Análisis de uso de los carriles bici de Barcelona, recuento según perfiles

Autoria: 
Martinez Violet, Oier; Chaves Vargas, Laura; Arenas Bañolas, Adrià
Sinopsi: 

L'informe analitza la mobilitat amb bicicleta a la ciutat de Barcelona a través de l’observació directa de les persones que circulen per diverses zones. Els objectius són quantificar la quantitat d’usuaris i usuàries que passen pels punts d’interès, conèixer el perfil de les persones usuàries, el gènere, el tipus de vehicle i el seu ús.

Editorial: 
BACC
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2022
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
AMBIENTAL
Desenvolupament sostenible
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font: