5 ginys que us ajudaran a cobrir esdeveniments amb el vostre telèfon mòbil

Imatge principal a portada: 
Amb un equip de periodisme mòbil podreu enregistrar els vostres actes i activitats. Imatge de Erik (HASH) Hersman. Llicència d'ús CC BY 2.0 Font: Erik (HASH) Hersman. Llicència d'ús CC BY 2.0
Autor/a: 
Xavi Aranda
Resum: 

Mitjançant un telèfon mòbil podreu enregistrar vídeos i fer fotografies dels vostres esdeveniments, amb una qualitat acceptable. Amb uns quants ginys encara podreu enregistrar els vídeos amb molta més qualitat.

En tots els actes, esdeveniments i activitats que organitzeu, és normal que volgueu fer fotografies i enregistrar vídeos, per poder guardar aquests records o utilitzar-los en continguts digitals. Segurament d’aquestes fotografies i vídeos, les fareu servir per publicar continguts a les xarxes socials o fer alguna notícia pel vostre blog.

Imatges secundàries: 
Els tripodes també poden subjectar telèfons mòbils intel·ligents. Imatge de Manuel Cernuda. Llicència d'ús CC BY 2.0. Font: Manuel Cernuda. Llicència d'ús CC BY 2.0.
Els gimbals permeten enregistrar vídeo amb una qualitat d'imatge espectacular. Imatge de Aaron Yoo. Llicència d'ús CC BY-ND 2.0. Font: Aaron Yoo. Llicència d'ús CC BY-ND 2.0.
Subtitols: 
Trípode i pinça per a mòbil
Gimbal
Micròfon
Panel d’il·luminació
Bateria externa
Continguts: 

Els trípodes que utilitzeu amb les vostres càmeres fotogràfiques rèflex, també els podeu utilitzar amb els vostres tel·lèfons mòbils. Únicament heu de comprar una pinça per poder subjectar firmement el mòbil i així, vosaltres podeu estar sense el mòbil a la mà. Aquesta pinça substitueix la peça que aguanta la vostra càmera fotogràfica en el trípode.

Utilitzant un tripode i una pinça per a mòbil, podreu enregistrar en vídeo sense que tremoli la imatge. També és ideal per fer retransmissions en directe via xarxes socials.

Un 'gimbal' és un soport per a telèfon mòbil que el podeu aguantar en una mà, però que porta dos eixos que funcionen com estabilitzador d’imatge. La clau d’aquest estabilitzador d’imatge és que permet enregistrar vídeo en moviment, oferint uns moviments molt suaus. D’aquesta manera desapereixent aquells moviments bruscos que es produeixen quan s’enregistra vídeo en moviment.

Els gimbals són com un mànec articulat on es col·loca el telèfon mòbil en una pinça. El mateix gimbal es comunica via bluetooth amb el mòbil, per tal de realitzar les configuracions més oportunes.

Els telèfons mòbils poden enregistrar vídeo a 4k. Però no poden arribar a enregistrar audio amb un mínim de qualitat decent. És per això que és imprescindible poder utilitzar un micròfon de botó per quan estigueu entrevistant a algú o un micròfon unidireccional quan volgeu captar el so d’una manera més decent.

Aquests micròfons es connecten directament al telèfon mòbil i poden anar subjectats al mateix estabilitzador, en el cas dels micròfons unidireccionals. És aconsellable comprar un micròfon de botó inalàmbric, ja que així no us liareu amb els cables.

A vegades haureu d’enregistrar vídeos en ambients molt foscos. És aconsellable tenir un petit panell d’il·luminació que permeti enregistrar escenes amb suficient llum. Així, d’aquesta manera podreu enregistrar tot allò que us interessi.

Aquests panells d’il·luminació es poden adjuntar als estabilitzadors fixes del mòbil. N’hi ha que tenen graduació de llums per poder controlar la intensitat de la llum.

Enregistrar vídeo durant unes hores pot fer baixar la bateria del vostre telèfon mòbil en molt poc temps. És necessari treballar amb una bateria externa. De bateries externes n’hi han moltes i tenen diferents capacitats de carga i emmagetzematge.

També és recomenable utilitzar cargadors ràpid de bateries. Algunes marques de mòbil en tenen a disposició. En 20 minuts, és possible carregar tota la bateria del mòbil.

field_vote: 

Controla la tresoreria de l’entitat amb GNU Cash

Imatge principal a portada: 
Els ingressos i les despeses d'una entitat han d'estar correctament registrades. Imatge de GotCredit. Llicència d'ús CC BY 2.0 Font: GotCredit. Llicència d'ús CC BY 2.0
Autor/a: 
Xavi Aranda
Resum: 

Les entrades i sortides de diners de la vostra entitat es poden controlar amb una eina com GNUCash. GNUCash és un projecte de programari lliure desenvolupat per la comunitat GNU.

Avui en dia, les entitats sense ànim de lucre, les associacions i les ONG, necessiten tenir un control exhaustiu de la seva tresoreria. La tresoreria de l’entitat pot estar dividida en diversos segments: els comptes corrents, les llibretes d’estalvi, les targetes de crèdit i la caixa registradora o caixa de cabals. Cada moviment, sigui una entrada o sortida de diners, cal que sigui registrada amb el seu corresponent detall. Si no es porta aquest control, després és impossible saber, ben bé, perquè es van gastar uns diners o d’on venen els ingressos.

Imatges secundàries: 
Si no hi ha un registre d'entrades i sortides es pot tenir molts problemes de control. Imatge de Got Credit. Llicència d'ús CC BY 2.0 Font: Got Credit. Llicència d'ús CC BY 2.0
Mitjançant un control exhaustiu podreu analitzar problemes econòmics de la vostra entitat. Font: Sean McMenemy. Llicència d'ús CC BY 2.0
Subtitols: 
Alguns termes a tenir en compte
Instal·lació de GNU Cash
Crear un llibre
Crear comptes nous
Registrar ingressos i despeses de l’entitat
Informes
Continguts: 

GNUCash utilitza una terminologia molt característica i molt pròpia, que possiblement sigui difícil d’entendre. Un cop explicada els dubtes s’esvaeixen molt fàcilment.

