S’aprova al Congrés la reforma de la nova Llei d’estrangeria, tot i les critiques per part de les ONG.

 Font:
Font:
 Font:
Font:

S’aprova al Congrés la reforma de la nova Llei d’estrangeria, tot i les critiques per part de les ONG.

Resum: 

Aquest dijous 29 d’octubre s’ha aprovat lareforma de la nova Llei d’estrangeria. El nou text modifica la legislació anterior, la Llei Orgànica 8/2000, de 22 de desembre. La nova regulació garanteix i reforça les competències autonòmiques en matèria d’estrangeria, permet el traspàs de la tutela de menors no acompanyats tant a les comunitats autònomes com a les ONG i regula la situació de les víctimes de comerç sexual o de maltractaments.

Tot i que el nou text permet que les Organitzacions no Governamentals (ONG) i les entitats privades puguin fer-se càrrec de la tutela dels immigrants menors d’edat, i que les dones víctimes de maltractament puguin obtenir un permís de residència independent del marit, les crítiques a la nova redacció continuen essent importants.


Des de diferents entitats sens ànim de lucre, com són CEAR, Cáritas i la Red Acoge, s’ha denunciat la restricció de drets que les persones immigrants continuaran patint, com en el cas de les reagrupacions familiars d’ascendents o el fet que s’hagi ampliat el termini en què un immigrant pot estar retingut en un centre d’internament, que s’ha ampliat dels 40 dies permesos en la normativa anterior, als 60 dies d’ara.


Amb motiu d’aquestes denúncies, diverses entitats van iniciar el passat 23 de setembre una “Marxa per la Igualtat” que es va iniciar a Barcelona i que va arribar a Madrid el 25 d’octubre. Amb la marxa a peu, es pretén lluitar contra la criminalització que pateix el col•lectiu i reivindicar el tancament dels Centres d’Internament d’Estrangers (CIE).

Afegeix un comentari nou