El nou estatut de l'estudiant universitari: la universitat més accessible als discapacitats

 Font:
Font:

El nou estatut de l'estudiant universitari: la universitat més accessible als discapacitats

Resum: 

El passat 1 de gener va entrar en vigor el Reial Decret 1791/2010, pel qual s’aprova l’Estatut de l’estudiant universitari. El nou text vol apropar els estudis superiors als alumnes amb discapacitats.

El nou Estatut de l’estudiant universitari estableix la igualtat de drets i la no discriminació en el si de la comunitat universitària, referint-se explícitament als estudiants amb discapacitats en bona part del seu articulat.

El nou Estatut exigeix a les universitats que estableixin els recursos i adaptacions necessàries perquè els estudiants amb discapacitat puguin exercir els seus drets en igualtat de condicions respecte a la resta d'estudiants.

Alhora, l'article 15 determina que serà garantida també la igualtat en els processos d'accés i admissió dels alumnes i que les universitats hauran de fer accessibles els seus espais, inclosos els espais virtuals, així com proporcionar als alumnes amb discapacitats els mitjans físics, tècnics i humans que puguin garantir la igualtat d'oportunitats i la seva integració a la comunitat universitària.

L'estatut també preveu indicacions especifiques per a persones amb discapacitats a:

  • Article 18, sobre mobilitat nacional i internacional d'estudiants amb discapacitat.
  • Article 22, sobre les tutories per a estudiants amb discapacitat.
  • Article 26, sobre les avaluacions dels estudiants amb discapacitats.

La resta de l'articulat, té també en compte la promoció de l'autonomia i la igualtat d'oportunitats pels alumnes amb discapacitats establint, per exemple, que cada universitat fomentarà la creació de Serveis d'Atenció a la comunitat universitària amb discapacitat, de cara a cobrir les necessitats específiques d'aquest col·lectiu (article 65).

El mateix article indica, a més, que les universitats hauran de promocionar i proposar la creació i manteniment de serveis de transport adaptat.

Pel que fa a l'àmbit esportiu, les universitats també hauran de promoure programes d'activitats físiques i esportives per a estudiants amb discapacitats, facilitant els mitjans i adaptant les instal·lacions que corresponguin (article 62).

Caldrà també que es promogui la participació dels estudiants amb discapacitats, tant pel que fa als òrgans de representació estudiantil (article 35) com en projectes de cooperació al desenvolupament i participació social (article 64).

Afegeix un comentari nou