54 sessió de la Comissió per la Condició Jurídica i Social de la Dona

54 sessió de la Comissió per la Condició Jurídica i Social de la Dona

Resum: 

El proper 1 de març començarà la 54 sessió de la Comissió per la Condició Jurídica i Social de la Dona. La reunió té lloc a la seu de Nacions Unides a Nova York entre els dies 1 i 12 de març. En aquesta reunió participaran la Consellera d’Acció Social, la Presidenta de l’Institut Català de Dones així com representants del Consell Nacional de Dones de Catalunya.

Entre els participants catalanes a la 54 sessió de la Comissió per la Condició Jurídica i Social de la Dona (CSW), cal destacar el Consell Nacional de Dones que hi participa com a organisme amb estatus consultiu especial. En aquesta reunió es portarà a terme la revisió i avaluació de quinze anys d'aplicació de la Declaració i Plataforma d'Acció, document aprovat a la IV Conferència Mundial sobre les Dones, celebrada a Pequín l'any 1995, i dels resultats de vint-i-tresè període extraordinari de sessions de l'Assemblea General titulat 'La dona a l'any 2000: igualtat entre els gèneres, desenvolupament i pau pel segle XXI' i la seva contribució a fer real la perspectiva de gènere en el camí cap a la plena realització dels Objectius de desenvolupament del Mil•lenni.

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou