Impuls a la renda mínima europea

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:

Impuls a la renda mínima europea

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

El Parlament europeu ha creat un grup de treball per aconseguir una renda social mínima per a tots els països de la Unió Europea.

La renda mínima és la quantitat que fixen els governs, per sota de la qual es considera que una persona viu sota el llindar de la pobresa.

Actualment, davant la situació d’urgència social i laboral que es viu a molts territoris de la Unió Europea, el Parlament Europeu ha creat un grup de treball per aconseguir una renda social mínima a nivell de tots els Estats d’Europa.

En aquests moments, segons dades aportades pels eurodiputats, a la Unió Europea hi ha 122 milions de persones que es troben en situació de pobresa o exclusió social, és a dir, un 25% de la població de la UE.

Aquesta proposta de la Eurocàmara es fonamenta en el fet que per combatre la pobresa i garantir un nivell de vida adequat que afavoreixi la integració social, el més convenient és establir una metodologia comú de càlcul de la renda mínima de tots els Estats membres.

L’informe presentat també demana que s’incrementin els esforços dels governs dels Estats membres per establir uns salaris mínims, ja que s’ha detectat que hi ha població que, malgrat tenir treball viuen per sota del llindar de la pobresa.

Afegeix un comentari nou