Què diu l'Agència Tributària sobre el Cas Millet i el Palau de la Música?

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Què diu l'Agència Tributària sobre el Cas Millet i el Palau de la Música?

Resum: 

Aquests dies l'Agència Tributària ha fet arribar els seus informes al jutjat que investiga el cas del Palau i han estat molts els mitjans de comunicació que han informat i opinat sobre aquest tema. L'Agència Tributària ha presentat al jutjat tres informes que amb posterioritat hauran de ser ratificats davant el jutge per part dels experts que els han elaborat.

Entre les conclusions d'aquests informes cal destacar les següents:

  • “...les relacions del Palau amb l’entitat Ferrovial-Agroman no van ser les típiques de patrocinat i de patrocinador.”
  • Sorprèn “la magnitud de l’aportació de Ferrovial, molt per sobre de les aportacions dels altres mecenes” així com també, el fet de que “els pagaments realitzats per Ferrovial-Agroman (habitualment ingressats en comptes de l’Orfeó) anaven seguits de reintegraments gairebé immediats destinats a realitzar alguns pagaments concrets”
  • La major part de “les aportacions de Ferrovial no constitueixen la contribució al patrocini publicitari, sinó que tenen otra finalitat, la qual és satisfer la contraprestació corresponent per l’adjudicació d’obres públiques, fent servir el Palau de la Música per canalitzar els corresponents pagaments”
  • A la diferent documentació revisada queda acreditada que "es vincula expressament els pagaments que fa Ferrovial a l’adjudicació de determinades obres públiques” i que aquesta “aportació es quantifica habitualment en el 4% del pressupost d’execució material”
  • Sembla que inicialment existien “únicament lliuraments en efectiu a persones lligades a l’Administració Pública adjudicant” però “ a partir de l’any 2005, juntament amb lliuraments en efectiu també existeix el pagament mitjançant factures consistent en satisfer factures per import molt elevat a entitats que mai abans havien prestat serveis al Palau de la Música


Per llegir-ne més, a continuació es faciliten diferents enllaços i documents, tant aquest informe de l'Agència Tributària al que es fa referència en aquesta notícia com també a l'informe que es va preparar des de l'Oficina Antifrau i al dictamen de la Comissió del Parlament

Afegeix un comentari nou