El Fons Europeu finançarà programes per a ajudes a refugiats

 Font:
Font:

El Fons Europeu finançarà programes per a ajudes a refugiats

Resum: 

El Fons Europeu per als Refugiats convoca subvencions per a l’any 2010 per a programes a l’àrea d’integració dels immigrants, sol•licitants d’asil i persones amb protecció internacional.

El Ministeri de Treball i Immigració, a través del Fons Europeu per als Refugiats, atorga ajuts per a associacions i ONG que treballin amb programes destinats a projectes de protecció subsidiària, temporal o programes de reassentament. Aquest fons forma part del programa general “Solidaritat i gestió dels Fluxos Migratoris per al període 2007-2013”.

La convocatòria té com a objectiu donar suport a les entitats que promoguin les bones pràctiques a l’àrea d’asil i protecció dels drets de les persones que requereixin protecció internacional, ajuda material, mèdica i jurídica.

Programes als quals va destinada la subvenció:

• Programes relacionats amb les condicions d'acollida.
• Programes relacionats amb la integració.
• Programes relacionats amb el reforç de la capacitat de desenvolupament, supervisió i avaluació de polítiques d'asil a Espanya
.

Es valorarà que els programes comptin amb la col•laboració de voluntaris així com que l’entitat sol•licitant cofinanci el projecte amb fons propis.

-El programa s’executarà des del 14 de juliol de 2010 fins al 31 de desembre de 2011.

-El termini de presentació de sol•licituds finalitza el 22 de setembre de 2010 amb una dotació de 1.399.679,50 euros.


Afegeix un comentari nou