Un estudi de la FSG diu que la crisi és més dura amb la població gitana que amb la resta de la població

Autor/a: 
FCVS-Comunicació
 Font:
Font:

Un estudi de la FSG diu que la crisi és més dura amb la població gitana que amb la resta de la població

Autor/a: 
FCVS-Comunicació

Resum: 

L’estudi comparat “Población gitana española y del Este de Europa, empleo e inclusión social, 2011” constata que la crisi pot endur-se per davant 30 anys d’avanços socials de la comunitat gitana.

La Fundación Secretariado Gitano ha presentat un estudi que va realitzar a tota Espanya mitjançant més de 1.800 entrevistes a persones gitanes espanyoles i de l’Est d’Europa. En l’acte de presentació van participar el director de la FSG, Isidro Rodríguez, el membre del patronat de la Fundació, Antonio Soto i el director general del treball autònom, Miguel Ángel García Martín. Martín va considerar que aquest tipus d’estudis son necessaris ja que es poden fer polítiques i accions per ser més eficaços per tal que la bretxa dels grups amb majors dificultats sigui menor.

Les dades de l’estudi demostren que en els últims sis anys la xifra d’atur de la població gitana s’ha incrementat en 22’6% mentre que la de la resta de la població ha augmentat un 10%, és a dir, que mentre pel conjunt d’espanyols s’ha duplicat, per la població gitana s’ha triplicat. També posa sobre la taula que la població gitana realitza més jornades parcials (42% davant d’un 14%) i la xifra de temporalitat duplica a la del conjunt de la població (53’4% davant d’un 25’5%). Però tot i aixíla xifra d’activitat és més alta que la resta de població (69% davant un 60%), encara que el que això amaga és que mentre que qualsevol jove que no sigui gitano dedica anys a formar-se, els joves gitanos deixen més d’hora els estudis per incorporar-se al mercat laboral. El 60’9% de les persones gitanes actives són analfabetes o sense estudis, mentre que entre la resta de la població només n’hi ha un 2’6 %. Aquesta xifra s’ha reduït en 4’4 punts en els últims sis anys.

El director general de la FSG, Isidro Rodríguez, va recordar que el model de referència pels pròxims anys serà el programa de formació i ocupació Acceder de la FSG ja que “si es posen els mitjans i recursos adequats, es poden aconseguir resultats”. El programa Acceder ha atès a més de 67.00 persones, ha aconseguit més de 45.000 contractes de treball i ha format a més de 15.00 persones mitjançant 1.600 cursos propis.

Estudi complet

Afegeix un comentari nou