Augmenten els llegats solidaris a Catalunya

Autor/a: 
Noe Alvarez
 Font:
Font:

Augmenten els llegats solidaris a Catalunya

Autor/a: 
Noe Alvarez

Resum: 

Durant el 2014 les herències a les ONG i a l’Església, van augmentar a Catalunya un 17% respecte a l’any anterior, essent beneficiàries de 372 herències.

Cada vegada hi ha més persones que prenen la decisió abans de morir de deixar el seu patrimoni a ONG i a les ordres religioses. Només a Catalunya es van registrar 372 llegats solidaris, dels 3.485 llegats solidaris que es fa a Espanya, encara que en general, el conjunt de llegats a tot l’Estat ha disminuït un 4%

A Catalunya les ONG es van beneficiar durant el 2014 de 183 llegats solidaris i l’Església de 189. A diferència de Catalunya, a la resta de l’Estat, l’Església és la principal beneficiaria, ja que durant el 2014 van rebre el 62% de les herències, mentre que les ONG van heretar el 38%.

Per a moltes entitats sense ànim de lucre els llegats representen una aportació vital per poder continuar amb els seus fins socials, com és el cas de Càritas de Barcelona que cada any rep herències i llegats mobiliaris i immobiliaris per valor d’ 1,5 i 2 milions d’euros, de persones que deixen el seu patrimoni aquesta entitat per ajudar col·lectiu vulnerable.

Segons ha explicat el Col·legi de Notaris, els llegats solidaris s’han de fer de forma explícita en el moment que es realitza el testament i poden incloure tant diners com immobles. Per la seva banda les ONG i les institucions religioses accepten els llegats a benefici d’inventari, ja que d’aquesta forma eviten fer front amb el seu patrimoni propi el deute que tingui el mort, perquè el fet d’acceptar una herència comporta a més del patrimoni, els deutes de la persona morta que hagi deixat en herència el seu patrimoni.

Quan una persona amb patrimoni mor i no ha redactat testament, no té familiars o bé aquests renuncien a ell, la Generalitat heretarà el patrimoni i de tant en tant realitzarà subhastes procedents de les herències intestades. Els diners procedents de les subhastes es reparteixen entre diferents entitats sense afany de lucre.

Afegeix un comentari nou