Guia de Nextcloud

Imatge principal a portada: 
Una persona teletreballa amb dos dispositius alhora. Font: Maria (Pixabay)
Resum: 

Aquesta eina que se centra en emmagatzematge d'arxius per al treball col·laboratiu és molt més que una alternativa de programari lliure a Dropbox.

Necessitem treballar col·laborativament en línia compartint arxius i eines d'organització com calendaris, contactes i correu, especialment des que el teletreball és una realitat més consolidada. Hem sentit a parlar de Nextcloud, una de les eines integrades en l'opció Som Núvol (Commonscloud), però continuem utilitzant Dropbox i Google Drive perquè ens sembla més pràctic?

Imatges secundàries: 
Una persona teletreballa amb dos dispositius alhora. Font: Maria (Pixabay)
Subtitols: 
Interfície
Funcionalitats
Seguretat
Com instal·lar-lo
Continguts: 

Nextcloud és una plataforma multiusuària i té una interfície principal des de la qual accedir a totes les aplicacions. Cada persona usuària disposa, així, del seu espai de treball, des del qual interactuar amb les altres persones.

Hi ha d'haver un compte administrador, des del qual es creen els comptes d'usuàries que calguin i es determinen els rols, a més de configurar els paràmetres i instal·lar noves aplicacions.

Fem un repàs de tot el que podem fer amb Nextcloud:

Emmagatzematge d'arxius

La principal funcionalitat d'aquest programari és emmagatzemar arxius al núvol, administrar-los i compartir-los per treballar de forma col·laborativa.

D'aquesta manera, el podem utilitzar com a 'back up' i accedir als documents, fotografies o vídeos des de diferents dispositius i ubicacions.

Gestió de contactes, calendari i correu

També hi podrem gestionar el contactes, el calendari i les safates d'entrada de diversos comptes de correu electrònic externs com ara Gmail o Outlook que es poden integrar en la plataforma amb els paràmetres de configuració.

Sincronització amb tots els dispositius

A més, tots aquests elements es poden sincronitzar a temps real amb tots els vostres dispositius, una funció que ens permet tenir el calendari al mòbil o una còpia de seguretat dels nostres contactes a la plataforma.

Videotrucades

Les últimes versions de l'eina incorporen l'opció de fer trucades de vídeo i àudio amb la resta d'usuàries ja siguin de forma individual o en grup. A més, hi ha l'aplicació Nextcloud Talk perquè també us pugueu comunicar des del mòbil.

Edició en línia

Hi ha altres funcionalitats que es poden instal·lar més enllà de les bàsiques. Si s'integra l'eina externa Collabora Online, per exemple, també es poden editar documents en línia.

Nextcloud cuida molt de la seguretat. Com que és de programari lliure, les actualitzacions freqüents van millorant i introduint característiques noves, com ara la detecció de registres sospitosos o un centre de privacitat des d'on veure on s'allotgen les nostres dades.

Té múltiples mecanismes d'autenticació i incorpora el xifrat en diverses capes i contextos.

Les comunicacions, per exemple, estan xifrades d'extrem a extrem i sense passar pel servidor on estigui instal·lat Nextcloud, un fet diferencial respecte a la resta de plataformes.

Hi ha diverses maneres d'instal·lar Nextcloud, que és gratuït però que necessita un servidor on allotjar-se, que acostuma a ser de pagament.

Servidor propi: és una opció que requereix certa expertesa, però que ens dona més seguretat i és més econòmica ja que no té cost més enllà del 'hardware' i el consum elèctric.

Lloguer d'un proveïdor de 'hosting': es pot llogar un espai i uns recursos de 'hardware' per allotjar la plataforma. Aquesta opció és de pagament però hi ha versions de prova i opcions econòmiques. Tot i que no tingueu el servidor a prop, manteniu el control de la plataforma gràcies a les seves característiques de seguretat.

Dispositiu amb Netxcloud integrat: es pot adquirir un dispositiu amb la plataforma integrada que ja fa la funció de servidor.

field_vote: 

Què és i com funciona l'Odoo

Imatge principal a portada: 
Un ordinador portàtil en una imatge d'arxiu. Font: Joshua Woroniecki (Pixabay)
Resum: 

Aquest programa aplega un conjunt d'aplicacions de programari lliure per a la gestió interna de les entitats.

L'Odoo és un programa Enterprise Resource Planning (ERP), és a dir, un sistema de planificació de recursos. Ofereix un conjunt d'aplicacions que el fan molt flexible com ara comerç electrònic, comptabilitat, inventari, punt de venda o gestió de projectes, entre d'altres. En definitiva, ens pot aportar moltes possibilitats de gestió interna a les entitats.

Imatges secundàries: 
Un ordinador portàtil en una imatge d'arxiu. Font: Joshua Woroniecki (Pixabay)
Subtitols: 
Interfície
Proposta
Pressupost
Projecte
Fulls d'hores
Facturació
Anàlisi
Continguts: 

L'Odoo consta d'una interfície intuïtiva en la qual cada persona treballadora pot crear-se el seu perfil. L'eina té moltes funcionalitats, que abasten des del màrqueting, a la gestió de persones passant per finances, inventari, llocs web i productivitat.

El menú del programa adaptat a les cooperatives acostuma a tenir els següents apartats:

Discussió: canal de comunicació interna.

Calendari: planificador per usuaris que es pot compartir i que permet fer convocatòries i activar notificacions.

CRM: seguiment de projectes.

Inventari: traçabilitat de l''stock' i control de moviments.

Facturació: comptabilitat.

Projecte: visualització i informació sobre els projectes en marxa.

Parts del temps: comptabilitat i anàlisi de les hores dedicades per les persones treballadores als projectes.

Empleats: perfils de totes les persones usuàries i treballadores de l'entitat.

Serveis: registre de les hores de les persones treballadores.

Absències: sol·licituds de festius i vacances.

Taulers: personalització d'interfície.

A més, es poden activar els mòduls de vendes, compres, contactes, despeses i d'altres, depenent de les necessitats de cada entitat.


Coopdevs us facilita informació sobre de quina manera ens pot ajudar aquest programari al llarg d'un projecte, des de la proposta fins a l'anàlisi.

Començareu utilitzant el CRM per introduir al sistema un nou projecte i fer-ne seguiment. A partir de l'opció 'Crea', hi podreu introduir un nom descriptiu, el nom de l'empresa o entitat que hi ha al darrere, l'ingrés esperat i la prioritat del projecte.

Com qualsevol altre programa de fluxos de treball com ara Trello, podreu moure aquell projecte per diverses fases com ara 'Qualificat', 'Proposta' o 'Guanyat'.

Des del CRM i editant cada projecte hi podreu assignar reunions vinculades al 'Calendari' o podreu crear pressupostos.

Per crear un pressupost, cal que cliqueu sobre 'Crea' i hi afegiu els elements a facturar i la data d'expiració. Un cop fet això, els podreu imprimir o enviar per correu electrònic. Si es confirmen, haureu de seleccionar 'Confirmar venda'.

El següent pas consisteix en anar a 'Projectes' i crear un nou projecte. Hi haureu d'afegir un nom, un correu electrònic i seleccionar 'Allow Timesheets' per comptabilitzar les hores del projecte.

Per fer-ho bé, a les fitxes de cada persona treballadora hi hauria d'haver estat introduït el cost per hora.

Les treballadores han de registrar el temps comptabilitzant les hores i atribuint-les a cada projecte des de l'apartat 'Parts del Temps'. Aquesta última opció us servirà per analitzar el temps dedicat als projectes i fer-ne un balanç econòmic.

Per últim, un cop executat el projecte, caldrà fer la factura des de 'Facturació' o 'Vendes', depenent del mòdul, i a partir del pressupost corresponent. A cada factura se li assignarà el compte analític per poder fer el balanç.

Per tancar-la s'haurà de validar i registrar el pagament, i es pot imprimir o enviar per correu electrònic.

Per determinar les hores que finalment s'han dedicat al projecte, haureu d'iniciar-vos en la comptabilitat analítica, a la qual s'hi accedeix des de Parts del temps. A partir del filtratge i del cercador es pot cercar el nom d'un projecte i establir un límit temporal, per exemple, de l'últim any, per veure quines han sigut les hores invertides de cada persona.

Fer una anàlisi del cost i benefici d'un projecte en concret és molt senzill si hem imputat correctament les despeses i hores al projecte concret. Per extreure'n els resultats, haureu d'anar a 'Informes' des de 'Facturació' i filtrar pel compte analític i per projecte.

La capacitat d'analitzar com ha anat un projecte, una línia de negoci o tota la entitat en el seu conjunt és clau per poder prendre les millors decisions i garantir la viabilitat de la entitat. Ja sigui per poder analitzar millor el que fem, o per transparència o per eficàcia en el treball que desenvolupem, Odoo pot ser un bon aliat per aconseguir-ho.

field_vote: 

Com la Xarxa Òmnia promou la inclusió digital

Imatge principal a portada: 
Un grup de participants d'un Punt Òmnia. Font: Xarxa Òmnia (departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya)
Resum: 

Aquest programa impulsat per la Generalitat de Catalunya pretén millorar, amb l’ús de les eines TIC, la inclusió i la vinculació de les persones a la comunitat.

La Xarxa Òmnia és un programa universal impulsat per la Generalitat de Catalunya d’intervenció social i comunitària que, amb l’ús de les eines TIC, pretén millorar i afavorir, tant individualment com col·lectivament, la inclusió i la vinculació de les persones a la comunitat.

Imatges secundàries: 
Un grup de participants d'un Punt Òmnia. Font: Xarxa Òmnia (departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya)
Subtitols: 
Quan es va crear la Xarxa Òmnia?
Els objectius de la Xarxa Òmnia
A qui va adreçat?
Els punts de la Xarxa Òmnia
Persones dinamitzadores dels punts Òmnia
Les activitats organitzades als punts Òmnia
Les dades generals del programa Òmnia 2021
Continguts: 

La Xarxa Òmnia neix l’any 1999 com un instrument per a la lluita contra l’exclusió social, moment en què la manca d’accés a les noves tecnologies esdevenia un dels factors condicionants de les desigualtats socials.

Al llarg del temps el programa Òmnia s’ha adaptat als canvis socials i tecnològics i ha fet front als reptes de la societat actual com ara la digitalització o les bretxes digitals en col·lectius com la gent gran, el jovent o les persones en situació de vulnerabilitat. Alhora, ha promogut l’ús d’eines de programari lliure, la fabricació digital, la reutilització i la sostenibilitat, etc., i ha impulsat l’aprenentatge i la formació en aquestes matèries.

Els objectius de la Xarxa són enfortir l’autonomia de les persones mitjançant l’ús de les TIC, desenvolupar habilitats i capacitats personals de les persones participants a través de l’accés a les TIC, afavorir la seva vinculació a la comunitat i potenciar la seva inclusió social, millorant la seva ocupabilitat.

El programa Òmnia és un programa d’accés universal i accessible que va adreçat al conjunt de la ciutadania des d’una òptica d’equitat i garantia d’igualtat d’oportunitats. Es treballa la integració de la perspectiva d’interseccionalitat, la perspectiva de gènere i l’acció comunitària com a instrument per l’aprenentatge i la cohesió social.

El programa disposa d’una xarxa de 112 punts distribuïts arreu de Catalunya. Són espais coordinats per entitats gestores i dinamitzats per professionals de les tecnologies digitals.

Cada punt disposa del mateix equipament tecnològic, de vuit punts de treball per les participants i un altre punt de treball pel dinamitzador o dinamitzadora del punt Òmnia. El sistema operatiu utilitzat a tota la Xarxa és Linux.

A la pàgina web es pot trobar un cercador dels punts Òmnia amb la informació i les activitats de tots els punts del territori.

Les persones dinamitzadores dels punts Òmnia formen un equip de professionals, amb formació i experiència en àmbits de vessant social i tecnològic. Són un equip de persones sensibilitzades i implicades en les realitats quotidianes dels veïns i veïnes del territori.

Les activitats de la Xarxa Òmnia són majoritàriament presencials i es duen a terme en els 112 punts repartits per tota Catalunya, exceptuant l'època de pandèmia, en la qual durant gairebé dos anys s’han incentivat les activitats telemàtiques.

Cada punt Òmnia realitza la programació de les seves activitats i tallers que normalment tenen una freqüència setmanal i una durada trimestral. També es poden trobar activitats puntuals en dates assenyales com la Diada de Sant Jordi o el Dia Internacional de les Dones.

La metodologia de la Xarxa Òmnia és el treball comunitari, i les activitats es realitzen en grup per aprendre, compartir i practicar conjuntament amb la comunitat les competències amb les tecnologies.

El ventall d'activitats que podem trobar en un Punt Òmnia és molt divers i ampli segons les necessitats que hi ha a cada territori. Cada punt Òmnia programarà d’acord al territori, d’aquí la importància que juga el paper del o de la dinamitzadora en realitzar una petita diagnosi del seu entorn per conèixer les singularitats de la comunitat on s’ubica el punt Òmnia.

Per un costat trobareu activitats i tallers dirigits a l'aprenentatge de tota mena de tecnologies com telèfons mòbil, ordinadors o impressió 3D, tràmits i suport en la gestió de tràmits en línia.

D'altra banda, també es duen a terme activitats dirigides al desenvolupament d'habilitat personals i coneixements d'eines per a la recerca de feina. Per últim, s'organitzen sortides i es participa en esdeveniments amb la comunitat per generar dinàmiques de cohesió social, d'intercanvi i d’arrelament dins del territori (organitzar les festes del barri, Carnestoltes, la Castanyada....)

Les inscripcions es realitzen directament en cada punt Òmnia.

Les xifres generals en relació al programa Òmnia de l’any passat: als 112 punts Òmnia de tota Catalunya es van dur a terme 5.802 activitats i 29.844 persones hi van participar.

Si voleu conèixer l'actualitat dels Punts Òmnia el podeu seguir a través de Twitter, Instagram, Facebook i Youtube.

field_vote: 

Glossari de ciberseguretat

Imatge principal a portada: 
Il·lustració d'una màscara en l'entorn cibernètic en referència a la ciberseguretat. Font: Pete Linforth (Pixabay)
Resum: 

Les entitats hem d'estar alerta a les tendències de ciberamenaces que no fan més que evolucionar.

Les entitats socials cada vegada estem més digitalitzades i hem d'estar atentes a les novetats en qüestions de ciberseguretat per tal de protegir la nostra informació que sovint conté dades personals sensibles.

Imatges secundàries: 
Il·lustració d'una màscara en l'entorn cibernètic en referència a la ciberseguretat. Font: Pete Linforth (Pixabay)
Subtitols: 
Vulnerabilitat
Dark web
'Scrapping'
Atacs
Triple extorsió
Atacs de DDos i botnets
Continguts: 

Una vulnerabilitat és "la feblesa d'un sistema informàtic davant l'amenaça a la qual s'exposa".

Segons l'informe, han augmentat les vulnerabilitats en connexions VPN (xarxes privades virtuals), RDP (protocol que permet la comunicació entre un terminal i un servidor a l'hora d'executar una aplicació), els servidors de correu electrònic i les plataformes de compartició de fitxers, que són els sistemes que s'han fet servir més amb el teletreball.

Per corregir un error d'un programa, actualitzar-lo o afegir funcionalitats, es fa servir un pedaç, que conté les modificacions.

La 'dark web' o web fosca és una part profunda d'internet formada per xarxes xifrades i superposades on s'utilitza l'anonimat per a l'intercanvi
d'informació. És on els cibercriminals posen a la venda habitualment les dades personals que obtenen.

Segons l'informe, les fuites de dades compartides a la 'dark web' han crescut un 400% durant el segon trimestre del 2021 respecte al primer trimestre, i superen qualsevol registre previ.

Es tracta d'una tècnica mitjançant la qual, a través d'un programa, extreuen informació de pàgines web i de les xarxes socials de forma automatitzada. Sovint aquestes dades es fan servir per fer estudis de màrqueting o controlar la visibilitat d'una marca.

És una de les causes principals de fuites massives de dades. Aquest any, un dels casos sonats d''scrapping' ha sigut la que ha afectat Linkedin, que va patir una fuita de les dades personals de 500 persones usuàries.

Aquesta venda de dades fa que les persones posseïdores puguin fer atacs com el 'credential stuffing', el 'password spraying' o el 'phishing'.

El 'credential stuffing' és un tipus d'atac que es fa mitjançant la inserció automatitzada d'una gran quantitat de dades credencials obtingudes d'una manera fraudulenta.

En canvi, el 'password spraying' es fa intentant entrar als comptes d'usuari d'una organització provant una mateixa contrasenya cada vegada amb un compte diferent per tal que no es bloquegi l'accés i la persona administradora no se n'assabenti.

Finalment, el 'phishing' consisteix a simular una identitat falsa, sovint suplantant la identitat d'una persona o organització, i a incitar persones a que donin dades personals amb alguna motivació enganyosa a través d'un correu electrònic, telèfon o d'altres mitjans.

El 'ransomware' és un programari maliciós que restringeix totalment o parcialment l'accés als fitxers d'un dispositiu fins que no es paga un rescat.

Fins fa poc, eren habituals aquests tipus d'atacs que funcionen a partir del xifrat dels sistemes d'informació de la víctima. Ara, però, han evolucionat a la doble, i a la triple extorsió: la primera consisteix en el robatori de dades i l'amenaça de filtrar-les, mentre que la segona combina aquestes dues pràctiques amb un atac de DDoS en el qual s’exigeix un pagament a canvi d’aturar-lo.

Un atac de DDos consisteix en l'enviament d'una gran quantitat de peticions falses simultànies a través de grups de persones usuàries o d'ordinadors zombi, és a dir, aquells infectats per un 'malware', un programari concebut per prendre el control d'un sistema informàtic.

Aquestes peticions, que arriben de diferents zones geogràfiques, tenen un impacte greu i perllongat en el temps que permet demanar un rescat. Segons l'informe, aquests atacs s'estan tornant més complexos i intel·ligents tot i que menys habituals.

Per fer-los cada vegada s'utilitzen més els botnets, xarxes d'ordinadors zombis controlats des d'un mateix servidor i que actuen conjuntament.

field_vote: 

Com cercar partenariat per a un projecte europeu amb Enxarxa't

Imatge principal a portada: 
Dues mans que es busquen en senyal de col·laboració. Font: Jackson David (Pixabay)
Resum: 

La Taula del Tercer Sector posa a disposició de les entitats aquesta web per teixir aliances en el marc del finançament europeu.

Enxarxa't és una eina impulsada per la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya per a la cerca de partenariat per al finançament de projectes europeus. Es troba dins de la plataforma Fons Europeus, que vol facilitar a les entitats l'accés a aquests fons.

Imatges secundàries: 
Dues mans que es busquen en senyal de col·laboració. Font: Jackson David (Pixabay)
Subtitols: 
Entendre els fons europeus
Estratègia
Programes
Recursos
Enxarxa't
Enviar una proposta
Continguts: 

Moltes entitats socials tenen dificultats per entendre el funcionament d'aquests fons. Per això, aquesta plataforma dedica el primer apartat a entendre'ls a través dels punts principals, els tipus de fons, el lèxic específic, els avantatges que tenen i les activitats que acostumen a incloure.

Segons la plataforma, en resum, hem de tenir en compte:

 • La majoria requereixen un partenariat, és a dir, una cooperació entre entitats, sovint de diferents països europeus, amb qui es cofinançarà el projecte.
 • Es valora positivament la col·laboració entre entitats públiques i privades.
 • L'adjudicació es fa a través de subvencions a fons perdut i s'ha de competir amb altres entitats europees.
 • A la formulació del projecte, cal definir l'impacte en els grups beneficiaris i explicar el futur del projecte.

Pe formular la proposta cal una estratègia de participació en programes europeus que ha de passar per una fase de preparació, recerca i elaboració.

Preparació: definir els objectius, identificar el valor afegit i valorar si es tenen els recursos necessaris.

Recerca: desenvolupar la idea de projecte i trobar el programa i convocatòria més adequat.

Elaboració: decidir el rol que s'assumeix dins del partenariat, és a dir, si serem sòcies, coordinadores, associades o subcontractades. D'aquesta decisió dependrà la responsabilitat del procés. En el cas que siguem sòcies o coordinadores, ens haurem d'encarregar de cercar el partenariat i contribuir en la proposta.

Proposta: es tracta d'una memòria tècnica del projecte d'entre 70 i 100 pàgines i un pressupost. La coordinació assumeix la redacció amb la contribució de les sòcies.

Hi ha diversos programes de fons europeus i dins d'aquests van sortint convocatòries.

Erasmus+: programa per a l’educació, la formació, la joventut i l’esport que té com a prioritat la inclusió i la diversitat, la transformació digital, la participació en la vida democràtica, i el medi ambient i la lluita en contra del canvi climàtic.

Horizon Europe: programa per a la recerca i la innovació.

Creative Europe: programa per a sectors culturals i creatius.

Fons per a l’Asil, la Integració i la Migració (AMIF): programa per a la gestió dels fluxos migratoris i l’aplicació d’una política d’immigració comuna a la UE.

Single Market: programa per al mercat interior, la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses.

CERV (Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors): programa que s'articula en quatre eixos, que són la promoció de la igualtat i els drets i la lluita contra la discriminació, el foment de la participació ciutadana democràtica, la lluita contra la violència cap a les dones i la infància, i la preservació dels valors europeus.

NDICI Global Europe: programa per a la modernització de la política exterior europea, el reforçament de la seva eficàcia i visibilitat i una millor coordinació amb les polítiques internes.

Per presentar projectes a les convocatòries, que es recullen també a la plataforma, necessitareu el codi d’identificació PIC (Participant Identification Code). Per obtenir-lo us haureu de registrar a la web de la Comissió Europea i seguir aquestes passes.

La plataforma conté un recull de recursos útils com ara les webs dels programes de la Unió Europea on podem tafanejar els projectes ja finançats, el portal d'ofertes i oportunitats de finançament de la Unió Europea, on podeu trobar les convocatòries, federacions i associacions europees amb experiència en aquests fons, eines de l'administració catalana, i l'Up2Europe, plataforma col·laborativa entorn a projectes europeus

Per últim, trobem l'Enxarxa't, l'eina per trobar partenariat per tal de presentar una proposta col·laborativament. En aquest apartat trobareu els projectes que ja han enviat altres entitats que cerquen aliances amb informació detallada sobre els objectius, els col·lectius als quals va dirigit i el contacte. Si trobeu alguna proposta interessant, contacteu-hi!

Si ja heu seguit totes les passes i teniu la proposta formulada en relació a un programa europeu podeu enviar el vostre projecte aquí omplint el formulari. Apareixereu a l'Enxarxa't perquè d'altres entitats us puguin contactar.

field_vote: 

4 tests per posar a prova la nostra consciència social i 4 eines per crear-ne un

Imatge principal a portada: 
Il·lustració de signes d'interrogació. Font: PublicDomainPictures (Pixabay)
Resum: 

Fundació Pascual Maragall, Amics de la Gent Gran, Luciferases i Plataforma per la Llengua fan servir aquest format digital participatiu.

El test digital és un format que permet a totes les persones dir la seva estimulant així la participació, la interactivitat i, en definitiva, el tràfic de les teves xarxes. Les entitats que s'han endinsat en la transformació digital ho saben i el fan servir en les seves campanyes de xarxes socials.

Us compartim quatre exemples perquè avalueu la vostra consciència social i quatre eines per crear-ne un de propi.

Imatges secundàries: 
Il·lustració de signes d'interrogació. Font: PublicDomainPictures (Pixabay)
Subtitols: 
Què en saps, del teu cervell?
Per una ciència més feminista
Desmuntant els mites de la gent gran
Pluralitat lingüística
Eines per fer un test
Continguts: 

Aquest test de la Fundació Pascual Maragall ens posarà a prova per veure què sabem del funcionament del nostre cervell i de les malalties neurodegeneratives per tal d'arribar al seu objectiu que és sensibilitzar sobre la més freqüent, que és l'Alzheimer. Un cop donades les respostes, si en voleu saber el resultat, us demanaran les dades per fer-vos arribar les seves campanyes.

Aquest test de Luciferases exposa coneixements científics amb perspectiva feminista per posar en evidència que la ciència hegemònica, com a reflex del context social, justifica desigualtats com el masclisme, el racisme i el capacitisme. Algunes de les dones científiques invisibilitzades, les desigualtats en les investigacions publicades, què és l'efecte Pigmalió i la síndrome de la impostora protagonitzen algunes d'aquestes preguntes.

La Fundació Amics de la Gent Gran desmunta els mites al voltant de la gent gran i la soledat no desitjada amb aquest test que trenca estereotips sobre la vellesa. Ens farà qüestionar estigmes i veurem que les persones grans també necessiten socialitzar i no totes tenen persones al voltant que se'n puguin cuidar. Al final del test, per saber el resultat, també demanen les dades personals.

Plataforma per la Llengua analitza quin model plurilingüe s'adiu més amb cada persona usuària en aquest test després d'haver analitzat com s'organitzen lingüísticament a Espanya, a Suïssa, al Canadà i a Bèlgica, països on es parlen diverses llengües. Abans, però, per fer-lo demanen les dades personals.

Per fer un test per al nostre projecte social podem utilitzar diverses eines. Us en proposem tres:

 • Kahoot: és interactiva i permet jugar-hi a temps real en grup a través del mòbil. Us expliquem en aquest recurs com fer-lo servir.
 • Quizizz: molt semblant a l'anterior, permet jugar-hi en grup o individualment.
 • Typeform: és personalitzable i té plantilles per obtenir un disseny més reeixit.
 • Genial.ly: té moltes opcions per crear tot tipus de contingut interactiu amb opcions personalitzables.

field_vote: 

Com cuidar el teu mòbil a l'estiu

Imatge principal a portada: 
Un infant fa una fotografia de la sorra a la platja amb el mòbil. Font: Yuliya Harbachova (Pixabay)
Resum: 

Setem Catalunya fa un seguit de recomanacions per allargar la vida dels nostres dispositius en aquest període de l'any.

El 70% de la població mundial té mòbil, una xifra que supera la de persones que compten amb connexió a internet o amb ordinador.

El 80% de la petjada de carboni d'aquests aparells que portem a les butxaques es produeix durant la producció, és a dir, durant l'extracció de minerals a països del Sud Global, el transport i la fabricació, que té un impacte social en les indignes condicions de treball de moltes treballadores del sector.

Imatges secundàries: 
Un infant fa una fotografia de la sorra a la platja amb el mòbil. Font: Yuliya Harbachova (Pixabay)
Subtitols: 
Compte amb la calor, la sorra i l'aigua
Apagueu-lo
Cuideu la bateria
Feu net
Obriu els ulls
Continguts: 

La majoria de dispositius estan dissenyats per funcionar a una temperatura d'entre 0 ºC i 35 ºC. Deixeu-lo a l'ombra i no el deixeu dins del cotxe si fa molta calor. De la mateixa manera, des de l'entitat ens recomanen que el protegim de la sorra i del vent, i que el mantinguem ben lluny de l'aigua quan anem a la platja i a la piscina.

Quan és l'últim cop que vau veure el vostre mòbil apagat? Aprofiteu per desconnectar una estona i apagueu-lo. És recomanable fer-ho almenys un cop per setmana perquè puguin reiniciar-se.

Les bateries són els primers components que s'espatllen. Carregueu els mòbils entre un 30 i un 80% per no sobrecarregar-los d'energia i no deixeu que s'esgotin del tot per endollar-los. Per estalviar energia i evitar el sobreescalfament i la despesa de dades, podeu disminuir la brillantor de la pantalla i desconnectar aquelles funcionalitats que no estigueu fent servir com el GPS o el Bluetooth.

Aprofiteu que teniu una estona per ordenar la informació i desfer-vos de les deixalles digitals que no necessiteu per tal de millorar el funcionament del vostre mòbil i no posar en risc la seguretat de les vostres dades.

Elimineu les aplicacions que no feu servir i feu còpies de seguretat en discs durs externs d'aquells documents, imatges i vídeos que no voleu perdre. És recomanable alliberar el 25% de la memòria dels dispositius. Per fer-ho podeu consultar els principis del fengshui digital.

A l'estiu, amb la pujada del turisme, augmenten els robatoris. Estigueu atentes i porteu els mòbils ben guardats. També podeu contractar una assegurança ètica per anar més tranquil·les. De qualsevol manera, hi ha aplicacions de recerca per trobar el vostre dispositiu si us el roben o el perdeu com Trobar el meu dispositiu Android o Trobar l'iPhone a través d'iCloud.

field_vote: 

4 principis del fengshui digital

Imatge principal a portada: 
Un petit jardí zen, un estil descoratiu que s'acostuma a fer servir en la filosofia fenshui que explora la influència de l'harmonia de l'espai en les persones. Font: ROMAN ODINTSOV (Pixabay)
Resum: 

L'estiu és bon moment per ordenar la informació dels dispositius electrònics i protegir la nostra seguretat.

L'estiu és un bon moment per posar ordre, també en els nostres dispositius, per tal de prevenir incidències amb les nostres dades, una tasca necessària per a les entitats que treballen amb informació sensible. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya posa en marxa la campanya Fengshui Digital per conscienciar la ciutadania sobre la importància de la ciberseguretat.

Imatges secundàries: 
Un petit jardí zen, un estil descoratiu que s'acostuma a fer servir en la filosofia fenshui que explora la influència de l'harmonia de l'espai en les persones. Font: ROMAN ODINTSOV (Pixabay)
Subtitols: 
Per no perdre-ho tot
Menys és més
Contrasenyes estressants
Compartir, però compartimentar
Continguts: 

Ara que teniu una estona, feu còpies de seguretat per no perdre documents, i sobretot aquelles fotos i vídeos que són testimonis dels moments que volem recordar tot l'any.

Recuperar dades

Ara bé, si heu esborrat o perdut per alguna incidència informàtica les vostres imatges més preuades pot ser que encara no estigui tot perdut: podeu intentar-ne la recuperació:

 • En un ordinador Windows podeu provar de clicar a sobre de la carpeta on estaven aquests arxius, clicar el botó dret i seleccionar l'opció de restaurar l'última versió.
 • En cas d'un ordinador Mac, podeu anar a Finder, Aplicacions i Utilitats, iniciar l'aplicació Terminal, introduir-hi l'ordre "cd.Trash" i, seguidament, el nom del fitxer que voleu recuperar en aquest format: "mv el nom de l’arxiu ../". Així, el fitxer es restaurarà i l'hauríem de poder trobar a la seva ubicació original.

També podeu usar programari específic per recuperar informació com ara AnyRecover o Disk Drill. Tot i així, si la incidència tècnica és física, segurament haureu de recórrer a un servei especialitzat de reparació.

Telèfons mòbils

En el cas dels mòbils, pot ser complicat moure les dades d'un dispositiu a un altre. Traslladeu només allò que vulgueu conservar. Podeu utilitzar serveis d'emmagatzematge al núvol, però la majoria de dispositius tenen sistemes integrats per a la migració de dades. Recordeu restablir la configuració de fàbrica dels dispositius vells per protegir la vostra seguretat.

 • Amb Android, haureu d'anar a Sistema dins de la configuració i seleccionar 'Còpia de seguretat' per sincronitzar l'emmagatzematge amb el vostre compte de Google.
 • Amb iOS, només caldrà connectar el dispositiu nou, iniciar sessió a l'iCloud amb el nostre ID d'Apple i seleccionar 'Còpia de seguretat'.
 • Si migreu d'un sistema operatiu a un altre, haureu d'utilitzar aquestes aplicacions específiques: d'Android a iOS i d'iOS a Android.

Si heu perdut o us han robat el vostre dispositiu, serà més difícil conservar les dades. Tot i així, podeu provar les següents opcions:

 • Podeu trobar el vostre dispositiu Android amb Trobar el meu dispositiu. També podeu bloquejar-lo o esborrar-ne les dades.
 • De la mateixa manera ho podeu fer amb un iOS a través de Trobar l'iPhone a l'iCloud.

Prevenció

Per no posar en risc la vostra ciberseguretat protegiu els vostres dispositius amb autenticació de doble factor, no emmagatzemeu dades de pagament a les plataformes de comerç en línia, i sigueu curosos amb autoritzar l'ús de les vostres dades a tercers. Com més persones tinguis accés, més exposades estaran.

Fotografies duplicades, àudios que ja no sabeu d'on venen, bromes virals passades de moda, GIFs acumulats que han perdut el sentit... Necessiteu aquestes dades que, a més, se sincronitzen amb els ordinadors personals i de la feina, i estan triplement exposades? L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ho compara amb un armari que s'ha d'anar ordenant si no volem que la roba s'arni i ens donen un seguit d'estratègies:

 • Separeu les dades segons el seu àmbit.
 • Establiu un sistema de carpetes segons la distribució més racional i jeràrquica.
 • Elimineu fòssils digitals: no ho heu de guardar tot per sempre
 • Llenceu la deixalla virtual: elimineu la memòria cau de les aplicacions, les galetes i els arxius temporals, i reviseu les baixades.
 • Desfeu-vos de les apps que no utilitzeu.
 • Sincronitzeu les dades al núvol, però penseu que és finit i que no és garantia total de seguretat.
 • De nou, feu còpies de seguretat!
 • Recupereu les dades dels dispositius antics i restabliu-ne la configuració per esborrar allò que no voleu conservar.
 • Adopteu bons hàbits digitals com mantenir l'escriptori i les baixades ordenades i al dia, i establiu una rutina d'esborrat de dades.

Les contrasenyes estan condemnades a desaparèixer. Són la causa del 80% de les filtracions de dades, de mitjana cada persona usuària té 90 comptes en línia, i tot i les recomanacions per formar-les en reutilitzem més de la meitat. És per això que l’Aliança FIDO (Fast Identity Online) està desenvolupant un mètode centralitzat multiplataforma que ens evitarà haver-les de recordar.

Mentrestant, recordeu fer servir combinacions de caràcters llargues que alternin nombres, símbols i lletres majúscules i minúscules, i no les reutilitzeu.

A més, podeu utilitzar gestors de contrasenyes per emmagatzemar-les, generar-les, avaluar-ne la seguretat i tenir-ne cura. N'hi ha varietat per a tots els sistemes operatius. 1Password, Bitwarden, Dashlane i Enpass són algunes de les opcions més conegudes.

A moltes llars compartim dispositius, i això pot ser la causa de problemes de seguretat, especialment si hi ha infants a casa. L'Agència de Ciberseguretat catalana ens dona consells per evitar complicacions:

 • Crear comptes personals per a cadascuna de les persones usuàries.
 • Establir unes normes bàsiques de ciberseguretat, especialment dirigides a les persones menors d'edat.
 • Establir controls parentals per a la canalla.
 • Compartimentar l'experiència d'usuària en cas que els feu servei per a l'àmbit personal i per al professional.
 • Protegir els perfils amb contrasenyes robustes i utilitzar gestors de contrasenyes per ajudar-nos a recordar-les.
 • No guardeu dades financeres als dispositius per evitar compres accidentals.
 • Recordeu que la base per a la bona convivència és el diàleg.

Per compartimentar l'experiència d'usuària, la configuració difereix segons el dispositiu, però acostuma a estar dins de Configuració i seleccionant l'opció 'Usuari' o 'Usuaris múltiples' i, posteriorment, 'Afegir un nou usuari'. Cada usuària comptarà amb un accés segur i les seves pròpies contrasenyes.

field_vote: 

7 apps ‘zero waste’ per a una vida sense plàstic

Imatge principal a portada: 
L'anàlisi de Greenpeace evidencia que el poc compromís dels supermercats per reduir els residus de plàstic Font: Greenpeace
Autor/a: 
Sara Borrella / Carla Fajardo
Resum: 

Aquestes aplicacions mòbils us ajudaran a reciclar, a fer un consum més responsable i a cuidar el medi ambient.

El brik de llet de l’esmorzar, les barretes energètiques del berenar…fins i tot la fruita ve embolicada en plàstic! Ha pres la Terra i la seva creixent producció està contaminant cada vegada més cada racó del nostre planeta, especialment els mars.

Imatges secundàries: 
L'anàlisi de Greenpeace evidencia que el poc compromís dels supermercats per reduir els residus de plàstic Font: Greenpeace
Subtitols: 
Go Zero Waste App
Too Good Too Go
Tap – Find Water Anywhere
Ecosia
Wallapop
My Little Plastic Foodprint
Basuraleza app
Continguts: 

Hi ha moltes preguntes que ens fem quan comencem a tenir consciència en el camí de generar menys residus: on compar a granel?, com fem per evitar els plàstics dels envasos?

Per això, a finals del 2018 Magda i Martí, cofundadors de ‘Go Zero Waste App’ van decidir crear una aplicació mòbil per ajudar a altres persones a sumar-se al canvi per una vida sostenible.

Què podreu fer amb l’App?

‘Go Zero Waste App’ es una aplicació per a mòbils que permet vàries funcionalitats:

 • Localitzar botigues a granel a prop
 • Crear llistes de la compra amb alternatives sense plàstic als productes que normalment comprem
 • Marcar-nos reptes per a construir hàbits de consum sostenibles amb els nostres ritmes.

L’App està disponible en Android i en iOS.

En un futur, volen impulsar un acord amb ajuntaments per ajudar a implementar un ecosistema de residu zero a les ciutats i poder mesurar amb big data com està impactant en la reducció de residus el canvi d'hàbits de la població i en la factura anual que cada consistori ha de pagar per a la gestió dels residus.

Segons la FAO, cada any al voltant del 30% dels aliments del món es desaprofiten. Això suposa més de 1.300 milions de tones d'aliments, és a dir, 1/3 de la producció mundial. D’aquests, 89 milions de tones de menjar en bon estat corresponen a la Unió Europea.

Per lluitar contra això, el Parlament de Catalunya ha aprovat el passat dimecres 4 de març la “Llei de Prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari a Catalunya“ que inclou diferents mesures.

Entre elles, es troba l’obligació de restaurants i bars a oferir als seus clients recipients reutilitzables, compostables i fàcilment reutilitzables així com obliga a empreses de la cadena alimentària a disposar d’un pla estratègic de lluita contra aquest problema social.

És aquí on l’app d’economia circular ‘Too Good Too Go està agafant cada vegada més força al nostre territori, ja que connecta establiments amb organitzacions que distribueixen provisions per a les persones més necessitades. També està disponible per a persones a nivell individual.

Què podreu fer amb l’App?

Com a persones usuàries, l’app funciona oferint opcions variades i establertes en funció de la vostra ubicació, tipus de menjar o últims pacs disponibles als establiments.

És tan senzill com seleccionar la quantitat de pacs que volem, introduir les dades per al pagament (amb targeta de crèdit, dèbit o PayPal) i acceptar. Els vostres pacs ja estan ‘salvats’ i, de manera immediata, s'efectua el pagament.

Aquests pacs són sorpresa. És a dir, podrem seleccionar el lloc on anirà a recollir el menjar (dins un horari concret que fica el restaurant i/o establiment) i el tipus (si és salat o dolç, per exemple), però la gràcia és que mai sabrem el que ens donaran.

Pels establiments, alerta als negocis d'aquells productes amb una data de caducitat pròxima i, davant la imminent pèrdua, aquests redueixen el preu. Aquest descompte es notifica llavors als col·lectius socials adherits al sistema.

Des del seu llançament en 2016, més de 52.000 famílies han pogut accedir a productes que, d'una altra forma, hagués estat impossible i que haguessin acabat en les escombraries o destruïts.

L’App està disponible en Android i en iOS.

Quan tenim molta set i anem pel carrer, el primer que se’ns ocorre és anar a un supermercat i comprar una ampolla d’aigua. La majoria de vegades és perquè no sabem si tenim una font a prop. Això augmenta el consum de plàstic i no ajuda al medi ambient.

L’App ‘Tap Find Water Anywhere’ té com a objectiu reduir el consum d'ampolles de plàstic incentivant la recàrrega de les nostres ampolles d'aigua.

Què podreu fer amb l’App?

Invertir en una ampolla reciclable és el primer que ens cal per poder fer servir Tap. L’App ens ajudarà a trobar les fonts públiques de la nostra ciutat per a emplenar les nostres ampolles.

Només cal que activem la ubicació del nostre dispositiu i desplaçar-nos pel mapa per a localitzar les fonts més pròximes. Funciona en més de 30 països i, concretament a Barcelona, el mapa té una infinitat de fonts registrades.

Tap està disponible en Android i en iOS.

Imagineu que podem navegar per Internet aportant el nostre granet de sorra en la lluita contra el canvi climàtic. Doncs és possible amb Ecosia.

Ecosia és un motor de cerca gratuït que dóna la major part dels guanys que rep (segons la Wikipedia, aproximadament un 80%) a diferents organitzacions sense ànim de lucre de tot el món relacionades amb la plantació d’arbres.

Des del seu naixement, ha aconseguit plantar més de 85 milions d’arbres.

Què podreu fer amb l’App?

Disposa d’una aplicació mòbil basada en Chromium, la versió de codi obert de Google Chrome. Només cal que efectuem les nostres cerques amb Ecosia per a començar a lluitar contra el canvi climàtic. Fàcil, efectiu, gratuït i segur.

Ecosia cuida de la nostra privacitat encriptant les nostres cerques i no emmagatzemant mai l'historial d'aquestes. A més a més, es compromet a no vendre les nostres dades als seus anunciants i funciona amb servidors alimentats per energies renovables.

Ecosia està disponible en Android i en iOS.

Donar-li una segona vida a tot allò que ja no fem servir a l’hora que guanyem uns diners extres i fem feliços a altres persones és possible amb Wallapop.

Actualment, és una de les apps més famoses per a comprar i vendre productes de segona mà prolongant la vida útil dels objectes fomentant el mercat de segona mà reduint la producció de productes nous.

Què podreu fer amb l’App?

Amb aquesta app podrem comprar i vendre productes de segona mà en bon estat. L'aplicació està pensada per a trobades en persona, no obstant, també permet compres a distància amb el seu sistema d'enviaments que protegeix els pagaments.

Com a persones compradores, el que hem de tenir en compte és que ‘ningú ven duros a quatre pessetes’, com diuen des de Wallapop. Per això, el primer que cal és que ens fixem si el producte és excessivament barat (sobretot productes de tecnologia o marques d'alta gamma) ja que podria ser un frau.

També, hem de prestar especial atenció a les fotografies del producte. Si aquestes semblen tretes d'un catàleg, el producte podria no estar en bon estat. Sempre tenim l’opció de denunciar qualsevol producte en l'aplicació per a ajudar a controlar aquest tipus de publicacions.

Com a persones venedores, és important que atenem a una sèrie de consells alhora d’anunciar un producte:

- Cal fer fotografies en bona qualitat i amb llum natural que demostrin l’estat del producte que vols vendre. Una foto val més que mil paraules!

- Tenim l’opció de pujar fins a 10 fotos per anunci, cosa important per de ensenyar bé els detalls d’allò que volem vendre

- Cal escriure un titular cridaner que serveixi per a presentar bé el nostre producte i que sigui clau en cerques concretes. Per exemple, si el producte té talla o model, el podem especificar també en el títol.

- Una descripció bona és imprescindible i millora els resultats. Si el producte és nou, si està usat...cal que siguem honests i descrivim el producte tal i com és.

Wallapop està disponible en Android i en iOS.

Aquesta aplicació pot ajudar-nos a reduir la nostra petjada plàstica escollint alternatives a aquest material.

Què podreu fer amb l'app?

Podeu calcular el vostre Índex de Massa Plàstica (IMP) a partir del objectes de plàstic que consumeixes, i altres dades com la franja d'edat, i comparar-lo amb la mitja del vostre país.

Podeu seguir l'anomenada 'dieta de plàstic' informant-vos de les alternatives d'una llista d'objectes categoritzats segons el seu ús en lavabo, cuina, oci, viatges, jardí i cura de casa. Cada item conté una explicació sobre el plàstic que conté, en sí mateix o en el seu envoltori, i se us proposaran opcions per triar objectes sense plàstic. Si aquestes opcions us convencen les podeu afegir a la vostra dieta i veureu com evoluciona el vostre IMP.

My Little Plastic Footprint està disponible en Android i en iOS.

Aquesta aplicació facilita la col·laboració en la recollida de brossa a la natura, especialment del plàstic.

Què podreu fer amb l'app?

Podreu marcar-vos objectius de recollida i identificació de brossa per tal de mantenir nets els espais naturals i d'ajudar a cercar solucions eficaces adaptades a cada espai.

L'app, liderada pel projecte LIBERA i les entitats estatals SEO/BirdLife i Ecoembes, ofereix recompenses i utilitza eines de gamificació com un rànquing en qual pots anar pujant i canviant de personatge segons la quantitat de brossa recollida.

field_vote: 

Com consultar els arxius històrics digitals

Imatge principal a portada: 
Veïnes comprovant les seqüeles de bombardejos a Barcelona durant la guerra civil. Font: Fons de la Biblioteca Nacional de España (CC-BY)
Resum: 

Els fons documentals, tot i que sovint semblen poc accessibles, estan al servei de la ciutadania.

Hi ha un desconeixement generalitzat de la ciutadania sobre l'ús que pot fer dels arxius, que no estan prou treballats, en part per les traves que suposa la protecció de dades, i que no es promouen com un servei a la societat. Amb la digitalització, però, molts arxius han obert consultes en línia i estan fent una feina de difusió de la seva funció social. Hi podem accedir per fer consultes i conèixer de més a prop la història que ens conforma i no oblidar-la.

Imatges secundàries: 
Veïnes comprovant les seqüeles de bombardejos a Barcelona durant la guerra civil. Font: Fons de la Biblioteca Nacional de España (CC-BY)
Subtitols: 
Arxiu històric de la ciutat de Barcelona
Arxiu Nacional de Catalunya (ANC)
Cerca el teu arxiu
Publicacions puntuals
PARES
Biblioteca Nacional de España
Continguts: 

L'arxiu històric de la ciutat es pot consultar presencialment amb cita prèvia, però molts dels seus documents també estan digitalitzats.

Podeu fer cerques de persones, de llocs i de fets al cercador del catàleg en línia, buscar publicacions al catàleg de biblioteca i hemeroteca, notícies històriques al buidat de premsa, i d'altres revistes als catàlegs compartits: ARCA (Arxiu de revistes catalanes antigues), CCUC - Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes i RACO - Revistes amb accés obert.

L'Arxiu Nacional de Catalunya recupera i gestiona, d'una banda, documentació generada per l'acció política i administrativa dels departaments i organismes de la Generalitat, i d'altra, la documentació de caràcter privat que té rellevància per a la història nacional. Depèn del departament de Cultura, juntament amb la Xarxa d'Arxius Comarcals i els Arxius Centrals Administratius.

Hi ha accés presencial a la sala de consulta, però també es poden cercar els arxius digitalitzats a través d'aquest cercador en què s'ha de concretar l'arxiu al qual es vol accedir. Hi trobareu tot tipus de continguts textuals, audiovisuals i sonors, fotografies, mapes i plànols i produccions artístiques.

El Sistema d'Arxius de Catalunya (SAC), que s'encarrega de gestionar aquests documents, també posen a disposició de la ciutadania un cercador de premsa històrica digitalitzada.

Moltes vegades la dificultat d'accedir als arxius es deu a no conèixer on està localitzada la informació. Aquest cercador de registre d'arxius de Catalunya ens pot ajudar a trobar l'adreça i el contacte del nostre arxiu local per demanar-hi la informació que busquem. En aquest mapa podem veure la quantitat de fons documentals registrats que hi ha a tot el territori.

L'Arxiu Nacional de Catalunya va publicar la llista de reparació jurídica de víctimes del franquisme (1938-1978) el 2017 a partir de l’Arxiu del Tribunal Militar Territorial Tercer de Barcelona i el document es va actualitzant periòdicament. Aquestes publicacions poden ser útils per trobar la informació que cerquem amb facilitat.

L'associació Innovation Human Rights (IHR) ha centralitzat aquest i d'altres conjunts de dades per facilitar la informació a les famílies de les víctimes i represaliades del franquisme a través d'un cercador de noms i d'un mapa que permet la cerca de persones per lloc de naixement.

El Portal de Archivos Españoles (PARES) és la plataforma de difusió del Patrimoni Històric Documental Espanyol. Conté alguns dels fons documentals dels arxius estatals, que es poden consultar a través d'un cercador de documents i registres de l'autoritat.

La Biblioteca Nacional de España conserva exemplars de tots els llibres publicats a l'Estat, a més de manuscrits, fotografies, estampes, arxius d'àudio i partitures.

Amb el cercador avançat, podreu introduir la paraula clau i indicar quin tipus de document cerqueu. En el cas de les imatges, si cliqueu a sobre de la miniatura per veure l'obra, després podeu descarregar-vos-la clicant la fletxa verda, que també us indica si la llicència de drets és commons cloud i permet compartir-la sota certes limitacions.

field_vote: