Intermón denuncia la falta de medis per a la Cooperació Internacional

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre

Intermón denuncia la falta de medis per a la Cooperació Internacional

Autor/a: 
Mireya Ponce Sastre

Resum: 

Segons un estudi de la ONG de Cooperació al Desenvolupament Intermón Oxfam, la reducció en la partida de Cooperació Internacional per part del Govern Espanyol ha estat tan important que pot posar en perill la tasca en Cooperació de diferents entitats.

La partida d’ajuts a la cooperació internacional o ajut humanitari ha passat de 127 milions en el pressupost de l’estat de l’any 2012 a només 12 milions pels propers pressupostos generals de l’any 2013. Aquesta reducció pot suposar la pèrdua d’ajuts per més de 7 milions de persones.

Les darreres dades indiquen segons l’estudi d’Intermón Oxfam que per tal de garantir la cooperació internacional de l’estat es necessari un augment d’uns 50 milions, cas contrari la política de cooperació internacional podria fins i tot desaparèixer.

L’estat espanyol sempre ha tingut una posició activa en les polítiques de Cooperació Internacional, fins el punt que aquest mateix any just abans de l’aprovació dels darrers pressupostos generals s’ha ratificat l’ajut humanitari per Sahel a Mauritania. És doncs prioritari garantir el compliment real i efectiu dels compromisos presos i millorar l’efectivitat de la Cooperació futura.

Per Intermón és molt més efectiu i menys costós pels estats cooperants o que presten l’ajut humanitari, establir mitjans de prevenció del conflicte. Per això explica en el seu estudi la importància d’invertir en polítiques de prevenció enlloc d’actuar un cop s’ha produït el conflicte o crisis i sobretot en totes aquelles accions encaminades a garantir la capacitat de les persones i les comunitats per adaptar-se i superar per si mateixos qualsevol tipus de dificultat o agressió externa.

Afegeix un comentari nou