L'estat del català al cau i a l'esplai. Estudi sociolingüístic a l'associacionisme educatiu de base voluntària i comunitària a Catalunya

Autoria: 
Plataforma per la Llengua i Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Sinopsi: 

El CNJC i Plataforma per la Llengua han realitzat aquest estudi per conèixer la situació del català a l'associacionisme educatiu de base voluntària i comunitària. L'ús d'una llengua entre infants i joves és un element clau per saber quin estat de salut té i, sobretot, quin pot ser el seu futur. L'estudi s'ha dut a terme amb la col·laboració d'Acció Escolta de Catalunya, d'Escoltes Catalans, d'Esplais Catalans, de la Federació Catalana de l'Esplai, de Minyons Escoltes i Guies, i del Moviment de Centres d'Esplais Cristians de Catalunya.

Editorial: 
Plataforma per la Llengua : Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2024
Lloc de publicació: 
[s.l]
Idioma: 
català
Temàtica document: 
CULTURAL
Llengua
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:

Com es gestiona la diversitat lingüística en els serveiseducatius i d’acollida de persones migrades? Presentació dels Resultats del projecte LAMMATIS

Autoria: 
La Perifèrica
Sinopsi: 

La Perifèrica ha elaborat aquest informe de presentació dels resultats del projecte europeu LAMMATIS, on l'entitat ha participat. L'objectiu és donar a conèixer com es gestiona la diversitat lingüística en els serveis educatius i d’acollida de persones migrades, i hi han participat alumnes de diferents centres formatius de tres països europeus i han realitzat un estudi comparatiu a partir del treball de camp efectuat.

Editorial: 
La Perifèrica
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2024
Lloc de publicació: 
[s.l]
Idioma: 
català
Temàtica document: 
CULTURAL
Llengua
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:
Etiquetes: 

Un Marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana

Autoria: 
Pradilla Cardona, Miquel Àngel; Marí Mayans, Isidor (coords.)
Sinopsi: 

L'informe exposa la situació de la llengua catalana avui. A través de diversos apartats, s'identifiquen els reptes principals per al futur del català i suggereix les vies més indicades per afrontar-los.

Editorial: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2022
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
CULTURAL
Llengua
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:
Etiquetes: 

Català inclusiu i natural

Autoria: 
L'Apòstrof
Sinopsi: 

Document centrat en el llenguatge inclusiu que, d’una banda, repassa els usos, estructures i convencions sexistes, androcèntriques i similars que encara perviuen en el català, com en la majoria de les llengües, i que, de l’altra, recomana maneres per evitar-les.

Editorial: 
L'Apòstrof
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2021
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
CULTURAL
Llengua
Tipologia document: 
Document de gestió
Imatge de portada: 
 Font:

Els usos lingüístics de la població de Catalunya: resultats de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població : 2018

Autoria: 
Direcció General de Política Lingüística; Idescat
Sinopsi: 

L'Enquesta d’usos lingüístics de la població és una actuació d’estadística oficial, que ofereix sèries que expliquen l’evolució sociolingüística a Catalunya. Fa una estimació dels coneixements, els usos i les actituds lingüístiques de la ciutadania, amb especial atenció al català i a l’aranès.

Editorial: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2019
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
CULTURAL
Llengua
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:
Etiquetes: 

InformeCAT 2021: 50 dades sobre la llengua catalana

Autoria: 
Plataforma per la Llengua
Sinopsi: 

Desena edició de l’InformeCAT, un recull de cinquanta dades significatives sobre la situació del català que la Plataforma per la Llengua elabora anualment a partir de fonts oficials, mitjans de comunicació i estudis d’elaboració pròpia. Posa en relleu algunes dades que són preocupants precisament en l’àmbit del tractament del català en les administracions públiques.

Editorial: 
Plataforma per la Llengua
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2021
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
CULTURAL
Llengua
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:
Etiquetes: 

InformeCAT 2020: 50 dades sobre la llengua catalana

Autoria: 
Plataforma per la Llengua
Sinopsi: 

Novena edició de l’InformeCAT, un recull de cinquanta dades significatives sobre la situació del català que la Plataforma per la Llengua elabora anualment a partir de fonts oficials, mitjans de comunicació i estudis d’elaboració pròpia. L’InformeCAT és sobretot informatiu, però també contribueix decisivament al debat públic sobre la llengua –en els darrers temps, s’ha convertit en un document de referència– i vol ser un suport per a l’elaboració de polítiques públiques a favor de la normalització lingüística.

Editorial: 
Plataforma per la Llengua
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2020
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
CULTURAL
Llengua
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:
Etiquetes: 

InformeCAT 2019: 50 dades sobre la llengua catalana

Autoria: 
Plataforma per la Llengua
Sinopsi: 

Vuitena edició de l’InformeCAT, un recull de cinquanta dades significatives sobre la situació del català que la Plataforma per la Llengua elabora anualment a partir de fonts oficials, mitjans de comunicació i estudis d’elaboració pròpia. Posa en relleu algunes dades que són preocupants precisament en l’àmbit del tractament del català en les administracions públiques.

Editorial: 
Plataforma per la Llengua
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2019
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
CULTURAL
Llengua
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font:
Etiquetes: 

Cap a la igualtat o cap a la supremacia lingüística? El tractament de les comunitats lingüístiques mitjanes a Espanya en relació amb Bèlgica, Suïssa, El Canadà i altres contextos

Autoria: 
Plataforma per la Llengua
Sinopsi: 

L’informe realitzat per Plataforma per la Llengua avalua amb exemples il·lustratius el funcionament lingüístic actual de l’Estat espanyol en relació amb altres models plurilingüistes que tenen comunitats lingüístiques mitjanes.

Editorial: 
Plataforma per la Llengua
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2019
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
CULTURAL
Llengua
Tipologia document: 
Document d’anàlisi
Imatge de portada: 
 Font: