Ofertes laborals a ONGs internacionals

 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Ofertes laborals a ONGs internacionals

Resum: 

7 portals per a trobar oportunitats laborals, pràctiques o voluntariats a nivell internacional.

En el cas d’estar interessats en treballar o realitzar pràctiques al sector de les ONGs, hi ha una sèrie de suggeriments per trobar una bona varietat d’ofertes i trobar l’oportunitat adequada a les pròpies preferències.

Primer de tot, és primordial tenir clar què motiva a un mateix i cap a on es vol enfocar la carrera. El següent TedTalk ens explica que el 80% de les persones fan una feina que no els agrada i com es pot evitar.

També, cal tenir en compte que per a desenvolupar una carrera professional en una organització internacional cal una formació adequada i tenir experiència prèvia de voluntari a l’estranger.

Alguns portals on podreu trobar feina en ONGs:

Global Charity jobs: És una base d’ofertes amb serveis tant per a demandants com per ofertants. Ara mateix té ofertes per treballar arreu d’Europa. Hi ha la possibilitat de registrar-se i rebre un butlletí setmanal amb les noves oportunitats.

Es.idealist.org: també és un portal molt complert amb ofertes d’arreu del món no només laborals sinó també pràctiques i voluntariats. El web permet des de col·laborar amb una entitat fins a buscar recolzament per crear el teu propi projecte.

Reliefweb.int: es tracta d’un portal d’informació humanitària a nivell mundial que també publica ofertes de feina. Actualment, tenen més de 2000 oportunitats publicades per treballar arreu del món.

Hacesfalta.org: es tracta d’un projecte de hazloposible.org, conté ofertes laborals tant a nivell nacional com internacional i un altre apartat complet pel voluntariat.

Coordinadora d’ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme: és l’entitat que agrupa entitats solidàries de les comarques gironines i l’Alt Maresme que treballen diverses vessants de les desigualtats Nord-Sud. A la seva pàgina tenen una borsa de treball i de voluntariat on apareixen periòdicament les ofertes que presenten les entitats de la Coordinadora i altres organismes.

GenevaJobs.org: és una xarxa per trobar ofertes de desenvolupament internacional, salut, ajuda i de medi ambient tant a Suïssa com a la resta d'Europa.

Jobs4Development.com: és una plataforma amb ofertes laborals del sector del desenvolupament internacional provinents d'ONG, empreses no lucratives, consultories, organitzacions benèfiques i governs d'arreu del món.

També es poden trobar altres portals de cerca de feina, opcions de formació i beques al Web de l’ajuntament de Barcelona.

Comentaris

Us heu deixat dos portals prou importants:

- Geneva Jobs (per ofertes de feina en organitzacions relacionades amb Nacions Unides).

- Jobs4Development (més ampli que el sector no lucratiu).

Moltes gràcies Dani Ferrer per la teva aportació.

Moltes gràcies Josep Lluís per la nova aportació

Equip de xarxanet.org

Afegeix un comentari nou