Per un major consens en la reforma de la RMI

 Font:
Font:

Per un major consens en la reforma de la RMI

Resum: 

La Taula del Tercer Sector reclama a la Generalitat de Catalunya una major col·laboració i consens amb les entitats socials i la resta d’agents implicats.

Ahir el Consell Executiu va aprovar el Decret de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció (RMI) que modifica les condicions d’accés a aquest ajut.

La Taula del Tercer Sector, a través d’una nota de premsa a la seva web, ha posat de manifest que les entitats del sector també comparteixen la preocupació entorn el desvirtuament de la RMI, però tornen a mostrar en desacord amb la manera com aquest procés s’ha portat a terme i posen de relleu les conseqüències d’aquest canvi.

A més, la Taula del Tercer Sector reclama a la Generalitat de Catalunya una major col·laboració amb les organitzacions i els ajuntaments per tal d’abordar una reforma més global de la RMI que doni resposta a les noves necessitats sorgides arrel la crisi econòmica.

Modificacions de la RMI

Alguns dels nous requisits i obligacions per accedir a aquest ajut són:

  • La persona ha de tenir dos anys de la residència continuada i efectiva a Catalunya
  • La persona té l’obligatorietat de residir de forma permanent al país mentre es percep la prestació econòmica (excepcionalment les persones destinatàries es podran absentar fora de Catalunya per un període màxim d’un mes, sempre que sigui prèviament comunicat a l’òrgan que en faci el seguiment).
  • El període durant el qual es pot rebre aquest ajut es limita a un màxim de 60 amb l’excepció de les persones de seixanta anys o més, que podran seguir percebent la prestació econòmica fins a complir-ne seixanta-cinc, sempre que segueixin reunint la resta de requisits (excepcionalment les persones que reben actualment la Renda Mínima d’Inserció i ja han superat el termini de 60 mesos podran continuar rebent la prestació durant tres anys si continuen complint la resta de requisits)
  • L’import mensual a percebre amb aquesta prestació econòmica, juntament amb l’import dels ajuts complementaris, no pot superar el salari mínim interprofessional.
  • La persona que només presentin una problemàtica laboral derivada de la manca o pèrdua de feina i que no acreditin una dificultat social afegida i, per tant, que no requereixin cap tipus d’intervenció social i continuada, no tindran accés a aquesta renda.
  • L’import mensual d’altres prestacions públiques, ajuts o subvencions que rebi la persona sol·licitant o qualsevol dels membres de la seva unitat familiar conjuntament amb altres ingressos de qualsevol natura no pot superar el salari mínim interprofessional.

Afegeix un comentari nou