Guia per a treballar amb famílies gitanes l’èxit escolar dels seus fills

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Guia per a treballar amb famílies gitanes l’èxit escolar dels seus fills

Resum: 

Es publica una guia que s’adreça a equips tècnics que intervenen amb població gitana amb l’objectiu d’oferir orientacions en l’intervenció del col·lectiu en el context escolar.

La guia ha estat elaborada en el marc del programa d’acció en l’àmbit de l’aprenentatge permanent de l’Unió europea, i elaborat entre d’altres entitats per la Fundación Secretariado Gitano.

La Guia per a treballar amb famílies gitanes l’èxit escolar dels seus fills:

  • Analitza els factors rellevants del sistema educatiu i de la comunitat gitana.
  • Revisa els models teòrics que fonamenten la proposta metodològica per a la intervenció amb famílies gitanes en l’àmbit escolar.
  • Proposa una eina metodològica.
  • Defineix les actituds i competències recomanables pels professionals.

Accés a la guia

Afegeix un comentari nou