Fundació Mapfre destinarà 9.000 euros a projectes de formació

Autor/a: 
Suport Associatiu

Fundació Mapfre destinarà 9.000 euros a projectes de formació

Autor/a: 
Suport Associatiu

Resum: 

La Fundació Mapfre atorgarà 9.000 euros a projectes de formació per a l’ocupació de persones discapacitades

Amb l’objectiu de contribuir a la millora de les condicions de vida de les persones més desfavorides i amb especial cura a les persones amb discapacitats, Fundació Mapfre continua treballant a través del seu Institut d’Acció Social, donant suport i finançant a entitats sense ànim de lucre que desenvolupin accions de formació, clarament orientades a l’ocupació de persones amb discapacitat.

Les despeses finançables no podran superar en cap cas el 75% del cost total del projecte ni excedir els 9.000 euros.

Es considerarà com a despeses finançables:

  • Costos de personal.
  • Materials i subministraments.
  • Equipament.
  • Despeses administratives i de gestió relacionades amb el projecte, que no superin el 10% de l’ajuda.

Es podran presentar a aquesta convocatòria totes aquelles entitats sense ànim de lucre que siguin d’acció social i declarades d’Utilitat Pública pel Ministeri de l’Interior, fundacions, federacions i confederacions que tinguin entre els seus objectes socials, la formació professional i inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat.

Les sol·licituds es presentaran exclusivament a través del portal de Fundació Mapfre i el periode de presentació anirà des del proper 1 d’abril fins el 30 d’abril de 2011.

Llegir més

Etiquetes: 

Afegeix un comentari nou