Concurs de narració, pintura, vídeo, fotografia i poesia: "Som Catalunya, país de convivència"

Concurs de narració, pintura, vídeo, fotografia i poesia: "Som Catalunya, país de convivència"

Resum: 

El Departament d'Acció Social i Ciutadania convoca el concurs "Som Catalunya, país de convivència" amb l'objectiu de promoure la convivència intercultural i convidar a reflexionar sobre la diversitat de la nostra societat.

Aquest concurs es planteja en el marc de la campanya institucional en motiu de la signatura del Pacte Nacional per a la Immigració, el 19 de desembre de 2008. La finalitat de la campanya és sensibilitzar el conjunt de la població sobre la diversitat cultural i sobre la importància de mantenir la cohesió social.

Participants:

La participació és oberta a totes les persones físiques que viuen a Catalunya i
que, en funció de la categoria en la qual participin, estiguin en algun dels supòsits
següents:

a) Alumnat de cicle mitjà d’educació primària (3r i 4t curs).
b) Alumnat de cicle superior d’educació primària (5è i 6è curs).
c) Alumnat d’educació secundària obligatòria (1r, 2n, 3r i 4t).
d) Alumnat de batxillerat (1r i 2n) i de mòduls formatius.
e) Professorat de centres educatius oficials de Catalunya.
f) Majors d’edat no inclosos en cap de les categories anteriors agrupats en parelles
que han d’estar composades per persones d’origen diferent, ambdues empadronades
en un municipi de Catalunya. Aquest requisit es comprovarà d’ofici per la Secretaria
per a la Immigració.

La temàtica del concurs és la següent:

a) Per a les categories A, B i C (educació primària i secundària): sovint ens trobem en situacions que mostren la diversitat cultural del nostre entorn proper, d’amistats i família, i que ens fan aprendre les diferents maneres de veure i viure el món. Aquestes situacions s’han de reflectir en dibuixos, narracions breus o poesies, presentacions en Power-point o vídeos depenent de cada categoria i en els termes de la base 3.
b) Per a les categories D, E i F (batxillerat, cicles formatius, professorat i persones majors d’edat no incloses a les categories anteriors): en el nostre cercle d’amistats o en el grup/aula hi conflueixen persones de diferents orígens amb qui hem anat consolidant uns vincles enfortits, moltes vegades, per la diversitat cultural. Aquests lligams i el procés per crear-los s’han d’expressar en pintures, fotografies, narracions,
presentacions en Power-point o vídeos
depenent de cada modalitat i en els termes de la base 3.

Veure les bases senceres

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou