Màsters i Postgraus per millorar l'atenció a la infància i adolescència

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Emilio Romero Boticario
 Font:
Són diverses les universitats catalanes que programen cursos en aquest àmbit. Foto: Arxiu
 Font:
La majoria de màsters i postgraus comencen a la tardor. Foto: Arxiu

Màsters i Postgraus per millorar l'atenció a la infància i adolescència

F Pere Tarrés
Resum: 

A continuació es presenten diverses propostes formatives de les universitats catalanes per al curs 2020/2021 en aquest àmbit.

Màster en Educació Inclusiva. Polítiques, pràctiques i suport a una educació per a tothom

Organitza: Universitat de Barcelona

Data d'inici: 15 d'octubre de 2020

Objectiu: Adquirir la formació com a professionals de l'educació per treballar donant suport a l'escola en la inclusió de tot l'alumnat, sense exclusions, amb una atenció especial a l'alumnat que pertany a grups vulnerables, entre els quals hi ha també els alumnes amb discapacitat.

Consulta tota la informació

Màster en Models i Estratègies d'Acció Social i Educativa en la infància i l'adolescència

Organitza: Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Data inici: Octubre 2020

Data finalització: Juny 2022

Objectius:

  • Analitzar la realitat de la infància i l’adolescència des de la perspectiva històrica, sociològica i psicològica.
  • Valorar i dissenyar accions socials i educatives per a la infància i l’adolescència des de la mirada de la Convenció dels Drets de la Infància.
  • Desenvolupar criteris professionals en relació amb les polítiques socials i educatives adreçades a la infància i l’adolescència, desenvolupant accions i programes eficaços, eficients i innovadors per a la millora de la qualitat de vida dels infants i adolescents.
  • Gestionar de manera eficaç i eficient equips, organitzacions i serveis per a la infància i l’adolescència.
  • Desenvolupar programes adreçats a la diversitat d’agents i als contextos socials i educatius per a la infància i l’adolescència, establint criteris d’actuació eficaços i aplicant metodologies actives i participatives.

Consulta tota la informació

Màster en Trastorns de la Comunicació i del Llenguatge

Organitza: Universitat Autònoma de Barcelona

Data inici: Setembre 2020

Objectiu: Adquirir els coneixements i les competències necessàries per a la realització d'investigacions, avaluacions i intervencions al camp dels trastorns de la comunicació i del llenguatge, tant pel que fa als seus efectes a les persones directament afectades, com en els entorns educatius als quals hi viuen, sempre des de la perspectiva professional acreditada del grau amb què l'alumnat accedeix al màster.

Consulta tota la informació

Postgrau en Psicomotricitat Preventiva

Organitza: Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya-Centre Internacional de Formació Contínua

Data inici: Octubre 2020

Data finalització: Març 2022

Objectius: Capacitar professionals que puguin desenvolupar programes de psicomotricitat en persones amb trastorns de desenvolupament global ens els diferents àmbits (motriu, emocional, psíquics/cognitiu i relacional-social), i al llarg de totes les etapes del cicle vital.​

Consulta tota la informació

Postgrau en Intel·ligència emocional

Organitza: Universitat de Girona-Fundació UdG: Innovació i Formació

Data inici: 18 de setembre de 2019

Data finalització: 3 de juliol de 2021

Objectius:

  • Conèixer i comprendre els beneficis de la intel·ligència emocional sobre la salut, presa de decisions, aprenentatge i rendiment (acadèmic i laboral).
  • Desenvolupar competències emocionals en els participants del postgrau.
  • Formació especialitzada (teòrica, tècnica i pràctica) per acompanyar i potenciar la intel·ligència emocional de les persones en els diferents àmbits.
  • Eines per dissenyar, posar en pràctica i avaluar programes d’educació emocional.

Consulta tota la informació

Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família

Organitza: Institut de formació contínua IL3 (UB)

Data inici: 19 d'octubre 2020

Data finalització: 30 de juny 2021

Curs especialitzat en la prevenció, detecció i intervenció de tots els trastorns, ja siguin greus i permanents o lleus i transitoris, que puguin aparèixer a la població infantil entre els 0 i 6 anys d’edat, així com la intervenció en l’entorn socioeducatiu i sanitari del nen i la seva família. Es desenvolupen recursos i estratègies per a orientar i assessorar les famílies d’aquests nens/es, acompanyant els pares en la criança i/o en el procés d’acceptació de les necessitats i les dificultats específiques dels seus fills.

Amb aquest postgrau obtindràs una formació específica per poder treballar en serveis d’atenció precoç i en tots aquells serveis que requereixin un coneixement especialitzat de la petita infància i les seves famílies.

Consulta tota la informació