Màsters i Postgraus per millorar l'atenció a la infància i adolescència

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
 Font:
Són diverses les universitats catalanes que programen cursos en aquest àmbit. Foto: Arxiu
 Font:
La majoria de màsters i postgraus comencen a la tardor. Foto: Arxiu

Màsters i Postgraus per millorar l'atenció a la infància i adolescència

F Pere Tarrés
Resum: 

A continuació es presenten diverses propostes formatives de les universitats catalanes per al curs 2021/2022 en aquest àmbit.

Màster en Models i Estratègies d'Acció Social i Educativa en la infància i l'adolescència

Organitza: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Data inici: Febrer 2022

Data finalització: Juny 2023

Objectius:

 • Desenvolupar habilitats d’acompanyament socioeducatiu com a adults professionals referents, amb infants i adolescents.
 • Aplicar críticament els coneixements sobre conflictes i desajustos, en els contextos que afecten la infància i l’adolescència (salut, educatius, culturals, socials, etc.) i establir i desenvolupar estratègies d’abordatge socioeducatiu.
 • Dissenyar i innovar en programes d’intervenció comunitària adreçats a la infància i l’adolescència i en projectes de participació infantil i juvenil.
 • Gestionar de manera eficaç i eficient equips, organitzacions i serveis per a la infància i l’adolescència.
 • Desenvolupar projectes d’acompanyament socioeducatiu a les famílies.
 • Conèixer els determinants socials i educatius que afavoreixen estils de vida saludables per a la infància i l’adolescència.
 • Saber identificar els factors socials i educatius que dificulten i afavoreixen una adequada construcció de la convivència en els espais escolars dels infants i adolescents.
 • Identificar i analitzar l’impacte dels canvis socioculturals i educatius per al disseny i la creació de nous espais d’oci i de desenvolupament cultural.

Consulta tota la informació

Màster en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici: Octubre 2020

Objectiu: Adquirir els coneixements i les competències necessàries per a la realització d'investigacions, avaluacions i intervencions al camp dels trastorns de la comunicació i del llenguatge, tant pel que fa als seus efectes a les persones directament afectades, com en els entorns educatius als quals hi viuen, sempre des de la perspectiva professional acreditada del grau amb què l'alumnat accedeix al màster.

Consulta tota la informació

Postgrau en Psicomotricitat Preventiva

Organitza: Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya-Centre Internacional de Formació Contínua

Data inici: Octubre 2021

Data finalització: Març 2023

Objectius: Capacitar professionals que puguin desenvolupar programes de psicomotricitat en persones amb trastorns de desenvolupament global ens els diferents àmbits (motriu, emocional, psíquics/cognitiu i relacional-social), i al llarg de totes les etapes del cicle vital.​

Consulta tota la informació

Postgrau en Intel·ligència emocional

Organitza: Universitat de Girona-Fundació UdG: Innovació i Formació

Data inici: 24 de setembre de 2021

Data finalització: 2 de juliol de 2022

Objectius:

 • Conèixer i comprendre els beneficis de la intel·ligència emocional sobre la salut, presa de decisions, aprenentatge i rendiment (acadèmic i laboral).
 • Desenvolupar competències emocionals en participants del postgrau.
 • Formació especialitzada (teòrica, tècnica i pràctica) per acompanyar i potenciar la intel·ligència emocional de les persones en els diferents àmbits.
 • Eines per dissenyar, posar en pràctica i avaluar programes d’educació emocional.

Consulta tota la informació

Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família

Organitza: Institut de formació contínua IL3 (UB)

Data inici: 18 d'octubre 2021

Data finalització: 30 de juny 2022

Curs especialitzat en la prevenció, detecció i intervenció de tots els trastorns, ja siguin greus i permanents o lleus i transitoris, que puguin aparèixer a la població infantil entre els 0 i 6 anys d’edat, així com la intervenció en l’entorn socioeducatiu i sanitari de l'infant i la seva família. Es desenvolupen recursos i estratègies per a orientar i assessorar les famílies d’aquests nens/es, acompanyant els pares i mares en la criança i/o en el procés d’acceptació de les necessitats i les dificultats específiques dels seus fills i filles.

Amb aquest postgrau s'obté una formació específica per poder treballar en serveis d’atenció precoç i en tots aquells serveis que requereixin un coneixement especialitzat de la petita infància i les seves famílies.

Consulta tota la informació