La Generalitat revisarà els expedients de renda mínima.

Autor/a: 
Marta Quiroga Pons
 Font:
Font:

La Generalitat revisarà els expedients de renda mínima.

Autor/a: 
Marta Quiroga Pons

Resum: 

La Generalitat ha iniciat una revisió dels expedients de la renda mínima d’inserció de 400 euros al mes.

El Departament d’Economia de la Generalitat ha iniciat una revisió dels expedients de la renda mínima d’inserció per comprovar que els beneficiaris continuen complint amb els requisits per rebre aquest ajut.

La disposició transitòria segona de la llei 10/1997 permetia rebre la prestació per un període màxim de tres anys, encara que n’haguessin cobrat 60 mensualitats, sempre que es complissin els requisits i previ informe favorable de serveis socials.

El Departament d’economia està elaborant una nova normativa per adequar-la a la nova situació socioeconòmica, ja que l’agost del 2014 s’acaba la pròrroga de tres anys.

La conselleria, diu que s’atorgarà una nova pròrroga als beneficiaris que es troben en situació de pobresa severa o tenen 60 anys o més.

Les entitats socials estan preocupades per les persones més necessitades, recorden però, que en una reunió celebrada amb la Generalitat, aquesta els va assegurar que estudiarien alternatives consensuades amb els municipis per mirar de reduir al màxim els efectes d’aquesta mesura.

Afegeix un comentari nou