Projecte d’assessorament i assistència a la implantació de sistemes de qualitat en la gestió

Projecte d’assessorament i assistència a la implantació de sistemes de qualitat en la gestió

Resum: 

L'objectiu general del projecte és capacitar les entitats participants per a la implantació d'un model de gestió i el desenvolupament de plans d'acció, a través de la formació, informació, assessorament, acompanyament i provisió de metodologies i eines destinades a aquest fi.

Destinataris:

Podran demanar aquestes ajudes les fundacions, associacions, federacions, confederacions i unions d'aquestes, sense ànim de lucre, que, d'acord amb els seus Estatuts, intervinguin en la promoció de la inserció sociolaboral de col • lectius en situació o en risc d'exclusió.

Termini de presentació de sol.licituds: 4 de desembre de 2009

Bases

Afegeix un comentari nou