinada a persones sense ingressos.

El pressupost inicial destinat a la Renda Mínima d’Inserció es de 99,4 milions d’euros, amb un increment de 31 milions mes que l’any passat. La RMI té com a finalitat l’ajuda econòmica a persones que no tenen ocupació i han esgotat la percepció de prestacions i subsidis i no disposen de mitjans econòmics suficients per les necessitats essencials. Per tal d’accedir a la Renda Mínima, la unitat familiar no pot haver percebut ingressos els darrers 6 mesos, reduint de 12 a 6 els mesos a computar per determinar els ingressos que donen dret aquesta prestació.
Altres requisits per accedir a la RMI son:

-Estar empadronat a Catalunya
-Residència continuada d’un any a Catalunya
-La persona sol•licitant o unitat familiar, han de tenir constituïda una llar independent, 1 any abans de la data de presentació de la sol•licitud.
-Edat de la persona sol•licitant, entre 25 i 65 anys

La mesura te caràcter retroactiu a partir de l’1 de gener de 2010.

El Govern, durant l’any 2010, seguirà potenciant les mesures que el Departament de Treball realitza, amb la col•laboració d’entitats especialitzades, per afavorir la inserció laboral de les persones acollides a la Renda Mínima d’Inserció.

Llegir mes

Afegeix un comentari nou