Has llegit la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el català a l’escola?

Autor/a: 
Suport Associatiu
 Font:
Font:

Has llegit la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el català a l’escola?

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

Des de l’àrea jurídica hem preparat un resum del contingut de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Catalunya, que obliga la Generalitat a equiparar el castellà i el català a l'escola, i us portem el seu text sencer, així com també el contingut de les sentències del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional que tracten sobre l'ús del català a l'escola.

Aquest dilluns comença el curs escolar amb total normalitat després d'una setmana prèvia plena d’iniciatives de suport a l’actual model d’immersió lingüística a l’escola.

Des de l'àrea jurídica volem situar el tema pel que fa referència a les diferents sentències que s'han anat produint fins el moment.


Què diu aquesta interlocutòria del TSJ de Catalunya?

El Tribunal estableix un termini màxim de dos mesos per tal que la Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya adopti les mesures necessàries per adaptar el sistema d’ensenyament a la nova situació creada per la declaració de la Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera també el castellà com a llengua vehicular de l'educació a Catalunya juntament amb el català.


Com hem arribat fins aquí?

La interlocutòria és conseqüència d’unes sentències del Tribunal Suprem del mes de desembre de 2010 (6628/2010 i 6629/2010) que a la vegada fan referència a la sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 (la sentència sobre l’estatut) del mateix any.

El Tribunal Constitucional a la seva famosa sentència sobre l’Estatut de Catalunya fa referència als drets lingüístics a l’àmbit de l’educació i estableix, al seu fonament jurídic 24è, que no hi ha res que impedeixi que el castellà no tingui el mateix dret que la llengua catalana a ser llengua vehicular i que és constitucionalment obligat que les dues llengües cooficials siguin reconegudes per part dels poders públics com a vehicular a l’educació.

Prenent com a base aquesta sentència, el mes de desembre de 2010 el Tribunal Suprem dóna la raó a unes famílies que demanaven que el castellà fos utilitzat com a llengua vehicular de forma proporcional i equitativa amb relació amb el català. Aquesta sentència del Tribunal Suprem va instar, per tant, la Generalitat a que garanteixi el dret dels pares a fer servir el castellà com a llengua vehicular a l’escola, i és causa de la interlocutòria del TSJ de Catalunya que aquests dies ha mobilitzat la ciutadania catalana en favor de l'actual sistema d'immersió lingüística.


En quina situació ens trobem ara?

El Govern de la Generalitat va presentar el dimecres passat un recurs contra la interlocutòria del TSJ de Catalunya i el president de la Generalitat va afirmar que “la llengua és una línia vermella que no es pot traspassar”.

Haurem d’esperar la resolució d’aquest recurs per saber com continua aquest tema i, de moment, el curs comença aquest dilluns amb tota normalitat i sense cap canvi sobre el model d’immersió lingüística.

Afegeix un comentari nou