 • Llibre: és el fitxer on es guarda tota la documentació. En aquest llibre es registren tots els canvis financers. Aquest llibre pot estar guardat en XML, MySQL o PostgreSQL.
 • Comptes: són categories on es poden registrar entrades i sortides de diners. Per exemple: el tipus de compte ‘actius fixos’ i podreu registrar el valor d’un vehicle o d’una casa. El tipus de compte ‘comptes comuns’ hi podreu registrar despeses en llibres, material d’oficina, compte corrent, etc.
 • Transferència: no fa referència a una transferència de diners. Significa d’on venen els diners o han d’anar. D’aquesta manera no s’han d’entrar diversos asentaments.

GNUCash està disponible per GNU/Linux, Windows i OS/Mac. Els processos d’instal·lació són ben senzills.

Un cop tingueu instal·lada l’aplicació i l’inicieu, el primer que haureu de fer és crear un llibre. El llibre és on es queda tot registrat, és l’arxiu que es guarda tota la informació. Els passos són els següents:

 1. Haureu de seleccionar una moneda principal. En el vostre cas, haureu de seleccionar l’euro.
 2. Us demanarà unes noves opcions del llibre, on podreu establir el nom de la vostra entitat i informació variada. Aquesta informació de l’entitat, la podeu introduir en la pestanya ‘Empresa’.
 3. A continuació, haureu d’escollir els comptes en els quals voleu treballar. Una petita descripció dels comptes que potser us poden interessar més, és la següent:
  • Actius fixos: en el qual podeu registrar el valor d’un immoble o d’altres propietats.
  • Compte d’inversió: en el qual podeu registrar els imports que destineu a un pla d’estalvi, accions, bons i les seves despeses variades.
  • Comptes comuns: en els quals podreu registrar els imports de la caixeta en metàl·lic, assegurances, benzina, aparcament, comestibles, impostos, material d’oficina, aplicacions informàtiques, dietes, regals, electricitat, aigua, gas, telèfon, transport públic... Segurament és el compte que fareu servir més.
  • Préstec hipotecari: on haureu de registrar el valor de les despeses, interessos i valor dels préstecs.
 4. Depenent de la situació econòmica de la vostra entitat, haureu de seleccionar un compte o d’altres. Cal tenir molt clar, que això són categories genèriques. La clau està en poder crear nous comptes. Però primer, seleccioneu els comptes que més us interessin.
 5. Un cop seleccionats els comptes, veureu que podeu configurar els comptes. Podeu canviar el nom, el tipus i afegir un import, com a saldo d’obertura.
 6. Per últim, haureu d’indicar on voleu guardar el llibre. Podeu guardar el llibre en aquests tipus de fitxers:
  • xml: ideal per guardar-lo en local.
  • Mysql: ideal per guardar-lo en una base de dades local o remota (Internet). Aquesta opció és més complicada de configurar, però permetria accedir al vostre llibre des de qualsevol ordinador que tingui instal·lat GNUCash.

Un cop hàgiu guardat el llibre ja podreu començar a registrar moviments. La pantalla que us sortirà, veureu els noms dels comptes amb desplegables i els imports totals. Però abans de fer-ho, podeu crear comptes nous. Recordeu que els comptes que us ofereix GNUCash, són estimatoris, però vosaltres podreu afegir-ne segons la vostra necessitat.

Per crear un compte nou només heu d’anar a "Accions" i seleccionar ‘Compte nou...’. Us demanarà informació bàsica com: el nom del compte, la descripció, la divisa, color del compte i haureu de seleccionar el tipus de compte que és o seleccionar si és un compte superior o tipus de compte nou.

Amb els comptes creats, el que s’ha de fer és començar a registrar les operacions. GNUCash és un sistema de doble entrada o sortida, el que significa que per cada registre es registrarà la procedència i el destí. Per exemple, si cobrem una factura per un servei determinat, haurem de cobrar la factura al compte «Ingressos», «Ingressos per cobrament de factures» i es registrarà a on desarem els diners, sigui un compte bancari o un compte en metàl·lic.

Per registrar els ingressos o despeses, és molt senzill. Per exemple, si cobrem un ingrés per cobrament d’una venda de marxandatge, cal clicar dos cops sobre el compte «Ingrés», «Ingrés per venda de marxandatge». Us sortirà una pantalla amb unes files i columnes, semblant a un full de càlcul. Allà trobareu les següents capçaleres:

 • Data: data de l’operació.
 • Número: per si hi hagués una referència, com per exemple, un número de factura.
 • Descripció: descripció de l’operació. En el nostre cas, venda de marxandatge i el nom del client.
 • Transferència: aquesta opció és un desplegable on podreu seleccionar el compte on es guardaran els diners. Per exemple, podreu seleccionar el «compte bancari» o «compte metàl·lic». Recordeu que podeu crear tants comptes com comptes bancaris tingueu.
 • Càrrec: l’import que heu pagat.
 • Ingressos: l’import que us han ingressat.
 • Saldo: el saldo actual d’aquest compte.

El que heu de fer és introduir les dades corresponents i es quedarà registrat. Veureu que tots els camps que estan enllaçats al camp «transferència» quedaran registrats amb els imports que vosaltres indiqueu.

Una de les principals funcionalitats de GNUCash són els informes. Mitjançant els informes, podreu saber en quina situació econòmica us trobeu. Per fer ús dels informes heu d’anar a Informe i allà trobareu tots els informes predeterminats. Alguns d’aquests informes predeterminats, són els següents:

 • Actiu i passiu.
 • Balanç de situació.
 • Ingressos i despeses.
 • Compte de resultats.
 • Flux de caixa.

Aquests informes els podeu exportar com a PDF. Trobareu l’opció a «Fitxer», «Exporta com PDF...»

field_vote: 

5 accions que heu de fer a la pàgina web perquè posicioni millor

Imatge principal a portada: 
El posicionament SEO pot ajudar a que la vostra pàgina pugui rebre més visites. Imatge de Mac Addison. Llicència d'ús CC BY-ND 2.0 Font: Mac Addison. Llicència d'ús CC BY-ND 2.0
Autor/a: 
Xavi Aranda
Resum: 

Per a què una pàgina web sigui trobada per un cercador, cal fer una sèrie d’accions. Aquestes accions són variades i depenen de recursos gratuïts.

Moltes entitats publiquen cada diversos anys, una versió totalment nova de la seva pàgina web. En aquesta nova versió s’hi destaca un nou disseny, però també una nova estructura de menús. A vegades, també s’hi afegeixen nous tipus de continguts que aporten molta més informació als visitants.

Imatges secundàries: 
L'estructura d'un mapa web és molt important per ajudar als robots cercadors a Font: Imatge de jluthi. Llicència d'ús CC BY 2.0
La seguretat s'ha convertit en un dels màxims exponents de la tecnologia web. Imatge de Stock Catalog. Llicència d'ús CC BY 2.0 Font: Stock Catalog. Llicència d'ús CC BY 2.0
Subtitols: 
Google Search Console
Certificat SSL
Yoast Plugin
Mapa XML
Enllaçar amb Google Analytics
Continguts: 

Google Search Console és una eina de Google que et permet registrar la vostra pàgina web al sistema de Google. Mitjançant Google Webmaster podreu saber si hi ha problemes d’indexació, problemes que impedeixen el posicionament SEO o altres problemes tècnics de la vostra pàgina web.

Hi ha moltes maneres de registrar la vostra pàgina web a Google Search Console. Algunes són aquestes:

 • Mitjançant HMTL Tag. Haureu d’afegir un petit codi HTML a la vostra pàgina web. En el cas que utilitzeu Wordpress, hi ha moltes extensions que us permeten afegir aquest petit fragment de codi.
 • Arxiu HTML. Es tracta d’afegir un arxiu HTML al vostre servidor FTP, on resideix la pàgina web.
 • Google Analytics. Connectant la vostra pàgina web a Google Analytics, també registrareu la pàgina a Google Webmaster.

SSL és l’acrònim de Secure Sockets Layer. El Certificat SSL és un certificat que garanteix que la transmissió de la informació de la vostra pàgina web als diferents servidors, es fa de forma encriptada i segura. Per tant, tenir una pàgina web amb certificat SSL és un sinònim de tenir una web segura.

Per saber si realment esteu utilitzant un Certificat SSL heu de visitar la vostra pàgina web i fixar-vos en la caixa de text del navegador, si surt la figura d’un encadenat. En cas que surti, aquesta pàgina disposa de Certificat SSL. En el cas que no, no disposeu de Certificat SSL.

En Wordpress existeixen moltes extensions que afegeixen un Certificat SSL. Un d’aquestes extensions és Really Simple SSL.

Yoast Plugin és una extensió que permet configurar moltes opcions per a millorar el posicionament als cercadors de la pàgina. És una extensió gratuïta que té una opció de pagament molt més extensa.

Es poden afegir més informació a cada publicació, com per exemple: títols més descriptius, descripció de continguts, paraules claus i es crea automàticament el mapa XML.

Un mapa XML és un mapa de la vostra pàgina web. En aquest mapa s’hi troben on estan situades totes les pàgines i arxius que formen part del conjunt de la vostra pàgina web. És un mapa que fa referència, sobretot, als enllaços i als menús. Mitjançant aquest mapa podrem ajudar als robots dels cercadors a trobar les pàgines web i arxius.

Hi ha moltes extensions que creen un mapa xml de la vostra pàgina web. Una d’aquestes és Google Site Generator.

Google Analytics és una extensió que dona molta informació sobre la vostra pàgina web. Visites, temps de durada de les visites etc. Mitjançant Google Analytics tindreu molta informació sobre els vostres visitants.

Amb Google Analytics faciliteu moltes dades a Google i aquesta pot interpretar la validesa de la vostra pàgina web.

field_vote: 

Eines per recollir les opinions dels associats

Imatge principal a portada: 
Preguntar la opinió als associats i associades és un recurs molt útil per les entitats. Imatge del Department of Business, Innovation and Skills. Llicència d'ús CC BY-ND 2.0 Font: Imatge del Department of Business, Innovation and Skills. Llicència d'ús CC BY-ND 2.0
Autor/a: 
Xavi Aranda
Resum: 

Les pàgines web són una finestra única per recollir la opinió dels vostres associats i associades. Per realitzar aquestes recollides, cal instal·lar algunes extensions al vostre gestor de continguts Wordpress.

En una entitat sense ànim de lucre és fonamental conèixer les opinions de les persones associades. Mitjançant aquestes opinions, les entitats poden conduir la seves decisions o rectificar-ne algunes. Opinar, és un dret universal i per això les entitat tenen el deure d’oferir opcions per a fer-ho.

Imatges secundàries: 
Les votacions en línia també són una bona oportunitat per conéixer l'opinió dels socis i sòcies. Imatge de BIll Smith. Llicència d'ús CC BY 2.0 Font: BIll Smith. Llicència d'ús CC BY 2.0
Wordpress és un gestor de continguts perfecte per rebre les opinions dels visitants. Imatge de Javier Aroche. Llicència d'ús CC BY 2.0 Font: Javier Aroche. Llicència d'ús CC BY 2.0
Subtitols: 
Abans de començar, com podeu instal·lar una extensió?
Democracy Poll
Responsive Poll
YOP Poll
WP-Polls
Poll Maker
Continguts: 

Molt simple, només heu d’anar dins el vostre menú d’administració de la vostra pàgina web i seguir els següents passos:

 1. Clicar al menú extensions.
 2. Clicar al botó “Afegeix”.
 3. A la caixa de text, escriure el nom de l’extensió que cerqueu o a la paraula clau.
 4. Un cop us surti l’extensió, clicar al botó de “Instal·la ara”.

Un cop fets aquestes accions, ja podreu gaudir de les extensions que us recomanem.

Democracy Poll és una extensió de Wordpress que permet crear enquestes. És una extensió molt simple d’util Mitjançant aquesta extensió podreu fer el següent:

 • Votacions simples i múltiples.
 • Possibilitat que els visitants puguin afegir noves preguntes i votar.
 • Establir dates de finalització d’enquestes.
 • Fer disseny d’enquestes.
 • També permet realitzar diferents funcionalitats com:
 • Possibilitat que les persones puguin canviar el seu vot.
 • Visualitzar els resultats a l’instant.

Democracy Poll és una extensió de Wordpress que és totalment gratuïta. La podeu instal·lar des del mateix menú d’administració.

Responsive Poll, com el seu nom indica, està pensat, sobretot, per a crear enquestes que es puguin veure en format mòbil. Mitjançant Responsive Poll podreu fer el següent:

 • Crear enquestes simples i múltiples.
 • Crear enquestes de text, d’imatge i de vídeo.
 • Mostrar els resultats a l’instant, després de cada votació.

Responsive Poll és una extensió gratuïta que té una opció de pagament. La opció gratuïta és molt completa.

YOP Poll és una extensió de Wordpress que permet crear enquestes. Les funcionalitat de YOP Poll són les següents:

 • Crear enquestes simples i múltiples.
 • Crear enquestes condicionals.
 • Afegir dissenys de colors a les caixes i a les preguntes.
 • Programar l’activació i la desactivació d’enquestes.
 • Escollir qui pot votar i restringir per noms d’usuaris i usuàries, galetes, IP etc.

Per dissenyar les enquestes, únicament haureu d’arrossegar i deixar anar els diferents camps. YOP Poll és gratuïta i té una versió de pagament. La opció gratuïta és molt complerta.

Wp-Polls és una extensió de Wordpress que us permetrà dissenyar i inserir enquestes. La característica principal de WP-Polls és la possibilitat d’utilitzar plantilles de HTML i CSS. Mitjançant aquesta opció podreu crear els dissenys personalitzats que més us agradin.

WP-Polls és totalment gratuïta i és programari lliure. La comunitat de desenvolupament de WP-Polls treballa a GitHub.

field_vote: 

Com crear i gestionar plantilles amb el LibreOffice

Imatge principal a portada: 
Libre Office és un paquet ofimàtic que que solventa les necessitats de qualsevol entitat. Imatge de Jesús Corrius. Llicència d'ús CC BY 2.0 Font: Jesús Corrius. Llicència d'ús CC BY 2.0
Autor/a: 
Colectic
Resum: 

Les plantilles de LibreOffice són molt desconegudes entre les persones usuàries d’aquest paquet ofimàtic. Mitjançant les plantilles us podreu estalviar molt de temps.

Molts de vosaltres segurament teniu el paquet ofimàtic LibreOffice instal·lat en el vostre ordinador. Segurament, us l’heu instal·lat, perquè és una alternativa gratuïta al paquet ofimàtic Office de Microsoft. Però LibreOffice és un conjunt de programes que té moltes més característiques que la gratuïtat.

LibreOffice incorpora els següents programes:

Imatges secundàries: 
Les plantilles us poden estalviar molt de temps. Imatge de Anna Lena Schiller. Llicència d'ús CC BY-NC-ND 2.0 Font: Anna Lena Schiller. Llicència d'ús CC BY-NC-ND 2.0
Les plantilles poden semblar difícils de fer, però en realitat és un procés senzill. Imatge de visualpun.ch. Llicència d'ús CC BY-SA 2.0 Font: Imatge de visualpun.ch. Llicència d'ús CC BY-SA 2.0
Subtitols: 
Crear una plantilla
Obrir una plantilla i fer-ne ús
Editar la plantilla
Importar plantilles de terceres persones
Continguts: 

Per crear una plantilla, millor que ho expliquem en un exemple pràctic. Imagineu-vos que heu de fer un pressupost per unes determinades tasques que us han demanat. En aquest pressupost haureu de posar la següent informació:

 • Les vostres dades fiscals.
 • Les dades fiscals del vostre client.
 • El número de pressupost.
 • La data del pressupost.
 • El concepte i la quantitat.
 • L’import i els impostos corresponents.
 • I dos espais per afegir la signatura

Com vèieu hi haurà cel·les on hi haurà la mateixa informació i cel·les on s’haurà d’omplir la informació corresponent. Per tant, primer, el que heu de fer, és dissenyar el pressupost. Amb tots els conceptes, marcs, espais, etc. Un cop el tingueu dissenyat, heu de fer els següents passos per crear la plantilla:

 • Menú arxiu.
 • Submenú Plantilles.
 • Submenú Guardar com a plantilla.

Veureu que us sortirà un quadre de diàleg amb el nom de la plantilla i la categoria de la plantilla. Heu d’escriure un nom a la plantilla. La categoria, la podeu deixar buida o seleccionar-ne una en concret. Automàticament us crearà una carpeta, dins on teniu instal·lat el LibreOffice, amb el nom ‘template’ i la categoria que heu seleccionat. Dins d’aquesta categoria, trobareu el nom de la plantilla amb l’extensió OTS.

Ja teniu feta la plantilla. Ara el que cal, és utilitzar-la. Per a fer-ho, només heu d’obrir el LibreOffice i fer el següent:

 • Menú Arxiu.
 • Submenú Plantilles.
 • Submenú Obrir plantilla.

Automàticament us sortirà un quadre de diàleg, amb la carpeta que vau seleccionar les plantilles que heu creat o que us heu descarregat. Haureu de seleccionar la plantilla corresponent i obrir-la. Un cop oberta, podeu treballar en el document. El que recomanem és que just quan comenceu a treballar en el document, primer de tot guardeu el document, generant un arxiu ODS, en el cas del LibreOffice Calc, o un arxiu ODT, en el cas del LibreOffice Writer.

Un cop guardat el document en arxiu ODT o ODS, estareu treballant el document i no en la plantilla. Per tant, no canviareu la plantilla per res.

Per editar la plantilla, només heu d’obrir el LibreOffice i fer el següent:

 • Menú Arxiu.
 • Submenú Plantilles.
 • Submenú Obrir plantilla.

Us sortirà la carpeta on hi ha les plantilles que heu guardat. Allà, haureu de seleccionar la plantilla que voleu editar. Quan la seleccioneu i la teniu oberta, podreu fer els canvis oportuns i guardar el document en format OTS (LibreOffice Calc) o ODT (LibreOffice Writer). És el mateix pas que l’anterior punt, però només heu de conservar el format plantilla.

Una de les particularitats de LibreOffice és la possibilitat de fer servir plantilles que han realitzat altres persones usuàries. A Internet trobareu molts rebosts de plantilles. Alguns dels rebosts de plantilles, són els següents:

 • Pàgina de plantilles de LibreOffice: la mateixa pàgina de LibreOffice proporciona un apartat de plantilles que les persones usuàries van creant. En la pàgina del rebost, podeu trobar diferents categories de plantilles, com: calendaris, cartes, etiquetes, agendes,
 • Libre Office Templates: és una pàgina creada per un grup de persones usuàries de LibreOffice que vol compartir plantilles del paquet ofimàtic lliure. En aquesta pàgina trobareu moltes categories de plantilles, com: treballs acadèmics, fax, plantilles financeres, plantilles d’agenda, etc.
field_vote: 

Alternatives a Google Photos de programari lliure

Imatge principal a portada: 
Google Photos s'ha convertit en els nostres àlbums de fotografies. Imatge de Sean. Llicència d'ús CC BY-ND 2.0 Font: Sean. Llicència d'ús CC BY-ND 2.0
Autor/a: 
Colectic
Resum: 

Google Photos és un bon gestor de fotografies que no és programari lliure. Exiteixen alternatives a Google Photos que són més ètiques.

Google Photos és una genial eina que la gran majoria de mòbils tenen instal·lada. Mitjançant aquesta aplicació podreu guardar totes les vostres fotografies i vídeos en el núvol de Google. A més, a Google Photos disposeu d’un espai inesgotable per guardar arxius multimèdia, ja que Google ha eliminat el límit d’espai.

Imatges secundàries: 
Tothom fa més fotografies des de que s'utilitza les càmeres dels telèfons mòbils. Imatge de Aaron Yoo. Llicència d'ús CC BY-ND 2.0 Font: Aaron Yoo. Llicència d'ús CC BY-ND 2.0
Els mòbils d'útima generació realitzen fotografies d'una gran qualitat. Imatge de Paul Sableman. Llicència d'ús de CC BY 2.0 Font: Paul Sableman. Llicència d'ús de CC BY 2.0
Subtitols: 
Piwigo
NextCloud
Shotwell
Gwenview
Darktable
Visualitzadors de fotografies
Continguts: 

Piwigo és una eina de programari lliure que s’instal·la en un servidor i que permet crear galeries de fotografies. Té disset anys d’història i potser és una de les eines més antigues que hi ha sobre aquest camp. Està escrita en llenguatge PHP i al darrera hi ha una comunitat molt gran de persones usuàries i persones desenvolupadores que fan servir i milloren l’eina cada dia. Piwigo també disposa d’una aplicació mòbil que permet sincronitzar les fotos del vostre servidor amb el vostre dispositiu mòbil.

A Xarxanet, moltes vegades hem parlat de l’eina NextCloud. Aquesta genial aplicació instal·la un núvol molt complet amb moltes funcionalitats. Una de les funcionalitats més interessants, és la de crear un núvol d’arxius multimèdia. En aquest núvol podreu guardar les vostres fotografies i vídeos. Podreu configurar qui té accés, qui no ha de tenir accés i com s’hi pot accedir. També podreu configurar l’encriptació que utilitza NextCloud.

Shotwell és un organitzador d’imatges multimèdia. En aquest cas, és una eina que no s’instal·la en un servidor, sinó que s’instal·la directament al vostre ordinador. Mitjançant Shotwell podreu organitzar les vostres fotografies i editar-les. En les opcions d’edició, trobareu: escalar la mida, reducció del flaix als ulls i ajustament de colors. Shotwell us permet etiquetar les fotografies mitjançant la vostra taxonomia.

Gwenview és un organitzador d’imatges construït per la comunitat KDE, que podreu instal·lar en el vostre ordinador. Mitjançant aquesta aplicació podreu visualitzar les fotografies de tots els directoris multimèdia del vostre ordinador i classificar-les segons un rang de puntuació. També podreu esborrar totes les fotografies que ja no voleu i fer operacions senzilles d’edició, com: escalar, retallar, rotar i reduir el color vermell dels ulls.

Darktable és un complet estudi de fotografia, cambra fosca i organitzador de fotografies, en una sola aplicació, que podeu instal·lar en el vostre ordinador. Podreu descarregar-vos les fotografies directament de la càmera de fotos, sincronitzar les carpetes que tinguin fotografies, classificar-les segons un rang, aplicar filtres a les fotografies i exportar-les en diferents formats. És considerada com una eina molt professional.

A part de les eines per classificar les fotografies i per editar-les, també n’existeixen d’altres que fan la simple funció de visualitzar fotografies. Algunes d’aquestes són les següents:

 • Eye of GNOME: visualitzador de fotografies que permet veure fotografies en diferents formats.
 • ImageGlass: es caracteritza per ser una aplicació que pesa molt poc i que permet visualitzar les fotografies en molta rapidesa.
 • PhotoQt: es caracteritza pel poc pes de l’aplicació, per la rapidesa de visualització d’imatges i per disposar de dreceres de teclat que et facilitaran la vida.
field_vote: 

5 extensions de Wordpress per aconseguir socis i sòcies

Imatge principal a portada: 
La captació de noves persones sòcies és un dels objectius permanents de les entitats. Imatge de Michael Fötsch. Llicència d'ús CC BY-SA 2.0 Font: Imatge de Michael Fötsch. Llicència d'ús CC BY-SA 2.0
Autor/a: 
Colectic
Resum: 

Aconseguir una massa social més gran és possible gràcies a unes extensions de Wordpress. Mitjançant aquestes extensions també podreu gestionar l’enviament de butlletins electrònics.

Moltes pàgines web d’entitats, associacions i ONG ha estat desenvolupada amb el gestor de continguts Wordpress. Mitjançant aquest gestor de continguts, es pot crear i editar el contingut de la pàgina web, amb pocs clics i sense haver de retocar cap codi de programació.

