La Presidenta d’Adama, nova Vocal de pobresa del Consell Directiu de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS)

Autor/a: 
Juan Antonio Gómez

La Presidenta d’Adama, nova Vocal de pobresa del Consell Directiu de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS)

Autor/a: 
Juan Antonio Gómez

Resum: 

Mari Cruz Andreu ha rebut aquest càrrec després d'una vida dedicada al voluntariat.

El passat mes de setembre, la presidenta d’Adama, Mari Cruz Andreu, va ser nomenada Vocal de pobresa del Consell Directiu de la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS).

La FCVS treballa des de 1989 a tot el territori català amb quatre seus i 272 entitats socials i ONGs adscrites. Totes són entitats que promouen el voluntariat en diferents àmbits com el penitenciari, de salut, immigració, inserció laboral, gent gran, discapacitats físics i mentals, persones sense sostre, etc...

La particularitat i especial rellevància de participar al Consell Directiu de la FCVS és el fet de poder compartir amb ells la seva missió i visió, on el voluntariat és una de les claus imprescindibles de transformació social.

La FCVS facilita a la societat en general i a les ONG en particular, espais de denúncia social, espais per donar a conèixer les nostres realitats socials i aconseguir la tan desitjada sensibilització, i un lloc ideal on poder donar a conèixer el que fem per a millorar la vida de les persones que atenem, sempre des de la imprescindible figura del voluntari i voluntària que ho fan possible.

Per tant, en aquest context, la participació d’Adama o de qualsevol altra entitat al Consell Directiu de la FCVS és tot un privilegi i una oportunitat de corresponsabilització en xarxa, ja que ens apropa cada cop més a solucions permanents i sostenibles als problemes socials que vivim.

Aquest nomenament, a més, és un excel·lent reconeixement al gran treball desplegat per Adama en els seus cinc anys de vida, demostrant que és possible fer més i fer-ho millor, fins i tot en la situació de crisis que vivim. No hi ha cap dubte que el secret de l’èxit de la feina de la Presidència d’Adama ha estat haver sabut reconèixer a la figura del voluntari/a una figura transformadora, promotora de canvis socials, professional i responsable a l’acció social, entre els grups socials més desafavorits.

Aquesta aposta en els Programes de Voluntariat ha portat a Adama a triplicar el nombre de voluntaris en només tres anys, arribant al 2012 als 189 voluntaris, 800 usuaris atesos i 27.000 hores de voluntariat, que s’han traduït en més de 360.000€ que ha aportat Adama a la societat mitjançant Programes Innovadors d’Intervenció Social a centres d’acollida i albergs, convertint a Adama en una entitat estable, sòlida i amb un SROI (retorn social de la inversió)superior a 7.

Entre les seves funcions, la Vocalia de pobresa és la representant del FCVS al grup de treball de pobresa de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social. Aquest organisme agrupa el conjunt de les entitats socials de Catalunya. Està formada per 32 federacions i organismes diferents, que agrupen en conjunt prop de 4.000 entitats socials no lucratives que actuen a l’àmbit dels drets socials i l’atenció a les persones: associacions, fundacions, cooperatives d’iniciativa social i empreses d’inserció.

La Taula d’Entitats del Tercer Sector Socialdóna visibilitat a les actuacions del conjunt del Tercer Sector Social en defensa de les persones més vulnerables, defensa un model de societat amb més igualtat i més justícia social, promou l’enfortiment i la millora del conjunt de les entitats socials, i representa al sector davant de les administracions públiques, els mitjans de comunicació i la societat en general, a la vegada que incideix sobre les polítiques socials catalanes, amb l’objectiu de millorar el benestar de les persones i aconseguir la seva plena inclusió social.

D’aquesta manera, des d’Adama com a entitat de base, tenim el deure social i el privilegi personal de dur a terme SERVEIS SOCIALS innovadors útils, on resolem problemes concrets dels nostres usuaris des d’una posició d’ACOMPANYAMENT, on compartim, convivim i ens sentim germans amb les persones que atenem.

D’altra banda, amb la participació de Mari Cruz Andreu al FCVS, tenim la possibilitat també de REFLEXIONAR i estudiar com resoldre de manera eficaç els problemes socials, analitzant el que fem, no fos el cas que volent ajudar, acabem empitjorant o acabem perpetuant el problema. Així mateix, aquesta presència a la Vocalia de pobresa, ens permetrà debatre els problemes socials, els seus diagnòstics i les vies de solució, treballant sobre la CONSCIENCIACIÓ social, amb especial interès en la conscienciació d’aquells que són el nostre futur: joves i nens.

Finalment, la participació en una entitat de tercer nivell com és la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social, permet la INCIDÈNCIA o advocacy, és a dir, la possibilitat d’implementar estratègies que canvien les condicions polítiques i econòmiques que causen la injustícia, fomentant l’aprovació de lleis justes, promovent que les empreses no empitjorin sinó que millorin la societat, i exemplaritzant conductes que ens incentivin a viure de forma més solidària.

És evident que aquesta feina i oportunitat són gràcies a l’esforç i dedicació de cents de voluntaris, i a la VISIÓ que ha demostrat Mari Cruz amb un treball de presidència exemplar.

Juan Antonio Gómez

Director d’Adama

Director del HUB de Innovació Social by Adama

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou