Es crea l'Oficina del Contribuent

Es crea l'Oficina del Contribuent

Resum: 

El Govern crea l’Oficina del Contribuent, una eina creada per defensar les garanties i els drets dels ciutadans en la seva relació amb l’administració tributària de Catalunya.

El passat 9 de novembre el Govern va aprovar el decret que regula el funcionament de l’Oficina del Contribuent. Aquesta unitat s’ha creat per atendre queixes i suggeriments relacionades amb actuacions que provinguin dels següents organismes:

• Agència Tributària de Catalunya.

• Direcció General de Tributs.

• Junta de Finances.

A més, l’Oficina del Contribuent tramitarà les queixes i els suggeriments en matèria tributària que provinguin del Síndic de Greuges.

L’Oficina actuarà com a finestreta única i agruparà totes les queixes i suggeriments que arribin des de qualsevol de les 53 oficines liquidadores de Catalunya, a més de les quatres delegacions de l’Agència Tributària i de la resta d’organismes. Totes les queixes i suggeriments que arribin a aquests organismes, mitjançant un sistema intern, les faran arribar a l’Oficina del Contribuent, que disposarà de 30 dies per enviar la resposta al ciutadà que ha presentat la reclamació.

Les recomanacions de millora i propostes de mesures de totes les actuacions que porti a terme l’Oficina, es recolliran en una memòria anual que es publicarà a la pàgina web de la Conselleria d’Economia.

Aquesta nova oficina s’adhereix a la Secretaria del Departament d’Economia, i per tant no implica cap cost addicional a l’Administració, ja que farà servir els recursos tècnics i humans de què disposa el departament.

Afegeix un comentari nou