On buscar subvencions per a les entitats

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Maria Bombardó Soro
Es tracta de consultar els taulells de diferents ens públics i privats.  Font: Pexels
Es tracta de consultar els taulells de diferents ens públics i privats. Font: Pexels

On buscar subvencions per a les entitats

F Pere Tarrés
Resum: 

S’aconsella fer una cerca exhaustiva en tots els àmbits, del local a l’europeu, per a tenir una foto clara de les diferents subvencions disponibles i poder destriar les més adequades.

El finançament, tant públic com privat, és bàsic per a les entitats, és la manera principal amb la qual aquestes poden aconseguir recursos per a dur a terme la seva activitat. Això vol dir que per a desenvolupar els projectes que estructuren la seva tasca, cal presentar-ne les propostes a subvencions i concursos. Per fer això, el més aconsellable és comptar amb un protocol establert, que en tots els casos ha de començar per una cerca exhaustiva de possibles convocatòries.

Es tractarà de fer una cerca periòdica per a elaborar un llistat on es destriïn les subvencions disponibles segons quines són les necessitats de cada projecte i els objectius i recursos amb els quals compta l’entitat. Però, on fer aquesta cerca? A continuació es recullen algunes plataformes que és aconsellable tenir constantment al radar per a trobar subvencions adequades.

Locals: ajuntaments

El primer lloc on poden buscar les entitats, i el primer per a les entitats d’abast local, són les pàgines web dels ajuntaments de les localitats on duen a terme l’acció. En aquests casos, es publiquen subvencions que donen suport a activitats d’associacions que pertanyen o fan activitats en aquell municipi.

Els anuncis publicats en aquestes plataformes especifiquen els terminis de presentació, i generalment només es pot presentar una sol·licitud per convocatòria, sempre telemàticament.

A continuació es recullen les seccions de subvencions d’alguns ajuntaments de Catalunya:

La majoria d’espais electrònics de subvencions dels ajuntaments es poden trobar per intrernet buscant la paraula ‘subvencions’ i el nom de la localitat al motor de cerca.

Diputació de Barcelona

En la línia de l’anterior apartat, les entitats també han de familiaritzar-se amb els espais en línia de la o les diputacions on desenvolupa la seva activitat. També si la seva tasca té lloc a tota Catalunya. Els formularis de sol·licitud són sempre en línia, i les convocatòries es publiquen en els butlletins oficials de cadascuna de les diputacions. A continuació, es poden consultar:

Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya publica, cada primer trimestre, les convocatòries anuals. Aquestes es poden consultar a la seva pàgina web de subvencions i ajuts o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), pitjant el dia d’interès i cercant a les seccions ‘Disposicions generals’, ‘Altres disposicions’ o ‘Anuncis’.

Els formularis per a la sol·licitud de les subvencions es poden trobar a l’apartat de tràmits de la web de la Generalitat.

Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i buscador d’ajudes

Per seguir ampliant l’abast, les entitats poden optar a subvencions del govern espanyol. Per trobar-les, també hi ha dues vies. Primer, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), pitjant al dia d’interès i seleccionat les seccions ‘Disposiciones generales’, ‘Otras disposiciones’ i ‘Anuncios’. D’altra banda, també es pot optar per accedir al Buscador d’ajudes, subvencions i premis del govern d’Espanya.

Aquesta segona plataforma permet filtrar segons l’àmbit geogràfic, la comunitat autònoma, la província, la data de publicació, el tipus, la matèria i la denominació, on es recomana introduir les paraules claus ‘sin ánimo de lucro’.

A Europa: buscador de convocatòries

És recomanable per totes les entitats tenir també presents les subvencions europees, encara que no treballin en un abast tan ampli, ja que sovint aquestes ajudes també es destinen a projectes més localitzats.

Per cercar subvencions europees, es pot optar per anar directament al Cercador de convocatòries de finançament per temes de la Comissió Europea, on les entitats poden buscar finançaments pitjant a les seccions de les temàtiques en les quals treballen.

També hi ha l’opció de consultar el Taulell de convocatòries europees de la Generalitat de Catalunya, on diàriament es publiquen subvencions per a accions a fora de l’estat espanyol.

Taulells d’entitats

Finalment, també s’aconsella consultar sovint els taulells d’anuncis d’organitzacions i associacions de suport i acompanyament del tercer sector. Aquests taulells publiquen diàriament subvencions i ajuts destriats prèviament per persones especialitzades que formen part de l’entitat, i és una acció molt recomanada per entitats més petites que no disposen del temps o les mans per a fer una cerca exhaustiva de les plataformes esmentades.

Algunes de les plataformes que es poden consultar són: