Màsters i Postgraus per millorar l'atenció a la infància i adolescència

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
 Font:
Són diverses les universitats catalanes que programen cursos en aquest àmbit. Foto: Arxiu
 Font:
La majoria de màsters i postgraus comencen a la tardor. Foto: Arxiu

Màsters i Postgraus per millorar l'atenció a la infància i adolescència

F Pere Tarrés
Resum: 

A continuació es presenten diverses propostes formatives de les universitats catalanes per al curs 2022/2023 en aquest àmbit.

Màster en Models i Estratègies d'Acció Social i Educativa en la Infància i l'Adolescència

Organitza: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Data inici: Octubre 2022

Data finalització: Juny 2024

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Analitzar la realitat de la infància i l'adolescència des d'una perspectiva sociològica, històrica i psicològica.
 • Dissenyar accions socials o educatives des de la mirada de la Convenció dels Drets de la Infància.
 • Desenvolupar criteris professionals en relació amb les polítiques socials i educatives adreçades a la infància i l'adolescència, desenvoklupant programes amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida.
 • Gestionar equips, organitzacions i serveis per a la infància i l'adolescència.

Consulta tota la informació

Màster en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici: Octubre 2022

Modalitat: Presencial

Objectiu:

 • Adquirir els coneixements i les competències necessàries per a la realització d'investigacions, avaluacions i intervencions al camp dels trastorns de la comunicació i del llenguatge, tant pel que fa als seus efectes a les persones directament afectades, com en els entorns educatius als quals hi viuen, sempre des de la perspectiva professional acreditada del grau amb què l'alumnat accedeix al màster.

Consulta tota la informació

Màster en Psicomotricitat Educativa i Terapèutica

Organitza: Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya-Centre Internacional de Formació Contínua

Data inici: 21 d'octubre 2022

Data finalització: Març 2024

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Capacitar professionals que puguin desenvolupar programes de psicomotricitat en persones amb trastorns de desenvolupament global ens els diferents àmbits (motriu, emocional, psíquics/cognitiu i relacional-social), i al llarg de totes les etapes del cicle vital.​
 • Oferir coneixements sobre creació d'estratègies en l'àmbit de la psicomotricitat educativa, preventiva i terapèutica.

Consulta tota la informació

Postgrau en Intel·ligència Emocional

Organitza: Universitat de Girona-Fundació UdG: Innovació i Formació

Data inici: 23 de setembre de 2022

Data finalització: 15 de juliol de 2023

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Conèixer i comprendre els beneficis de la intel·ligència emocional sobre la salut, presa de decisions, aprenentatge i rendiment (acadèmic i laboral).
 • Desenvolupar competències emocionals en participants del postgrau.
 • Formació especialitzada (teòrica, tècnica i pràctica) per acompanyar i potenciar la intel·ligència emocional de les persones en els diferents àmbits.
 • Eines per dissenyar, posar en pràctica i avaluar programes d’educació emocional.

Consulta tota la informació

Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família

Organitza: Institut de formació contínua IL3 (UB)

Data inici: 17 d'octubre 2022

Data finalització: 30 de juny 2023

Modalitat: Online

Objectius:

 • Capacitar a professionals per a la intervenció en atenció precoç.
 • Oferir coneixements i estratègies de treball amb infants amb trastorns o disharmonies en el desenvolupament o amb risc de patir-ne.
 • Integrar les etapes del desenvolupament infantil.
 • Donar a conèixer el concepte i les funcions de l'atenció precoç.
 • Conèixer les teories i els intruments de valoració diagnòstica de l'atenció precoç.
 • Ensenyar les característiques principals dels models d'intervenció en atenció precoç.
 • Analitzar la família com un sistema dinàmic en el creixement de l'infant.
 • Exposar com identificar els signes d'alerta referents a l'infant, la família o l'entorn i adequar les formes d'intervenció a aquest.
 • Ajudar a l'alumnat a desenvolupar sensibilitat clínica i d'avaluació en els processos implicats.

Consulta tota la informació