La Taula d'entitats del Tercer Sector de Catalunya posa en marxa a internet el portal www.clausulessocials.cat

 Font:
Font:

La Taula d'entitats del Tercer Sector de Catalunya posa en marxa a internet el portal www.clausulessocials.cat

Resum: 

A principis de febrer es va posar en marxa un nou espai web de la Taula d’entitats del
Tercer Sector de Catalunya, adreçat als tècnics de les administracions públiques i als professionals del Tercer Sector.

El nou portal de la Taula del Tercer Sector, una organització formada per 27 entitats que aglutinen a més de 3000 entitats socials no lucratives, està dirigit principalment als tècnics d’administracions públiques i als professionals de Tercer Sector Social. El nou web inclou els continguts de la guia de clàusules socials de la Taula “El valor afegit del Tercer Sector en la prestació de serveis públics”.
A més recull sis clàusules socials proposades:
-Ajustament dels serveis a les necessitats dels grups receptors
-Afavoriment de la qualitat en l’ocupació
-Promoció de la contractació de determinats grups
-Proximitat a la comunitat local
-Inclusió de beneficis a la societat
-Promoció de la participació

Al nou portal han afegit també un espai interactiu per intercanviar opinions, un recull de bones pràctiques i noticies relacionades amb les clàusules socials.

Llegir més

Afegeix un comentari nou