Som capaços d'evitar la generació de residus?

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)
 Font:
Font:
 Font:
Font:
 Font:
Font:

Som capaços d'evitar la generació de residus?

Autor/a: 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC)

Resum: 

L’Estratègia Catalana Residu Zero és una iniciativa ciutadana que impulsa el canvi de l’actual model de producció, consum, generació i gestió de residus, cap a un model més eficient des del punt de vista econòmic i ambiental.

Produir béns fent ús de matèries primeres i generant residus durant el procés de producció, consumir béns generant residus, i després llençar-los havent-ne de pagar la gestió com a residus, és un model costós, poc eficient i de gran impacte sobre el medi. Afortunadament, sabem com podem rectificar aquesta mala pràctica: tendint al residu zero.

L’Estratègia Catalana Residu Zero va sorgir per fer front a la insostenibilitat del model actual de producció i frenar els tractaments de final de canonada. Es tracta d’una iniciativa originària de Gaia (Global Alliance for Incineration Alternatives), que s’ha anat implantant a escala internacional, a través de la cooperació d'entitats, universitats, administracions i empreses.

A Catalunya està representada pel treball en xarxa d'entitats com CEPA o CAPS, de totes les universitats públiques catalanes, de més de 50 ajuntaments i més de 30 empreses, entre les quals hi ha gestores de residus.

Actualment el principi del Residu Zero ja ha estat incorporat als objectius Europa2020 i és un dels eixos de les polítiques ambientals en les diferents administracions. A Catalunya, tot i estar dotada d'un bon instrument legal com la LLei de Residus, la generació de residus per habitant encara és molt elevada, i tampoc s’assoleix al 30% de la recuperació dels residus, amb una progressió molt lenta en els darrers 20 anys. Per això el fòrum impulsa a reflexionar el model des de la base, ja que les estratègies emprades fins ara demostren no haver estat efectives.

De final de canonada a economia circular

El model mira de reduir dràsticament els tractaments de final de canonada, recuperant fins al 70% dels residus; alhora aspira a reduir la producció dels residus, incidint en el disseny, la producció, distribució i consum, per evitar que se'n generin en cadascuna d’aquestes fases. És desitjable que quan un producte arriba a ser residu, hagi estat elaborats amb materials reciclables, de manera que puguin tornar a ser matèria primera. Aquest model que permetria tancar el cicle de les matèries i minimitzar residus i costos, incrementant l’eficiència, s’anomena economia circular.

Prevenció, millora i consum conscient

L’Estratègia vol actuar des de cada àmbit per a canviar tendències, des de l'educació, la informació, les polítiques i les normatives.

Entre les seves propostes concretes hi ha

- la millora de les eines i tècniques per al reciclatge, tals com la recollida porta a porta, el potenciament dels envasos i productes reutilitzables, la implantació de Sistema de Dipòsit Devolució i Retorn d'envasos, piles i tòxics.

- la millora dels instruments polítics i legals, tal com l'aplicació de fiscalitat dissuassoria, cànons més punitius, l'aprovació d’un nou marc normatiu que prioritzi la prevenció/reducció.

En aquest context l’Estratègia Catalana de Residu Zero impulsa l'aprovació Llei Catalana de Prevenció de Residus.

També realitzen educació ambiental per aconseguir ciutadans que consumeixi de forma conscient i transformadora, amb iniciatives com la d'aprendre a comprar sense residus i aprendre a exigir la possibilitat de fer-ho.

Afegeix un comentari nou