A la web de la nostra entitat pengem obres literàries, apunts i altres tipus de treballs originals que han elaborat els nostres socis, com podem protegir la seva autoria?

 Font:
Font:
 Font:
Font:

A la web de la nostra entitat pengem obres literàries, apunts i altres tipus de treballs originals que han elaborat els nostres socis, com podem protegir la seva autoria?

Resum: 

Una de les formes més utilitzades actualment és mitjançant les llicències Creative Commons. Cal dir que no és un registre oficial, però permet que de forma gratuïta un autor pugui disposar de la seva obra informant a la comunitat de quins drets es reserva i de quins dels seus drets poden disposar els tercers.

Cal tenir en compte que la subscripció no implica una renúncia dels drets personals i patrimonials dels autors.
Per exemple, si un autor vol subscriure una llicència Creative Commons i després vol celebrar un contracte d’edició amb una editorial -i per tant cobrar una contraprestació- ho pot fer lliurement.

La finalitat de les llicències Creative Commons és compartir amb la comunitat les obres, però sense que els autors vegin els seus drets morals i patrimonials desprotegits per manca de publicitat.
El projecte Creative Commons no es limita al nostre país sinó que té una vocació internacional, però aquest fet no implica deixar de banda la normativa que cal aplicar en cada cas. Aquesta norma en el nostre país és el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel quual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel•lectual.

Afegeix un comentari nou