Es manté l'obligatorietat d'empadronar a tothom a la nova Llei de Govern Local.

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Es manté l'obligatorietat d'empadronar a tothom a la nova Llei de Govern Local.

Resum: 

La nova Llei de Govern Local que prepara el Govern, establirà l'obligació dels ajuntaments d'empadronar a tots els ciutadans que visquin en el seu territori, inclosos els immigrants indocumentats. El nou text legal podria entrar en vigor l’any vinent.

D’altre banda, la Federació Espanyola de Muncipis ( la FEMP) ha donat el seu vistiplau a l'informe que la institució va encarregar als seus serveis jurídics sobre l’empadronament a immigrants després del debat sorgit en els últims dies.
En el document, es deixa clar l’obligació dels ajuntaments de registrar als immigrants indocumentats en el Padró, i si no, l'Estat, a través de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), podrà fer-lo.
Llegir més

Afegeix un comentari nou