El CERMI lluita per la presència de la discapacitat a les estadístiques de l'INE

 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

El CERMI lluita per la presència de la discapacitat a les estadístiques de l'INE

Resum: 

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) vol lluitar contra la invisibilitat de les persones amb discapacitats als estudis de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

El CERMI ha elaborat un informe que té per objectiu fer una anàlisi formal i de contingut sobre la presència de la discapacitat en les operacions estadístiques que porta a terme l’INE.

Alhora, l’informe proporciona algunes propostes de millora de les fonts que poden ser útils de cara a incrementar la qualitat i quantitat d’informació disponible sobre la discapacitat a Espanya.

Després de la recerca, el CERMI ha detectat que només hi ha 21 referències rellevants per a l’estudi de la discapacitat d’entre les 213 operacions de la base de dades de l’INE que han estat analitzades.

La recomanació que fa el CERMI és que cal incloure de forma explícita la “variable discapacitat, és a dir, delimitar el seu contingut conceptual; així com considerar la participació de les mateixes persones amb discapacitat en el disseny i difusió de les estadístiques”.

Afegeix un comentari nou