Recull de Màsters i Postgraus sobre Recursos Humans i Lideratge

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
Millorar les capacitats de l'equip de treball ajuda a enfortir les organitzacions sense ànim de lucre.

Recull de Màsters i Postgraus sobre Recursos Humans i Lideratge

Resum: 

En aquest recurs trobareu una selecció de Màsters i Postgraus adreçats a millorar el talent i les capacitats dels equips de treball de les organitzacions no lucratives. Aquests seran impartits durant el curs 2019/2020.

Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals

Organitzat per: Universitat Pompeu Fabra

Data d’inici: 26 de Setembre de 2019

Data de finalització: 13 de Juny de 2020

Objectius:

 • Explicar les claus per dirigir els recursos humans a les empreses.
 • Tractar les tècniques més avançades en la gestió de capital humà.
 • Integrar les polítiques de recursos humans dins de l'estratègia i els obejctius de l'empresa.
 • Valorar les tècniques més avançades en la gestió del capital humà.
 • Focalitzar les persones com a element clau en l'estratègia competitiva.
 • Analitzar d'una manera pràctica les situacions complexes que sorgeixin en aquest àmbit i aprendre a partir de l'experiència d'un grup de professionals acreditats.
 • Desenvolupar competències analítiques, instrumentals i relacionals que milloren la capacitat de getsionar persones.

Consulta tota la informació

Màster en Direcció de Recursos Humans

Organitzat per: EADA

Data d’inici: Novembre 2019

Data de finalització: Juliol 2020

Objectius:

 • Adquirir una visió àmplia del negoci que et permeti participar de la direcció estratègica i poder identificar així les prioritats pel que fa al Capital Humà.
 • Utilitzar els indicadors clau, ja sigui des de l'explotació de HR Analytics com a models econòmic-financers per assegurar la presa de decisions i el mesurament del retorn de la inversió en els projectes de l'àrea.
 • Adquirir una visió global de les diferents polítiques de Recursos Humans que et permeti realitzar un adequat disseny i assegurar la seva implementació.
 • Desenvolupar la capacitat de Lideratge de persones i equips, així com les habilitats relacionals necessàries per generar major impacte i influència en l'organització.
 • Desenvolupar el teu potencial com a directiu gràcies a un procés individualitzat de Coaching Executiu.
 • Transferir els aprenentatges adquirits en el programa realitzant un Pla Estratègic de Recursos Humans en equip basat en una de les empreses d'un participant del Màster.

Consulta tota la informació

Màster en Intel·ligència Emocional i Coaching a l'Entorn Laboral

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data d’inici: 26 d'Octubre de 2018

Data de finalització: 27 de Setembre 2020

Objectius:

 • Entendre i integrar a la seva pràctica diària els fonaments sobre intel·ligència emocional.
 • Ser emocionalment competent per enfrontar-se de manera efectiva als reptes personals i professionals que es plantegen a l'entorn laboral.
 • Desenvolupar les competències socials i de regulació emocional necessàries per a canalitzar les emocions en les relacions amb d'altres persones, especialment en situacions crítiques i de conflicte.
 • Disposar de les estratègies, tècniques, habilitats i de la metodologia necessàries per a potenciar el desenvolupament d'aquestes competències en altres persones.
 • Implementar la intel·ligència emocional en àmbits professionals concrets.
 • Desenvolupar l'activitat de coach de manera professional i resolutiva.

Consulta tota la informació

Postgrau en lideratge, habilitats directives i desenvolupament directiu en organitzacions de salut

Organitzat per: Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Data d’inici: 6 de Novembre de 2019

Data de finalització: 27 de Maig 2020

Objectius:

 • Aquest postgrau s´orienta a acompanyar el desenvolupament de comandaments i directius, facilitant coneixements, tècniques, metodologies, eines, que promoguin l´impuls del seu lideratge, de la gestió de la seva activitat i la direcció d´equips de treball de manera més eficient.

Consulta tota la informació

Postgrau de Formació i Desenvolupament del Capital Humà

Organitzat per: Universitat Pompeu Fabra

Data d’inici: 28 de Febrer de 2020

Data de finalització: 6 de Juny 2020

Objectius:

 • Explicar les claus de la gestió del coneixement.
 • Valorar les tècniques per formar i desenvolupar el capital humà.
 • Avaluar els programes de formació i desenvolupament.
 • Desenvolupar competències per joves directius.
 • Explicar les claus del tutoring, el coaching i el mentoring.
 • Analitzar d'una manera pràctica les situacions complexes que sorgeixen en aquest àmbit.

Consulta tota la informació

Postgrau en Desenvolupament del Talent a les Organitzacions

Organitzat per: Universitat de Barcelona

Data d’inici: 18 d'Octubre 2019

Data de finalització: 23 de Maig de 2020

Objectius:

 • Dissenyar estratègies i tècniques innovadores de desenvolupament de persones en el marc de les organitzacions.
 • Posar en marxa un model de gestió per competències.
 • Decidir quina pot ser la millor aportació tecnològica a l'àmbit de desenvolupament de la seva organització.
 • Dissenyar i aplicar tècniques d'avaluació del potencial i les competències.
 • Conèixer quines son les aportacions d'altres aspectes del sistema de recursos humans al desenvolupament i com el poden complementar.

Consulta tota la informació