Recull de Màsters i Postgraus sobre recursos humans i lideratge

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
Millorar les capacitats de l'equip de treball ajuda a enfortir les organitzacions sense ànim de lucre. Font. Kordite
 Font: Kobu Agency
Les formacions s'impartiran durant el curs 2020/2021 en diverses universitats catalanes. Font: Kobu Agency

Recull de Màsters i Postgraus sobre recursos humans i lideratge

Resum: 

En aquest recurs es mostren estudis adreçats a millorar el talent i les capacitats dels equips de treball de les organitzacions no lucratives. S'impartirant durant el curs 2021/2022 en diversos centres universitaris de Catalunya.

Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals

Organitza: Universitat Pompeu Fabra

Data d’inici: 22 d'octubre de 2021

Data de finalització: 22 de maig de 2022

Objectius:

 • Explicar les claus per dirigir els recursos humans a les empreses.
 • Tractar les tècniques més avançades en la gestió de capital humà.
 • Integrar les polítiques de recursos humans dins de l'estratègia i els objectius de l'empresa.
 • Valorar les tècniques més avançades en la gestió del capital humà.
 • Focalitzar les persones com a element clau en l'estratègia competitiva.
 • Analitzar d'una manera pràctica les situacions complexes que sorgeixin en aquest àmbit i aprendre a partir de l'experiència d'un grup de professionals acreditats.
 • Desenvolupar competències analítiques, instrumentals i relacionals que milloren la capacitat de gestionar persones.

Consulta tota la informació

Postgrau en Recursos Humans

Organitza: EADA

Data d’inici: Octubre de 2021

Data de finalització: Abril de 2022

Objectius:

 • Desenvolupar les habilitats de comunicació interpersonal i l'assertivitat amb la finalitat de gestionar les demandes de persones de l'organització.
 • Entendre les bases del comportament dels individus i grups a l'organització.
 • Conèixer el marc bàsic de les relacions individuals i col·lectives del treball així com la representació legal i sindical.
 • Analitzar, descriure i valorar llocs de treball per a la seva posterior definició de l'estructura salarial i definició de sistemes retributius.
 • Identificar les fonts de reclutament més adequades així com establir un procés clar que faciliti l'acolliment del nou empleat i la seva integració.
 • Dissenyar plans de formació que integrin les necessitats dels diferents individus i grups de la companyia amb els plans estratègics de desenvolupament.
 • Gestionar la comunicació interna per mobilitzar les persones cap als objectius estratègics.
 • Crear sistemes que ajudin a avaluar la contribució ens permet prendre decisions alineades amb els objectius de negoci.
 • Desenvolupar les habilitats i adquirir les eines necessàries per actuar com a consultors externs.

Consulta tota la informació

Postgrau en lideratge, habilitats directives i desenvolupament directiu en organitzacions de salut

Organitza: Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Data d’inici: Novembre de 2021

Data de finalització: Maig de 2022

Objectius:

 • Acompanyar en el desenvolupament de comandaments i directius, facilitant coneixements, tècniques, metodologies, eines, que promoguin l'impuls del seu lideratge, de la gestió de la seva activitat i la direcció d'equips de treball de manera més eficient.
 • Aprofundir en les habilitats directives.

Consulta tota la informació

Postgrau de Formació i Desenvolupament del Capital Humà

Organitzat: Universitat Pompeu Fabra

Data d’inici: 18 de març de 2022

Data de finalització: 12 de juny de 2022

Objectius:

 • Explicar les claus de la gestió del coneixement.
 • Valorar les tècniques per formar i desenvolupar el capital humà.
 • Avaluar els programes de formació i desenvolupament.
 • Desenvolupar competències per joves directius.
 • Explicar les claus del tutoring, el coaching i el mentoring.
 • Analitzar d'una manera pràctica les situacions complexes que sorgeixen en aquest àmbit.

Consulta tota la informació

Postgrau en Desenvolupament del Talent a les Organitzacions

Organitza: Universitat de Barcelona

Data d’inici: 22 d'octubre de 2021

Data de finalització: 18 de juny de 2021

Objectius:

 • Dissenyar estratègies i tècniques innovadores de desenvolupament de persones en el marc de les organitzacions.
 • Posar en marxa un model de gestió per competències.
 • Decidir quina pot ser la millor aportació tecnològica a l'àmbit de desenvolupament de la seva organització.
 • Dissenyar i aplicar tècniques d'avaluació del potencial i les competències.
 • Conèixer quines són les aportacions d'altres aspectes del sistema de recursos humans al desenvolupament i com el poden complementar.

Consulta tota la informació