Formació transversal i tasques definides, pilars per a la cohesió entre voluntariat i personal remunerat

Autor/a: 
Fundació Autònoma Solidària

Formació transversal i tasques definides, pilars per a la cohesió entre voluntariat i personal remunerat

Autor/a: 
Fundació Autònoma Solidària

Resum: 

L'Oficina de Cooperació de la UdG i la FAS representen dos models diferents de gestió de voluntariat i personal remunerat. En ambdós casos, però, la formació i la definició de rols són determinants.

Més de 1.300 estudiants voluntaris van passar per l'Oficina de Cooperació de la Universitat de Girona (UdG) el curs passat, ja fos a través de la formació (indispensable per fer una posterior activitat voluntària), duent a la pràctica el voluntariat o participant en activitats puntuals o solidàries. Més d'un miler de persones voluntàries que treballen colze a colze amb el personal tècnic de les entitats a través de les quals fan els voluntariats i amb 3 persones de PAS i 2 de becàries de la UdG.

La Fundació Autònoma Solidària (FAS), per la seva banda, gestiona 6 programes de voluntariat oberts a tot l'alumnat de l'Autònoma (no derivats a altres entitats), més programes específics destinats a estudiants de titulacions determinades. El curs 2013-14, ha comptat amb 365 voluntaris i voluntàries que han realitzat una activitat de manera continuada. Alhora, a la FAS hi treballen de manera remunerada 23 persones amb beca, 4 que reben la remuneració per estar en procés de doctorar-se i 14 persones d'equip tècnic.

Formació

La responsable tècnica de l'Àrea de Voluntariat de la Fundació Autònoma Solidària (FAS), Sara Martínez, remarca com d'important és la formació de tota persona que passa a vincular-se a l'entitat. És per aquest motiu, explica, que a l'inici de cada incorporació es fa una formació tant de persones voluntàries com de persones becàries on es comparteix què és la FAS? què s'hi fa? Què farà cadascú? Com ho farà?

Enguany ha estat la primera vegada que han fet una formació transversal de persones becàries a l'inici de curs. Sara Martínez ho valora molt positivament, ja que, diu, "permet fixar idees de cap a on es vol anar i entendre la globalitat del projecte en el qual el becari passa a formar part". A més, afegeix, "es propicia un espai de relació i d'aprenentatge". De la mateixa manera, aclareix, és necessari seguir el mateix procediment amb les persones voluntàries.

La responsable de l'Oficina de Cooperació de la Universitat de Girona (UdG), Sílvia Lloveras, accentua l'enorme pes que té la formació de les persones voluntàries per, d'una banda, saber desenvolupar la seva tasca (ja sigui en un hospital, un centre penitenciari o al campus). D'altra, per entendre la importància de la seva tasca voluntària.

Determinació de rols i tasques

"És important que tothom sàpiga quines són les seves tasques, tècnics, becaris i voluntaris", afirma Sara Martínez. Les formacions són espais per entendre quina és la funció de cada persona entesa dins la globalitat de l'entitat. Tot i això, explica Sara Martínez, "és una pedagogia continuada que ha de dur a que tothom tingui clar quina és la seva funció i quina no". Trobades i reunions de coordinació durant el curs serveixen contínuament per mantenir les línies.

Ha d'haver-hi uns mínims, afegeix, coneguts i compartits per tothom. Que d'altra banda, han de poder ser flexibles segons el voluntari o becari; ja que, diu, "després d'un o dos cursos, el coneixement i el domini de les tasques seran majors".

Segons Sílvia Lloveras, les valoracions i avaluacions de les col·laboracions entre l'alumnat voluntari i les entitats sempre és al voltant del 8 sobre 10. Resultat que, diu, "evidencia que s'ha de millorar, però que la relació entre totes les persones de les entitats (remunerades o voluntàries) és molt positiva".

Actitud

És imprescindible, diu Sara Martínez, que "la FAS sigui entesa com a un espai d'aprenentatge per a estudiants a través de diferents rols", cosa que determinarà les actituds de tots els membres. La persona becària ha de ser proactiva, ha de saber escoltar, dinamitzar i veure les necessitats del seu grup de voluntariat. Però també ha de saber veure què no és la seva responsabilitat. I és aquí on hi intervé la persona tècnica, "qui ha de donar suport i, sobretot, acompanyar el becari durant tot el procés, donant progressiva independència i donant resposta davant de les situacions més greus".

En la mateixa línia respon Sílvia Lloveras, qui entén el voluntariat de l'alumnat com a una eina de creixement personal i aprenentatge més enllà de l'educació formal universitària.

Afegeix un comentari nou