La Generalitat facilita l’accés a la Renda Mínima d’Inserció per pal·liar la crisi

 Font:
Font:

La Generalitat facilita l’accés a la Renda Mínima d’Inserció per pal·liar la crisi

Resum: 

Unes 22.000 persones, que no poden cobrir les seves necssitats bàsiques, reben aquesta ajuda. Se’n beneficien quasi 50.000 perquè per a moltes fmílies aquest representa l’únic ingrés.

A partir d’aquesta setmana, i amb caràcter retroactiu fins a 1 de gener, es facilita l’accés a l’RMI de les persones que no tenen ingressos. Es tracta d’un paquet de mesures que vol pal·liar els efectes de la crisi econòmica. Una d’aquestes mesures és la modificació del perióde de càlcul per accedir a l’RMI. Així a partir d’ara es determinarà si la persona sol·licitant té dret a percebre aquesta ajuda a partir dels ingressos dels últims sis mesos i no de l’últim any com passava fins ara.

D’altra banda s’ha augmentat el pressupost anual fins als 99,48 milions d’euros, cosa que significa 31 milions més que el 2008. La consellera de Treball de la Generalitat de Catalunya, Mar Serna, ha assegurat que actualemnt reben aquesta ajuda 22.000 persones tot i que se’n beneficien 49.000, ja que per a moltes famílies aquest representa l’únic ingrés. Poden demanar l’RMI qualsevol persona, d’entre 25 i 65 anys, que estigui empadronada a Catalunya amb un mínim d’un any a la comunitat.

Aquestes mesues s’emmarquen en l’acord dels trenta compromisos per fer front a la crisi i reactivar l’economia que van signar el passat 21 de desembre la Generalitat, les patronals Foment i Pimec i els sindicats UGT i CCOO.

+ info: http://www.gencat.cat/benestar/persones/adults/inclusio/renda/index.htm

Afegeix un comentari nou