Reclamen un canvi radical en la política energètica en el dia mundial del Medi Ambient

 Font:
Font:

Reclamen un canvi radical en la política energètica en el dia mundial del Medi Ambient

Resum: 

Ecologistes en Acció de Catalunya reclama un viratge de 180 graus en les polítiques a curt termini que s'estan aplicant en matèria energètica, que perpetuen un model insostenible i hauria de tenir els dies comptats.

La lluita contra l'escalfament global , l'esgotament de recursos i la pèrdua de la biodiversitat han d'orientar , de forma transversal , les polítiques a tots els nivells . L'impacte de l'ésser humà al planeta és una qüestió social , donat que les seves conseqüències es deixen sentir fonamentalment , sobre les capes amb menys recursos.

Ecologistes en Acció reclama un viratge de 180 graus en les polítiques a curt termini que s'estan aplicant en matèria energètica , basades en la perpetuació d'un model que s'ha demostrat insostenible i que al nostre entendre hauria de tenir els dies comptats. La defensa de la fractura hidràulica o fracking , una tècnica per a extracció de gas natural i petroli de roques poroses , o l'extracció de petroli d'aigües profundes , ambdues tècniques amb perillosos impactes socials i ambientals , són un exemple d'aquesta fugida cap endavant . Un altre exemple , la defensa a ultrança de l'energia nuclear , que arriba al ridícul intent de prorrogar la vida de la central nuclear de Garoña sigui com sigui, al mateix temps que impedeix el desenvolupament de les renovables .

Tot això amb un únic propòsit : salvaguardar els interessos de grans empreses a costa dels interessos de la ciutadania , i en contra de resolucions d'administracions autonòmiques o municipals. La recent declaració d'impacte ambiental positiva que dóna via lliure a les prospeccions petrolíferes en aigües de les illes Canàries per part de Repsol , és un clar exemple.

Els últims informes de l'IPCC constaten multitud d'evidències sobre la realitat i els impactes que ja s'estan vivint en relació a l'escalfament global . La modificació del clima per l'ésser humà , a causa de la crema de combustibles fòssils , és un fet que admet pocs dubtes , i de seguir pel camí actual els pronòstics són dramàtics , amb increments entre 5 º C i 6 º C en la temperatura global del planeta . L'única manera de limitar l' increment de temperatura de manera que no es produeixin els efectes més intensos de l'escalfament global , és deixar sota terra la major part de les reserves conegudes d'hidrocarburs fòssils . I l'única fórmula per aconseguir aquest objectiu , és mitjançant una reducció dràstica del consum d'energia als països industrialitzats , juntament amb una aposta clara i decidida per les renovables .

El respecte dels límits de la naturalesa implica abandonar la idea de que és possible un creixement continuat de l'economia en un planeta amb recursos finits ,donat que l'economia depèn totalment de l'explotació dels recursos energètics i materials mundials . Cal un marc de cooperació internacional real , allunyat de la competència pels recursos geoestratègics , en el què els països industrialitzats , causants del problema , es converteixin en un referent de canvi i el promoguin en els països que ho necessiten , mitjançant transferència tecnològica i suport a projectes sostenibles , a la vegada que els països exportadors de recursos fòssils puguin d'aquesta manera deixar d'explotar-los ..

L'escalfament global és el problema més greu a què s'enfronta la humanitat , i requereix accions decidides i urgents , pel la qual cosa Ecologistes en Acció reclama a les administracions públiques un compromís ferm de lluita contra el canvi climàtic , tant a nivell català com estatal i europeu i en les negociacions internacionals .

Afegeix un comentari nou