Estudi sobre el coneixement i ús de les xarxes socials a l'estat espanyol

Autor/a: 
Associació per a Joves Teb - Informàtic
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Estudi sobre el coneixement i ús de les xarxes socials a l'estat espanyol

Autor/a: 
Associació per a Joves Teb - Informàtic

Resum: 

Aquest mes s'ha fet públic aquest primer estudi sobre xarxes socials per part de l'Observatori Nacional de les Telecomunicacions i de la Societat de la Informació. Destaquen la seva capacitat per a la comunicació massiva, així com els diferents comportaments de les persones usuàries segons el tipus de xarxa, el gènere i l'edat.

L'estudi considera que les xarxes socials doten les persones que les utilitzen d'un nou espai d'interacció virtual complementari a les relacions que ja existeixen en el món real. D'altra banda, es constitueixen com a noves eines de comunicació massiva.

Segons les persones expertes, són bones plataformes per a persones emprenedores i creadores de contingut. Tanmateix, no es fa cap referència a l'ús d'aquests espais per part d'entitats socials. D'altra banda, afirmen que les xarxes socials promouen la voluntat de les persones d'incorporar al núvol una visió col·lectiva del món.

Pel que fa a l'ús dins l'àmbit professional, l'estudi destaca que un 80,2% dels departaments de recursos humans utilitzen les xarxes socials com a complement per a la selecció de personal, mentre que 57,6% de les persones usuàries les utilitzen per cercar feina. Les xarxes també han promogut l'aparició de nous perfils professionals, com ara el de Community Manager.

Altres xifres destacables són que el 89,2% s'utilitzen les xarxes socials per comunicar-se amb les amistats i gairebé la meitat intercanvia fotografies. Pel que fa als usos, 48,6% es connecta cada dia, i d'aquest percentatge, el 52,2% s'hi està com a mínim un hora. L'estudi destaca algunes diferències d'ús segons el gènere i l'edat (la gent jove i les dones són més actives en la interacció) i que finalment, les relacions locals dins les xarxes socials són molt més comunes que les que es distancien el temps.

Les persones usuàries trien les xarxes socials segons la seva finalitat; per exemple, Tuenti es fa servir per relacionar-se, i a Menéame es fan comentaris sobre l'actualitat, i per tant, el comportament i la interacció entre els contactes és molt diferent.

El document es divideix en tres parts ben diferenciades: a la primera part, es presenten les dades existents sobre tipologies de xarxes i hàbits d'ús; la segona exposa dades d'una enquesta sobre coneixement de les xarxes socials i l'opinió de persones expertes; a la tercera part, es comparen les xarxes Tuenti i Menéame, per tal d'analitzar el comportament de les persones usuàries i com hi interaccionen.

Per a més informació, entreu al web de l'ONTSI i/o descarregueu els documents de l'estudi.

Afegeix un comentari nou