Imatges secundàries: 
Cercar noves persones associades és un dels grans objectius de les entitats. Imatge de Fibonacci Blue. Llicència d'ús CC BY 2.0 Font: Fibonacci Blue. Llicència d'ús CC BY 2.0
La captació de sòcies a nivell virtual és possible. Imatge de Greenpeace Polska. Llicència d'ús CC BY-ND 2.0 Font: Greenpeace Polska. Llicència d'ús CC BY-ND 2.0
Subtitols: 
Convert Pro
Elementor Pro
Optin Spin
MailOptin
Thrive Leads
Continguts: 

Convert Pro és una extensió de Wordpress que permet generar més persones associades, mitjançant diverses funcionalitats, com:

 • Elements flotants.
 • Avisos de navegació.
 • Missatges de benvinguda.
 • Elements flotants de pantalla completa.

La funcionalitat de Convert Pro és la senzillesa a l’hora de dissenyar tots aquests elements que us permetran aconseguir més socis i sòcies. Es pot dissenyar la interfície gràfica de l’element i també el formulari que recull les dades. També permet dissenyar les seqüències que accionarà l’aparició dels diferents elements.

Convert Pro té connexió amb més de 35 serveis d’enviament de butlletins electrònics i disposa d’eines estadístiques molt interessants.

Elementor Pro és un constructor visual de Wordpress. El constructor visual disposa d’unes eines per construir formularis que apareguin en la pantalla principal i en altres situacions. En concret, aquest formulari, té les següents opcions:

 • Elements flotants.
 • Elements navegables.
 • Missatges de benviguda.
 • Missatges en pantalla completa segons filtres.

Mitjançant Elementor Pro també podreu gestionar quan es pot activar el formulari que convidarà a les persones visitants a ser soci o sòcia de l’entitat. L’única funció que no disposa Elementor és l’opció de controlar les estadístiques.

Optin Spin és un generador de formularis de subscripció per a futurs associats i associades, amb una característica molt interessant: permet aportar gamificació als diferents formularis. Les persones usuàries podran guanyar petits premis, segons els formularis que se subscriguin.

Els premis que es guanyin poden estar vinculats amb la botiga electrònica de la web. D’aquesta manera es potencia que puguin haver-hi més associats i associades. Optin Spin disposa d’una eina estadística molt interessant, que aporta moltes dades dels i les visitants.

MailOptin és una extensió de Wordpress que permet recollir les dades dels futurs associats i associades de l’entitat. També permet gestionar l’enviament de butlletins electrònics des de la mateixa web, utilitzant els correus electrònics que han deixat els visitants de la pàgina. En el cas que s’utilitzi una altra eina, es pot utilitzar Mailchimp.

Mitjançant MailOptin, podreu fer el següent:

 • Finestres flotants.
 • Avisos de navegació.
 • Formularis de subscripció.
 • Integració d’altres formularis de subscripció.

Mitjançant MailOptin podreu realitzar proves d’enviament abans d’enviar-ho a tothom.

Thrive Leads és una extensió que permet recollir les dades dels visitants de la vostra pàgina web. Mitjançant Thrive Leads, podreu fer el següent:

 • Finestres flotants al centre.
 • Avisos de navegació.
 • Missatges de benvinguda.
 • Formularis en línia.

Totes aquestes funcionalitats es poden activar segons les condicions i les accions que vosaltres voleu seqüenciar. Thrive Leads permet fer proves d’enviament abans d’enviar butlletins electrònics.

field_vote: 

8 eines per millorar les vostres fotos d’Instagram

Imatge principal a portada: 
Instagram és una de les xarxes socials més utilitzades. Imatge de Stock Catalog. Llicència d'ús CC BY 2.0 Font: Stock Catalog. Llicència d'ús CC BY 2.0
Autor/a: 
Colectic
Resum: 

Instagram s’ha convertit en una de les xarxes socials més utilitzades. La gran quantitat de funcionalitats i eines complementàries la fan, gairebé, una xarxa perfecte.

Instagram s’ha convertit en una de les xarxes socials més utilitzades. A part de poder publicar fotografies i vídeos, és una eina molt completaque permet comunicar-se amb moltes persones. Incorpora, també, diverses funcionalitats per publicar contingut efímer, que encara la fan convertir en més perfecte.

Imatges secundàries: 
Instagram té una característica principal i única, el contingut visual. Imatge de Jens karlsson. Llicència d'ús CC BY 2.0 Font: Jens karlsson. Llicència d'ús CC BY 2.0
Els filtres d'Instagram són unes de les eines més utilitzades per les persones usuàries d'aquesta xarxa social. Imatge de Carlos Ebert. Llicència d'ús CC BY 2.0 Font: Carlos Ebert. Llicència d'ús CC BY 2.0
Subtitols: 
VSCO
Afterlight
Photoshop Express
Snapseed
Pixlr
A Color Story
Black
TouchRetouch
Continguts: 

VSCO és una de les aplicacions més utilitzades per la comunitat d’Instagram. Només falta que seguiu l’etiqueta #vscocam i veureu quantes fotografies han publicat les persones usuàries d’aquesta eina. VSCO és una aplicació per editar fotografies. Incorpora eines molt funcionals i una gran quantitat de filtres.

VSCO: How to Manage Presets from VSCO on Vimeo.

VSCO és una aplicació gratuïta que té versió iOS i Android. Molts filtres són de pagament.

És una aplicació que permet editar imatges amb uns resultats molt professionals. Disposa d’una interfície molt intuïtiva i fàcil d’utilitzar. Incorpora 15 eines d’ajustament, 59 filtres, 66 textures, eines per escalar i transformar i 77 marcs per incorporar en les vostres fotografies. Una de les seves eines més genials, és la possibilitat de controlar la intensitat del flaix de la càmera.

Afterlight és una aplicació gratuïta que té versió iOS i Android.

És la versió per dispositiu mòbil de l’eina popular d’Adobe per retocar fotografies. És una eina molt més simple que la versió per ordinador. Incorpora funcions automàtiques, collages i serveis extres com adhesius o estils de texts. Incorpora edicions intel·ligents i una funció per enviar automàticament la fotografia a la versió ordinador de Photoshop.

Photoshop Express és gratuïta i té versió per iOS i Android.

Desenvolupada per Google. És un editor de fotos molt professional que disposa d’eines molt concretes. Entre les seves característiques principals: 29 eines i filtres com llevataques, pinzell, estructura, color i perspectiva. Disposa de molts filtres selectius i el seu retoc es pot utilitzar amb un control molt detallat i precís.

Snapseed és gratuïta i té versió per iOS i Android

És una aplicació per dispositiu mòbil que també la podreu utilitzar al navegador web. Incorpora funcionalitats basades en la intel·ligència artificial que permeten una edició de fotos molt intuïtiva. Incorpora més de 2 milions de combinacions d’efectes, superposicions i filtres gratuïts. Té funcions molt determinades per millorar els ‘selfies’.

Pixlr és gratuïta i té versió per iOS i Android.

És una aplicació que també podreu utilitzar en navegador web. Incorpora més de 400 filtres. Només seguint-los a Instagram, us permetran descarregar-vos més filtres. També tenen més de 100 efectes que podreu afegir, com per exemple, estels de llum i boires de color. Disposa, també de moltes funcions per corregir nivells de colors i corbes.

A Color story és gratuïta i té versió per iOS i Android.

Si publiqueu moltes fotografies en blanc i negre, aquesta és la vostra aplicació. Black és una aplicació que simula les pel·lícules analògiques de Fuki, Kodak, Afga i Lomography. Mitjançant diversos filtres, podreu transformar una fotografia i veure com quedaria si estigués feta en una càmera de fotos analògica, i amb les pel·lícules abans esmentades.

Black és una aplicació gratuïta i només té versió per iOS

És una aplicació per dispositiu mòbil que selecciona qualsevol objecte d’una fotografia, el retalla i l’enganxa en altres fotografies. D’aquesta manera podreu esborrar pals de corrent elèctrica, persones imprevistes que surten en fotografies, o imperfeccions d’algunes fotografies. Tots els elements esborrats són substituïts per un fons intel·ligent.

TouchRetouch està gratuïta i només està disponible per Android.

field_vote: 

5 alternatives a Skype de programari lliure

Imatge principal a portada: 
A Internet existeixen moltes alternatives a Skype de programari lliure. Imatge de Lars Plougmann. Llicència d'ús CC BY-SA 2.0 Font: Lars Plougmann. Llicència d'ús CC BY-SA 2.0
Autor/a: 
Colectic
Resum: 

Skype és una eina de missatgeria instantània i videoconferència que no és programari lliure. Existeixen múltiples alternatives de codi lliure a aquesta eina.

‘Fem un skype?’. Segurament aquesta frase l’heu escoltada moltes vegades. El servei de missatgeria instantània i videoconferències Skype, s’ha popularitzat tant, que és comú utilitzar el seu nom, en lloc de dir videoconferència. Skype és una eina que funciona molt bé, però té un problema: no és programari lliure. Això significa que el seu codi no està disponible i que la comunitat no pot millorar l’eina o estudiar-la.

Imatges secundàries: 
Les aplicacions de programari lliure tendeixen a ser més segures. Imatge de GotCredit. Llicència d'ús CC BY-SA 2.0 Font: Imatge de GotCredit. Llicència d'ús CC BY-SA 2.0
Les aplicacions de programari lliure són desenvolupades per comunitats. Imatge de Fredo. Llicència d'ús CC BY-ND 2.0. Font: fredo. Llicència d'ús CC BY-ND 2.0.
Subtitols: 
NextCloud
Linphone
Signal
Riot
Jami
Continguts: 

NextCloud és una eina que permet crear un servei d’emmagatzematge de fitxers en línia. A part d’aquesta funcionalitat, també ofereix altres serveis, com per exemple: calendari, contactes, correu electrònic, trucades, missatgeria instantània i videoconferències.

NextCloud Talk és l’extensió que ofereix tot el servei de trucades, xats i videotrucades. Les característiques d’aquest servei són les següents:

 • Permet realitzar trucades, i xats, individuals i grupals.
 • La comunicació és encriptada, punt a punt.
 • En ser un servei hostatjat en un servidor propi, les dades són propietat de l’entitat.
 • Té aplicació per dispositius Android i iOS.
 • Permet realitzar trucades i enviar notificacions ‘push’.
 • Té integració amb els altres serveis de NextCloud.

Aquesta extensió no és gratuïta i té un cost. Recordem que programari lliure no significa ‘gratuïtat’.

Linphone és un servei de comunicació basat en un protocol de veu a través d’Internet. Utilitza un protocol d’iniciació de sessió. Això significa que es necessita un identificador numèric per utilitzar Linphone i així poder contactar amb altres persones usuàries que disposin d’aquest identificador numèric.

Amb Linphone es poden realitzar videotrucades, vídeoconferències grupals, xats i trucades directes. També es poden compartir documents i fitxers multimèdia. Està disponible per GNU/Linux, Mac OS, i dispositius mòbils Android i iOS.

Signal és una aplicació per dispositius mòbil Android i iOS. A diferència d’altres aplicacions similars, Signal ofereix encriptament punt a punt, enviament de missatges de text i enviament de fitxers multimèdia. És recomanada pel ciberactivista Edward Snowden i l’Electronic Frontier Foundation, una entitat que treballa pels drets digitals de les persones usuàries.

Signal funciona amb el número del vostre telèfon mòbil com a identificador. Té una versió per ordinador, però només permet l’enviament de missatges de text. Whisper Systems, l’entitat sense ànim de lucre que desenvolupa les millores de Signal, especifica que Signal és una aplicació pensada per a ser utilitzada en un dispositiu mòbil. En el cas que es vulgui fer una videoconferència, caldrà fer-la, doncs, amb el dispositiu mòbil.

Més que una eina de videoconferència, és una eina de gestió d’equips i projectes que integra una funcionalitat per fer videoconferències en grup i una altra funcionalitat per enviar missatges. Tota la comunicació es fa mitjançant sales, que són batejades amb la temàtica de la reunió o amb el nom del grup de persones.

Una de les característiques de Riot es que permet comunicar-se amb altres persones que utilitzen altres eines col·laboratives, com IRC, Slack, Twitter, SMS i Gitter. Podeu utilitzar Riot mitjançant el vostre navegador web, aplicació per ordinadors o aplicació per dispositius mòbils. També podeu instal·lar-vos Riot en un servidor propi.

Jami és una aplicació que permet realitzar videotrucades i enviament de missatges de text. És una eina programari lliure i la seguretat és una de les seves característiques principals. Utilitza comunicacions encriptades i protocols de comunicació punt a punt. Jami també utilitza el número de telèfon com a identificador únic.

Mitjançant Jami podreu realitzar videoconferència, trucades, compartir fitxers multimèdia, missatges de text.

field_vote: 

Algunes distribucions GNU/Linux per provar

Imatge principal a portada: 
Les distribucions GNU/linux són sistemes operatius lliures d'utilitzar, copiar i estudiar. Imatge de idiotacompulsivo. Llicència d'ús CC BY-SA 2.0 Font: idiotacompulsivo. Llicència d'ús CC BY-SA 2.0
Autor/a: 
Colectic
Resum: 

Moltes entitats sense ànim de lucre utilitzen sistemes operatius privats i de pagament. Existeixen moltes alternatives de programari lliure, que a més són gratuïtes.

Segurament, moltes de les entitats sense ànim de lucre, utilitzen sistemes operatius privatius. Aquests poden ser Windows o Mac OS, ja que són dels més coneguts. Aquests sistemes operatius són bons sistemes, però coincideixen en una característica molt important. No són programari lliure.

Imatges secundàries: 
Ubuntu és la distribució GNU/Linux més popular que existeix al moment. Imatge de Peter McBaggins. Llicència d'ús CC BY 2.0 Font: Imatge de Peter McBaggins. Llicència d'ús CC BY 2.0
El logotip de GNU està inspirat en un nyu. Imatge de Benjamin Hollis. Llicència d'ús CC BY 2.0. Font: Benjamin Hollis. Llicència d'ús CC BY 2.0.
Linux Mint és una molt bona opció, tant per la seva facilitat d'ús com per la seva robustesa. Imatge de Luis Fernando Pienda Mahecha. Llicència d'ús CC BY-SA 2.0 Font: Luis Fernando Pienda Mahecha. Llicència d'ús CC BY-SA 2.0
Subtitols: 
Abans de començar, dos conceptes a tenir clar
Ubuntu
Elementary OS
Linux Mint
Fedora
Continguts: 

Moltes vegades haureu escoltat les paraules Linux, Kernel o GNU. Cal aclarir el que significa cada concepte.

 • Kernel: el kernel és el nucli del sistema operatiu i és el responsable que els programes i el sistema operatiu pugui interactuar amb el maquinari. Per exemple, quan cliqueu al botó d’apagar l’ordinador, el sistema operatiu es comunica amb el kernel, i aquest executa l’ordre d’apagar l’ordinador.
 • Linux: és el kernel utilitzat en les distribucions GNU/Linux. Va ser desenvolupat per moltes persones voluntàries, impulsades per la primera versió que va fer en Linus Torvalds. La gran majoria de persones anomenen Linux a una distribució GNU/Linux.
 • GNU: GNU és l’acrònim recursiu de la frase en anglès ‘GNU is not UNIX’. GNU fa referència a la pronunciació de l’animal nyu. L’objectiu inicial era desenvolupar un sistema operatiu que tingués llicència de programari lliure, i que a diferència d’UNIX, fos gratuït. Si Linux és el kernel, GNU són els programes que executen diverses accions, com: mostrar els fitxers d’un directori, copiar un arxiu, crear una carpeta, donar permissos, etc. GNU interactua amb el kernel per tal d’executar totes les instruccions.
 • Distribució GNU/Linux: el sistema operatiu GNU/Linux és programari lliure. I això significa que qualsevol persona pot copiar-lo, modificar-lo i executar-lo lliurement. Per això a Internet existeixen moltes distribucions GNU/Linux. La gran diferència de les distribucions GNU/Linux, resideix en els entorns gràfics i la resta de programes i utilitats que la formen.

Ubuntu és una distribució del sistema operatiu GNU/Linux feta a partir de la distribució Debian. És desenvolupada per l’empresa Canonical i l’Ubuntu Foundation. La primera versió va sorgir el 20 d’octubre, i l’actual versió és la 20.04.

Ubuntu incorpora molts programes que poden ajudar-vos en el dia a dia: LibreOffice, Firefox i Thunderbird, per exemple. Realment és una distribució molt simple d’utilitzar i amb un funcionament molt correcte.

Podeu provar Ubuntu, instal·lant-lo en un clauer digital o en un DVD.

És una distribució GNU/Linux feta a partir d’Ubuntu. La primera versió va sorgir el 2011. És una distribució pensada per a totes les persones que volen provar GNU/Linux i no estan acostumades a certes diferències gràfiques amb altres sistemes operatius.

L’estètica gràfica d’Elementary OS fa recordar a la’estètica gràfica de Mac OS/X. És un punt discutit dins la comunitat de programari lliure. Però les funcionalitats gràfiques ajuden molt a les persones que mai han utilitzat una distribució GNU/Linux.

Podeu provar Elementary OS, instal·lant-lo en un clauer digital o en un DVD.

Linux Mint és una distribució GNU/Linux desenvolupada a partir d’Ubuntu i també feta a partir de Debian. La primera versió va ser desenvolupada el 2006. Aquesta distribució GNU/Linux és molt simple d’utilitzar i molt fàcil d’instal·lar. És una distribució pensada per a les persones que desitgen tastar GNU/Linux, però també per a les persones usuàries més experimentades.

Existeixen diverses distribucions de GNU/Linux amb diversos escriptoris gràfics. Alguns d’aquests escriptoris gràfics són KDE, XFCE, GNOME o Fluxbox. Les diferències entre aquests escriptoris gràfics, a part de la imatge gràfica, són la mida i la despesa de recursos de memòria que utilitza.

Podeu provar Linux Mint, instal·lant-lo en un clauer digital o en un DVD.

Fedora és una distribució GNU/Linux basada en la distribució Red Hat Linux. La primera versió oficial de Fedora va sorgir el 2003. Actualment, l'última versió és la número 32. És una distribució que es caracteritza per utilitzar programari lliure. Tots els programes i utilitats que componen Fedora són desenvolupats a partir dels fitxers font de cada programa.

Podeu provar Fedora instal·lant-lo un clauer digital o en un DVD.

field_vote: