Recull de Màsters i Postgraus sobre recursos humans i lideratge

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
Millorar les capacitats de l'equip de treball ajuda a enfortir les organitzacions sense ànim de lucre. Font. Kordite
 Font: Kobu Agency
Les formacions s'impartiran durant el curs 2023/2024 en diverses universitats catalanes. Font: Kobu Agency

Recull de Màsters i Postgraus sobre recursos humans i lideratge

Resum: 

En aquest recurs es mostren estudis adreçats a millorar el talent i les capacitats dels equips de treball de les organitzacions no lucratives. S'impartirant durant el curs 2023/2024 en diversos centres universitaris de Catalunya.

Postgrau en Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals

Organitza: Universitat Oberta de Catalunya

Data d’inici: 18 d'octubre de 2023

Data de finalització: Octubre de 2024

Modalitat: Semipresencial

Objectius:

 • Analitzar el procés de transició des de la societat industrial a la societat del coneixement.
 • Conèixer l’impacte de la tecnologia, l’organització del treball i la qualificació dels treballadors sobre els processos laborals.
 • Posar en pràctica tècniques per a la incorporació, desenvolupament i avaluació de l’acompliment dels RH a l’organització.
 • Conèixer els factors que afavoreixen la generació d’una cultura d’empresa preventiva.
 • Analitzar els factors que interfereixen en la salut laboral i identificar els aspectes primordials que integren la prevenció i la intervenció psicosocial dels riscos laborals.
 • Detectar els conflictes que hi ha darrere de les relacions laborals en el marc organitzatiu i identificar amb caràcter crític la resposta que ofereix el marc normatiu.
 • Proposar solucions que s’adaptin a les necessitats d’una empresa d’incorporació de treballadors i una política retributiva de jornada i de flexibilitat.
 • Conèixer les implicacions legals que la política de personal té en matèria de seguretat social.
 • Detectar l’impacte fiscal associat a les polítiques de persones.
 • Utilitzar els aspectes conceptuals, tècniques i procediments de negociació i resolució de conflictes.
 • Fer visible l’apoderament humà com un dels compromisos de RH i entendre algunes de les microcompetències de l’apoderament.

Consulta tota la informació

Postgrau en Recursos Humans

Organitza: EADA

Data d’inici: 16 d'octubre de 2023

Data de finalització: Juny de 2024

Modalitat: Presencial amb opció en línia

Objectius:

 • Aprendre a analitzar llocs de treball i establir plans de carrera.
 • Exposar com dissenyar un sistema retributiu fix i variable.
 • Saber com realitzar entrevistes de selecció i sistemes d'avaluació de l'exercici.
 • Treballar la comunicació i descobrir com dissenyar un pla de comunicació interna.
 • Aprendre a dissenyar un pla de formació.
 • Entendre la cultrua empresarial i comprendre les causes que poden estar darrere de la motivació o desmotivació dels equips, aicí com adquirir les claus del lideratge i el treball conjunt.
 • Desenvolupar les competències de l'alumnat necessàries pel món empresarial com són el treball en equip, les presentacions en públic, la gestió del conflicte i la comunicació assertiva.

Consulta tota la informació

Postgrau en Lideratge, Habilitats Directives i Desenvolupament Directiu en Organitzacions de Salut i Socials

Organitza: Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Data d’inici: Novembre de 2023

Data de finalització: Maig de 2024

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Fer una formació adient als reptes de futur amb visió estratègia i segons els escenaris actuals.
 • Aprendre a 'ser i fer', impulsant un estil de lideratge transformador.
 • Ensenyar a fer un desenvolupament d'una direcció d'equips el més eficient possible, sempre orientada als resultats.
 • Saber aplicar diferents eines i tècniques directives.
 • Descobrir quin és el propi perfil competencial i treballar en la seva millora.
 • Valorar l'ètica i els comportaments que una persona dedicada a la direcció i el comandament ha de tenir avui en dia.

Consulta tota la informació

Màster en Direcció i Gestió de Persones a les Organitzacions

Organitzat: Universitat Pompeu Fabra

Data d’inici: 27 de setembre 2023

Data de finalització: 6 de juliol 2024 (per confirmar)

Modalitat: Presencial

Objectius:

 • Valorar el factor estratègic de les persones i aprendre els principis de la motivació, el lideratge i el treball en equip.
 • Entrenar la comunicació interna, el clima i la cultura d'organització.
 • Aplicar els coneixements de planificació, selecció i formació en l'actualitat i aprendre a encarar els reptes de la innovació i l'era digital.
 • Analitzar els factors professionals d'èxit en empreses en creixement.
 • Aprendre els principis de l'evaluació i atracció de talent, així com posar en pràctica les entrevistes de selecció.
 • Valorar la importància de la formació del capital humà com un factor estratègic i aprendre a dissenyar formacions i gestionar el coneixement de la comunitat.
 • Treballar els detalls del lideratge, entrenar l'assertivitat i dissenyar processos de desenvolupament assistit.

Consulta tota la informació

Màster en Desenvolupament del Talent i Employee Experience

Organitza: Universitat de Barcelona

Data d’inici: 30 d'octubre de 2023

Data de finalització: 21 d'octubre de 2024

Modalitat: En línia

Objectius:

 • Descobrir el marc general i les tendències del talent a les organitzacions.
 • Aprendre a dissenyar un sistema de people analytics mitjançant eines digitals per fonamentar la presa de decisions.
 • Analitzar eines que ajuden a generar una cultrua d'empresa orientada als empleats i empleades.
 • Analitzar les claus d'una bona captació de talent incorporant la mirada del màrqueting i la identitat de la marca.
 • Treballar la fidelització del talent a través de l'atenció al benestar i els programes de desenvolupament i aprenentatge.
 • Reforçar el propi perfil professional oer exercir un bon lideratge.

Consulta tota la informació