El Servei de Detecció Ràpid de l’Associació Antisida de Lleida ha detectat el 10% de les noves infeccions VIH a les comarques de Lleida i Pirineus entre 2007 i 2012

Autor/a: 
Associació Antisida de Lleida
 Font:
Font:

El Servei de Detecció Ràpid de l’Associació Antisida de Lleida ha detectat el 10% de les noves infeccions VIH a les comarques de Lleida i Pirineus entre 2007 i 2012

Autor/a: 
Associació Antisida de Lleida

Resum: 

L’entitat forma part d’un programa per reduir el retard en el diagnòstic de la infecció pel virus de la immunodeficiència humana

El Servei de Detecció Ràpid del VIH de l’Associació Antisida de Lleida ha detectat 42 casos positius d’infecció en el període 2007-2012, que suposen el 10% de les noves infeccions declarades a les comarques de Lleida i Pirineus en aquests sis anys. En aquest període de temps, l’entitat ha realitzat 2.327 proves en el marc del Programa per a la prevenció i promoció per a la salut. En el número d’octubre del Butlletí del Col·legi de Metges de Lleida es publiquen els resultats més rellevants de l’aplicació del programa a les comarques de Lleida.

Les dades epidemiològiques indiquen que a Catalunya un 40% de les persones infectades no coneixen la seva condició de seropositius i que el 50% dels nous casos es diagnostiquen un cop apareixen les manifestacions clíniques de la immunodeficiència. L’associació, com a entitat inclosa en el Sistema de Vigilància Integrat de Catalunya (SIVES), té entre els seus objectius prioritaris la realització del test ràpid de detecció del VIH i la integració de les persones amb resultat positiu al sistema sanitari.

La prova es fa a les oficines de l’entitat de manera gratuïta, garantint la privacitat i en un entorn d’acolliment i respecte. Part fonamental del programa consisteix a incorporar al sistema sanitari aquelles persones que han donat un resultat positiu, tant per garantir la seva atenció sanitària com per evitar la disseminació de la infecció. Per aquest motiu, l’Associació, en col·laboració amb la xarxa hospitalària de Lleida i comarques, ha establert un protocol de derivació de tots els casos positius.

Més del 70% de les persones ateses van manifestar com a motiu per fer-se el test haver tingut alguna percepció de risc, la qual cosa indica que, gràcies a l’estratègia desenvolupada per l’Associació, s’ha pogut accedir a grups de persones amb alta vulnerabilitat.

La incidència de casos positius ha passat del 3,5% al 2007 al 1,5% al 2012. Tot i aquesta minsa reducció s’observa un manteniment de casos positius en els darrers tres anys que no ens permet ser optimistes.

Pel que fa el perfil de l’usuari del servei de detecció, el 45,2% de les persones són d’origen immigrant, sobretot d’Amèrica del Sud i l’Àfrica subsahariana. En els homes és majoritari l’origen autòcton (74%), en les dones la distribució és més fragmentada, amb una altra prevalença d’immigració (58%), mentre que en els transsexuals la procedència és fonamentalment d’Amèrica del Sud (97%). Quant a la distribució d’edats, el gruix de la mostra està format per persones de menys de 40 anys. S’observa una major incidència de casos reactius en homes que tenen sexe amb homes, mentre que els usuaris de drogues per via parenteral o el treball sexual no mostra una major incidència de casos reactius.

Des de l’any 2007, l’Associació Antisida de Lleida col·labora amb el Departament de Salut, amb el suport del Departament de Benestar Social i Família, Ajuntaments, Consells Comarcals i Diputació de Lleida, per promoure la realització de la prova del VIH a les comarques de Lleida i Pirineus. Ha posat en marxa oficines a diferents punts de la demarcació (la Seu d’Urgell, Balaguer, el Pont de Suert i les Borges Blanques) per oferir un servei de proximitat. El programa de detecció del VIH es duu a terme amb una estreta col·laboració amb les unitats d’atenció VIH/sida dels centres hospitalaris de referència, per tal de garantir l’atenció mèdica necessària dels casos positius. Els resultats obtinguts en l’aplicació del programa evidencien el potencial multiplicador que pot tenir l’acció integral, catalitzada a través de les organitzacions comunitàries, en el control i eradicació de noves infeccions pel VIH.

Afegeix un comentari nou