Es presenta l’estudi sobre la reincidència en el Programa de Mediació i Reparació de Menors de Justícia Juvenil

Autor/a: 
FCVS- Comunicació
 Font:
Font:

Es presenta l’estudi sobre la reincidència en el Programa de Mediació i Reparació de Menors de Justícia Juvenil

Autor/a: 
FCVS- Comunicació

Resum: 

3 de cada 4 joves assessorats pel programa d’MRM no tornen a reincidir. El programa de mediació i reparació en menors d’edat es revela com una de les eines més eficients per restaurar la pau social no només en l’entorn de la víctima sinó també en el del jove que ha comès un fet delictiu.

L’estudi sobre la reincidència en el programa de mediació i reparació de menors de Justícia Juvenil s’ha presentat aquest juliol. L’estudi recull resultats sobre els joves que van seguir un programa de mediació i/o reparació durant el 2008 i se’ls va seguir fins el 2011 per saber si havien comès un nou delicte. Més de 2.000 joves entre 14 i 21 anys que han seguit el programa MRM van ser els casos d’estudi.

El programa de MRM és un programa que dura aproximadament entre 2 i 3 mesos i normalment els mediadors avaluen la mediació positivament mentre que un altre petita part obtenen una avaluació negativa i per tant caldrà que posteriorment el menor torni a passar per instàncies judicials. El programa s’ha mostrat com una resposta efectiva pels joves que han infringit per primera vegada o han comès pocs delictes. Alguns joves que finalitzen negativament la formació són joves que no tenen cap formació escolar, que actualment no estan matriculats a res, que no fan cap activitat, que tenen antecedents, que ja són majors d’edat a l’inici del programa, que el delicte és contra les persones i violent, i el van cometre sols o amb majors de 18 anys.

El perfil dels participants del programa MRM és un jove de sexe masculí (80’5 %) que inicia el programa amb 16 anys, de nacionalitat espanyola (76’4 %) que ha finalitzat la educació primària i que té una ocupació diària (84’3 %), és a dir, treballa o estudia. La mitjana d’edat en que els participants van cometre el delicte és de 15’6 anys, no tenen antecedents i han comès tan sols un fet delictiu que es reparteixen proporcionalment en la seva tipologia: contra les persones (36,3 %), contra la propietat (35’8 %) i d’altres (21,8 %). El 45 % dels fets delictius són violents. El fet delictiu, es comet principalment, amb un grup de menors d’edat (52’8 %).

De la petita part de reincidents que hi ha, tres de cada quatre abans de finalitzar el primer any de seguiment tornen a reincidir. Entre els reincidents, hi ha més homes, residents a Barcelona, sense cap tipus d’estudis bàsics, no treballen i que han tingut un resultat negatiu en el programa MRM.

Per a tots aquells que estigueu interessats en realitzar voluntariat penitenciari podeu consultar la borsa de voluntariat de la FCVS per assabentar-vos de totes aquelles entitats que l'ofereixen.

Afegeix un comentari nou