Les herències solidàries aporten 44 milions a les ONG

Autor/a: 
Montse Agudo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Les herències solidàries aporten 44 milions a les ONG

Autor/a: 
Montse Agudo

Resum: 

Avui en dia, un dels grans reptes de les entitats és la consecució de recursos propis i per aconseguir-ho, s’impulsen diferents campanyes de captació de fons per poder seguir endavant amb els projectes endegats. Una de les fórmules que s’està intentant fomentar és la dels llegats i les herències solidaris.

Una de les fonts de finançament que s’està intentant impulsar per part de les ONG és la promoció dels llegats solidaris.

Aquesta fórmula consisteix en deixar una part o la totalitat dels béns que s’han acumulat en vida a favor d’una o més entitats sense afany de lucre. Es tracta que el testador disposi les seves últimes voluntats d’acord amb l’esperit solidari amb què ha viscut, ja que moltes de les persones que disposen llegats solidaris, ho fan respecte a entitats a les quals ja estaven vinculats en vida.

El passat any 2012 hi va haver un increment de llegats solidaris i es van aconseguir 44 milions d’euros que s’han destinat a diferents ONG i diferents. Aquesta dada ha suposat un increment del 55% respecte a l’any passat.

Una altra dada rellevant és que els llegats que s’han fet l’any 2012, en termes generals, han estat de quanties superiors als que es van realitzar al llarg del 2011.

Segons el Col·legi de Notaris de Catalunya, l’últim any, les donacions llegades pels catalans a favor d’ONG han suposat un 33% de totes les disposicions testamentàries del territori espanyol. També manifesten que cada vegada es fan més donacions a favor d’entitats socials, com a conseqüència d’una major consciència social.

A fi de donar visibilitat a aquest tipus de donacions, una vintena d’organitzacions sense afany de lucre s’ha adherit a la campanya llegatsolidari.org. Aquestes entitats volen fomentar aquesta fórmula de finançament per considerar-la de gran utilitat per a la seva viabilitat econòmica.

Amb l’objectiu de promocionar els llegats solidaris, s’ha realitzat una mostra dels projectes duts a terme per diferents entitats gràcies a les herències i llegats solidaris. Aquesta mostra ha tingut lloc al Moll de la Barceloneta des del dia 14 fins al 28 de maig.

Afegeix un comentari nou