Punts clau de la nova Llei de malbaratament alimentari a Espanya

Suport Tercer Sector - Jurídic
 Font: Pexels.com
Actualment, només França i Itàlia disposen d’una regulació semblant a la UE. Font: Pexels.
 Font: Freepik
Espanya fa un pas més cap al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Font: Freepik.

Punts clau de la nova Llei de malbaratament alimentari a Espanya

Suport Tercer Sector - Jurídic

Resum: 

La llei de Prevenció de les Pèrdues i el Malbaratament Alimentari és pionera a Espanya.

El projecte de Llei de Prevenció de les Pèrdues i el Malbaratament Alimentari, aprovat el passat mes de juny, és una llei pionera contra el malbaratament alimentari a Espanya.

El projecte de llei conté divuit articles, estructurats en sis capítols: disposicions generals, obligacions dels agents de la cadena alimentària, mesures de bones pràctiques, racionalització de les dates de consum preferent, instruments per al foment i control i règim sancionador.

Amb l’aprovació d’aquesta llei, Espanya fa un pas més cap al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Punts claus

 • Obligació de l’hostaleria d’oferir als/les seus clients/es les sobres del menjar sense cost addicional i en envasos reciclables.
 • Les empreses hauran d’estipular el destí dels aliments per evitar el seu desaprofitament sota la premissa que la prioritat màxima serà sempre el consum humà a través de la donació o redistribució d’aliments.
 • La donació d’excedents anirà regulada per convenis de col·laboració amb empreses, entitats d’iniciativa social i altres organitzacions sense ànim de lucre o bancs d’aliments.
 • Les entitats socials que rebin donacions hauran de crear un sistema de registre d’entrada i sortida dels aliments rebuts i entregats.
 • Si els aliments ja no són aptes pel consum humà, la preferència serà, en aquest ordre: l’alimentació animal i fabricació de pinsos, l’ús com a subproductes en una altra indústria com a residus i l’obtenció de compost o biocombustibles.
 • Els establiments comercials disposaran de línies de venda de productes lletjos, imperfectes o poc estètics.

Multes i sancions per incompliment

 • Una infracció lleu, que estarà sancionada amb multes de fins a 2.000 euros, serà no aplicar la jerarquia de prioritats.
 • Una infracció lleu serà que les empreses de distribució al detall i l’hostaleria i restauració no donin els productes no venuts que siguin aptes per al consum humà a través d’un pacte o conveni.
 • Una infracció lleu serà la negativa a col·laborar amb les administracions per quantificar els residus d’aliments.
 • Una falta greu es considerarà no comptar amb un pla de prevenció i estarà sancionat amb entre 2.001 i 60.000 euros.
 • Les infraccions molt greus es considerarà acumular faltes greus en un termini de dos anys, i podran ser sancionades amb entre 60.001 i 500.000 euros de multa.

En vigor l’1 de gener de 2023

El ministre Lluís Planas ha reconegut que la intenció del govern és que la llei entri en vigor l’1 de gener de 2023, si els tràmits i terminis en el Congrés i el Senat ho permeten.

Actualment, només França i Itàlia disposen d’una regulació semblant a la UE. Aquesta norma pretén, no només legislar i sancionar, sinó que un dels objectius principals és conscienciar la ciutadania, ja que el 40% del malbaratament alimentari es produeix a les botigues i a les llars i un altre 20% dins de la cadena alimentària.

Afegeix un comentari nou