Màsters i Postgraus per millorar l'atenció a la infància i adolescència

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
 Font:
Són diverses les universitats catalanes que programen cursos en aquest àmbit. Foto: Arxiu
 Font:
La majoria de màsters i postgraus comencen a la tardor. Foto: Arxiu

Màsters i Postgraus per millorar l'atenció a la infància i adolescència

F Pere Tarrés
Resum: 

A continuació es presenten diverses propostes formatives de les universitats catalanes per al curs 2023/2024 en aquest àmbit.

Màster en Models i Estratègies d'Acció Social i Educativa en la Infància i l'Adolescència

Organitza: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Data inici: Octubre 2023

Data finalització: Juny 2024

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Analitzar la realitat de la infància i l'adolescència des d'una perspectiva sociològica, històrica i psicològica.
 • Dissenyar accions socials o educatives des de la mirada de la Convenció dels Drets de la Infància.
 • Desenvolupar criteris professionals en relació amb les polítiques socials i educatives adreçades a la infància i l'adolescència, desenvoklupant programes amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida.
 • Gestionar equips, organitzacions i serveis per a la infància i l'adolescència.

Consulta tota la informació

Màster en Psicomotricitat Educativa i Terapèutica

Organitza: Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya-Centre Internacional de Formació Contínua

Data inici: 3 d'octubre 2023

Data finalització: 28 de juny 2025

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Capacitar professionals que puguin desenvolupar programes de psicomotricitat en persones amb trastorns de desenvolupament global ens els diferents àmbits (motriu, emocional, psíquics/cognitiu i relacional-social), i al llarg de totes les etapes del cicle vital.​
 • Oferir coneixements sobre creació d'estratègies en l'àmbit de la psicomotricitat educativa, preventiva i terapèutica.

Consulta tota la informació

Postgrau en Intel·ligència Emocional

Organitza: Universitat de Girona-Fundació UdG: Innovació i Formació

Data inici: 22 de setembre de 2023

Data finalització: 13 de juliol de 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Conèixer i comprendre els beneficis de la intel·ligència emocional sobre la salut, presa de decisions, aprenentatge i rendiment (acadèmic i laboral).
 • Desenvolupar competències emocionals en participants del postgrau.
 • Formació especialitzada (teòrica, tècnica i pràctica) per acompanyar i potenciar la intel·ligència emocional de les persones en els diferents àmbits.
 • Eines per dissenyar, posar en pràctica i avaluar programes d’educació emocional.

Consulta tota la informació

Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família

Organitza: Institut de formació contínua IL3 (UB)

Data inici: 16 d'octubre 2023

Data finalització: 30 de juny 2024

Modalitat: Online

Objectius:

 • Capacitar a professionals per a la intervenció en atenció precoç.
 • Oferir coneixements i estratègies de treball amb infants amb trastorns o disharmonies en el desenvolupament o amb risc de patir-ne.
 • Integrar les etapes del desenvolupament infantil.
 • Donar a conèixer el concepte i les funcions de l'atenció precoç.
 • Conèixer les teories i els intruments de valoració diagnòstica de l'atenció precoç.
 • Ensenyar les característiques principals dels models d'intervenció en atenció precoç.
 • Analitzar la família com un sistema dinàmic en el creixement de l'infant.
 • Exposar com identificar els signes d'alerta referents a l'infant, la família o l'entorn i adequar les formes d'intervenció a aquest.
 • Ajudar a l'alumnat a desenvolupar sensibilitat clínica i d'avaluació en els processos implicats.

Consulta tota la informació