6 documents per avançar en la cultura de pau

F Pere Tarrés
Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
La majoria són textos que analitzen les situacions actuals i proposen alternatives.  Font: Pexels
La majoria són textos que analitzen les situacions actuals i proposen alternatives. Font: Pexels

6 documents per avançar en la cultura de pau

F Pere Tarrés
Resum: 

Una selecció d'informes i publicacions del període 2021-2023 sobre conflictes, drets humans i cultura de pau arreu del món.

La cultura de pau és un concepte que engloba moltes temàtiques i àmbit en relació amb els drets humans, la no-violència, la justícia i la tolerància, i tot el conjunt de valors vinculats a aquestes qüestions. Té el seu orígen com a terme després de la Segona Guerra Mundial i l'escalada d'armes nuclears posteriors, però en l'actualitat, degut a la diversificació i el desenvolupament dels conflictes, ha pres una dimensió encara més àmplia.

A contiuació es fa un recull de sis documents que analitzen aquestes qüestions en el context actual, pensat per a ajudar a les entitats i associacions que treballen en aquest àmbit o volen endinsar-s'hi a tenir una visió actualitzada de la cultura de pau.

Alerta 2023! Informe sobre conflictes, drets humans i construcció de pau

Aquesta publicació de l'Escola de Cultura de Pau analitza l'estat del món pel que fa a les tensions, les guerres i la pau aquest 2023. S'edita des del 2001, i fa una anàlisi de la conflictivitat i la construcció de la pau en l'àmbit mundial mitjançant els eixos dels conflictes armats, les tensions i el gènere i la pau i la seguretat.

L'objectiu de la publicació és oferir una perspectiva global alhora que regional pel que fa a les dinàmiques, causes i conseqüències dels escenaris de conflicte armat i de tensió en marxa en l'actualitat. Així, el document té també un caire preventiu, i cerca, alhora, assenyalar possibles oportunitats de desescalada, prevenció o reducció de conflictes.

Anuari SIPRI 2023

L'Anuari SIPRI s'edita al centre de recerca per la pau Stockolm Internacional Peace Research Institute (SIPRI), i fa un anàlisi exhaustiu de l'estat global en qüestions de desarmament, armament i seguretat internacional. El del 2023 es pot comprar aquí.

Cada any, però, FundiPau edita un resum on recull les claus de l'anuari, tot exposant un repàs dels diferents conflictes armats en marxa en l'actualitat i la seva gestió, així com els nous reptes en matèria de pau i seguretat, l'evoloució de la despesa militar i armamentística i el control d'armes i el desarmament. Es pot desgarregar de manera gratuïta aquí.

Negociacions de pau 2022. Anàlisi de tendències i escenaris

L'Escola de Cultura de Pau de la UAB realitza un anuari sobre els processos i negociacions de pau que han tingut lloc al llarg de l'any. Fa una anàlisi sobre les negociacions que s'han produït a nivell global sobre els processos de pau, per tal d'assenyalar els patrons existents, amb l'objectiu de posar aquesta informació en format d'eines a l'abast d'agents que participen o poden influir en l'evolució dels processos de pau, ja siguin personalitats polítiques, persones mediadores o societat civil. A més, també es dediquen apartats a l'anàlisi d'aquests processos des d'una perspectiva de gènere. L'edició d'enguany es pot trobar aquí.

Informe 61: Contra les guerres: Arguments i alternatives

El Centre Delàs d'Estudis per la Pau va publicar aquest informe després de l'esclat de la guerra d'Ucraïna. A propòsit d'aquest conflicte concret, el document recull diverses narratives que sorgeixen a la societat en el moment en què esclata un conflicte, amb l'objectiu de posicionar-se i enfrontar d'una manera fonamentada el relat hegemònic de caire bel·licista que regna en aquests contextos globals. Així, a publicació exposa diferents reflexions i posicionaments polítics que, des del pacifisme, encaren els debats que sorgeixen als països occidentals en l'esclat d'un nou conflicte.

Índex de la pau global 2023

Aquesta publicació en anglés de l'Institut per l'Economia i la Pau (Institute for Economics and Peace, IEP) és la 17a edició del seu Índex per la Pau Global anual, que analitza i classifica 163 països i territoris independents, que comprenen el 99% de la població mundial, segons el seu grau de pacifisme. Es tracta d'un document de tipus analític, que recull mitjançant fòrmules matemàtiques qüestions relatives a la pau i la violència recollides en diversos eixos com conflictes en marxa (morts per conflicte intern, relacions amb els països veïns, conflictes exteriors lluitats...), seguretat (estabilitat política, terrorisme...) o militarització (despesa militar, fons pel manteniment de la pau...).

Informe 2022/2023 Amnistia Internacional: la situació dels drets humans al món

Amnistia Internacional publica cada any una anàlisi exhaustiva sobre l'estat dels drets humans al món. Ho fa d'una manera transversal, des de diferents perspectives i temàtiques, i amb una mirada tant global com regional. L'edició 2022/2023 analitza 156 països, i retrata l'aparició de nous conflictes així com la represa o prolongació de conflictes ja existents on es s'han produits crims de guerra i a la humanitat. També observa situacions de violència cap a dones, nenes i persones LGTBI, i detalla els efectes de les crisis econòmiques en els preus de l'alimentació, els combustibles i la pressió sobre els serveis de salut i socials.