La Taula d'Entitats presenta Hàbitat3, per un habitatge social d’inclusió

Autor/a: 
Montse Mateo
 Font:
Font:
 Font:
Font:

La Taula d'Entitats presenta Hàbitat3, per un habitatge social d’inclusió

Autor/a: 
Montse Mateo

Resum: 

La Taula d’Entitats presenta la nova Fundació Hàbitat3, una gestora d’habitatge social d’inclusió que vol casar la necessitat d’habitatge de persones en situacions de vulnerabilitat amb el parc d’habitatges buits que hi ha actualment a Catalunya.

Hàbitat3, per un parc d’habitatge social d’inclusió

Aquest dimarts 16 de desembre, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social ha presentat la Fundació Hàbitat3, una gestora d’habitatge social d’inclusió que vol donar una resposta col·lectiva com a sector a l’emergència en matèria d’habitatge que pateixen les persones més vulnerables a casa nostra.

Àngels Guiteras, presidenta de la Taula del Tercer Sector Social, ja va anunciar el passat diumenge la creació d’aquesta gestora impulsada per la Taula, que captarà pisos buits al preu més baix possible per poder-los destinar a persones amb dificultats per assumir les despeses d’habitatge.

A més de Guiteras, a la roda de premsa de presentació que s’ha celebrat a l’Auditori de la Taula del Tercer Sector, hi han intervingut Carme Trilla, presidenta d’Hàbitat3 i Xavier Mauri, director general d’Hàbitat3.

Els impulsors de la iniciativa han precisat que la nova fundació perseguirà un doble objectiu:

  • Buscarà habitatges de lloguer molt reduït per poder resoldre les necessitats d’habitatge de famílies i persones en risc d’exclusió.
  • A més, Hàbitat3 vol que l’ús dels habitatges vagi lligat a la participació en programes d’acompanyament social que proporcionin a les persones afectades un suport integral més enllà de l’habitatge.

La fundació buscarà i negociarà amb els propietaris la cessió dels pisos buits, que després seran oferts a entitats del tercer sector social, i en última instància seran aquestes entitats les que distribuiran els pisos entre les persones que més ho necessitin.
Xavier Mauri, director general d’Hàbitat3.

Cases buides, persones sense casa

La Taula estima que actualment a Catalunya hi ha 450.000 habitatges buits, entre els habitatges nous i els que es troben en mans de bancs i de particulars.

En canvi, l’entitat calcula que les necessitats d’habitatge assequible per a la població catalana es situarien al voltant dels 230.000 habitatges, tal com ja va assenyalar en l’informe Un parc d’habitatges de lloguer social. Una assignatura pendent a Catalunya.

En aquest sentit, la Taula lamenta que el parc d’habitatge de lloguer social a Catalunya no arriba al 2% mentre que la mitjana dels països europeus es situa de mitjana en el 15%.

Catalunya compta amb un parc d’habitatges construïts i buits susceptibles de ser destinats a allotjament de lloguer si s’arribés a un acord en aquest sentit.
Taula d'entitats del Tercer Sector. Un parc d’habitatges de lloguer social. Una assignatura pendent a Catalunya.

Hàbitat3 parteix de la constatació d’aquests problemes d’habitatge a Catalunya però també del fet que les entitats socials han arribat al sostre de la seva pròpia capacitat de resposta.

Per això, Hàbitat3 es presenta com a una iniciativa que vol fer “un salt d’escala respecte a les iniciatives ja existents dins del Tercer Sector” tant pel que fa a l’abast territorial com al nombre de pisos i a la capacitat de donar serveis al conjunt del sector.

En aquest sentit, segons la presidenta de la Fundació, Carme Trilla, Hàbitat3 hauria d'esdevenir un "instrument de gestió vinculat a totes les entitats del tercer sector social, que posi pisos a disposició de qui més ho necessita". A la roda de premsa, l'entitat ha xifrat en 350 el nombre d'habitatges que es necessiten de forma urgent.

Com funcionarà Hàbitat3?

Hàbitat3 negociarà amb els propietaris d’habitatges buits la forma d’obtenir-ne l’ús, ja sigui mitjançant la compra, el lloguer o la donació. En cas de lloguer, Hàbitat3 respondrà davant del propietari del seu pagament així com del bon ús de l’habitatge.

L’habitatge és clau, és un dret que hem de garantir i, a la pràctica, no el tenim garantit.
Àngels Guiteras, presidenta de la Taula, a L'entrevista del diumenge

Pel que fa al finançament, Hàbitat3 es planteja:

  • Obtenir finançament mitjançant els encàrrecs de gestió que rebi.
  • Cercar finançament de les diferents administracions catalanes, de l’Estat i de la Unió Europea a fi de constituir un fons solidari que pugui fer front a les despeses que les entitats socials no puguin assumir.

Les persones que accedeixin als habitatges d’Hàbitat3 ho faran per sol·licitud de les entitats socials o les administracions públiques que determinaran, en cada cas, el temps que les persones poden disposar de l’habitatge.

El primer encàrrec d’Hàbitat3 prové del conveni signat per la Taula d’Entitats i l’Ajuntament de Barcelona en virtut del qual Hàbitat3 gestionarà els primers 200 pisos en mans de particulars que l’Ajuntament capti i que els Serveis socials adjudiquin.

Afegeix un comentari nou