Miquel Salvador: "Un aspecte de millora passa pel coneixement mutu de les organitzacions implicades"

 Font:
Font:

Miquel Salvador: "Un aspecte de millora passa pel coneixement mutu de les organitzacions implicades"

Resum: 

Com pot millorar la col·laboració entre l'administració i el Tercer Sector? Què pot aprendre l'administració pública del Tercer Sector? I a l'inversa? En parlem amb Miquel Salvador.

Miquel Salvador és un dels ponents del col·loqui "Com podem afermar l'aliança entre Administracions i Tercer Sector?" que tindrà lloc aquest dijous 28 de novembre en el marc del IV Congrés del Tercer Sector Social. A continuació us oferim una breu entrevista en què es repassen temes clau de la relació entre el Sector Públic i el Tercer Sector.

1. Quins són els principals aspectes de millora en la col·laboració entre Tercer Sector i Administracions públiques?

En primer lloc hauríem de precisar de qui estem parlant, en especial per tenir en compte la diversitat d’Administracions i la diversitat d’entitats del Tercer Sector. Aquesta diversitat (i complexitat) deriva en una multiplicitat d’institucions o “regles del joc” pròpies de cada organització. Estem parlant de maneres de fer les coses, d’entendre els problemes i per tant d’oferir-hi solucions i d’actuar en conseqüència. Per tant un primer aspecte hauria de passar per un millor coneixement mutu de les organitzacions implicades, punt de partida per guanyar confiança i per aclarir què es busca en la contrapart.

Hauria de passar per un millor coneixement mutu de les organitzacions implicades, punt de partida per guanyar confiança i per aclarir què es busca en la contrapart

Definir de forma col·laborativa les diagnosis i les vies per donar-hi resposta pot ser un primer pas per millorar la col·laboració. D’aquest punt de partida se’n derivaria el de posar en comú els recursos que cadascú pot aportar, des dels financers als de coneixement, des dels capacitat d’actuació flexible als vinculats a la regulació o a l’impuls de determinats canvis a nivell social.2. Què pot aprendre el sector públic del Tercer sector? I a l’inversa, que poden aprendre les entitats de l’administració?

Les característiques definidores de les Administracions públiques, més enllà de certs desajustos o fins i tot perversions, son organitzacions professionalitzades que es mouen amb uns valors que caldria revaloritzar i contextualitzar, atenent a la seva plena validesa en determinats àmbits d’actuació. Valors com la igualtat, el mèrit i la capacitat en la gestió dels seus recursos humans, el desenvolupament d’estructures estables i de desenvolupar capacitats tècniques per definir i impulsar polítiques públiques són alguns dels aspectes que caldria considerar.

L'administració pot aprendre de la seva proximitat a determinades realitats socials, la seva flexibilitat per adaptar-se a circumstàncies canviants o el seu potencial de transformació

Però de ben segur que fins i tot en aquests també hi ha molt que les Administracions poden aprendre de les entitats del Tercer Sector, a banda d’altres aspectes com la seva proximitat a determinades realitats socials, la seva flexibilitat per adaptar-se a circumstàncies canviants o el seu potencial de transformació de la realitat social sobre la qual actuen.


3. Què s’hauria de fer per millorar en l’àmbit de la transparència, rendició de comptes i avaluació? Qui està més avançat, el tercer sector o el sector públic?

Per bé que podem trobar experiències destacades en l’àmbit de transparència i retiment de comptes i en l’àmbit d’avaluació tant entre les Administracions com entre determinades organitzacions del Tercer Sector, encara queda força camí per recórrer en ambdós.

La publicació no només dels resultats financers sinó també d’allò que s’ha fet i quin resultat ha donat, i més enllà d’aquest, el seu impacte, constitueixen àrees a potenciar

Considerant tant les qüestions vinculades a donar resposta a la confiança dipositada per diferents agents (des de les persones vinculades a les entitats del Tercer Sector com la pròpia ciutadania en relació a les Administracions) com també per generar processos d’aprenentatge compartit que facilitin la millora de capacitats de resposta, la publicació no només dels resultats financers sinó també d’allò que s’ha fet i quin resultat ha donat, i més enllà d’aquest, el seu impacte, constitueixen àrees a potenciar.

Àrees per cert que, recuperant les preguntes, es podrien desenvolupar conjuntament per generar coneixement compartit per, en definitiva, donar respostes integrades que permetin optimitzar els recursos i les capacitats de les organitzacions i de les persones que en formen part.

Afegeix un comentari nou