El Departament de Medi Ambient i Habitatge atorga subvencions a entitats veïnals i cíviques

 Font:
Font:

El Departament de Medi Ambient i Habitatge atorga subvencions a entitats veïnals i cíviques

Resum: 

S’obren convocatòries per la concessió de subvencions a entitats veïnals i cíviques de les quals l’àmbit d’actuació sigui el parc d’habitatges de promoció pública gestionats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu de la convocatòria es la concessió d’ajuts per a programes d’activitats lúdiques, cíviques, d’educació ambiental i d’àmbit ciutadà i per a projectes socials que tinguin com a finalitat:

• La cohesió social.
• El foment del teixit associatiu.
• L’educació ambiental.
• La solidaritat.
• El civisme.
• La participació ciutadana.

La dotació pressupostària per a projectes socials es de 200.225 euros i per la subvenció d’equipaments, adequació dels locals, les instal·lacions o estris per la millora dels locals, fins a una quantia màxima inicial de 152.000 euros.

El termini de presentació finalitza: 1 de juny de 2010.

Afegeix un comentari nou