Les claus de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

Autoria: 
Sostre Cívic
Sinopsi: 

Aquesta guia, elaborada per Sostre Cívic, descriu les característiques bàsiques del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús. Recull tota la informació que pot ser útil a qualsevol persona interessada en aquest model i es planteja com un primer número introductori d’una col·lecció de guies temàtiques en què s’aprofundirà en els més rellevants pel que fa als projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

Editorial: 
Sostre Cívic
Any de publicació: 
2017
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
COMUNITARI
Moviment veïnal
Tipologia document: 
Document de gestió
Imatge de portada: 
 Font:

La perspectiva de gènere en l’avaluació d’un projecte

Autoria: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Sinopsi: 

Avaluar amb perspectiva de gènere implica qüestionar l’ordre social de gènere en el context on s’ha implantat un determinat projecte. També significa assumir que és responsabilitat de les administracions i de les entitats que despleguen projectes públics modificar aquest ordre.

Editorial: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Any de publicació: 
2020
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
GESTIÓ I PROJECTES
Disseny de projectes
Tipologia document: 
Document de gestió
Imatge de portada: 
 Font:

La perspectiva de gènere en la implementació d’un projecte

Autoria: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Sinopsi: 

Implementem quan portem a la pràctica un projecte que ja hem dissenyat. En el moment clau de la implementació poden succeir situacions imprevistes, que poden afectar la igualtat de gènere, ja sigui dins l’equip encarregat d’implementar-lo o en la població a qui adrecem els nostres serveis i accions.

Editorial: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2020
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
GESTIÓ I PROJECTES
Disseny de projectes
Tipologia document: 
Document de gestió
Imatge de portada: 
 Font:

La perspectiva de gènere en el disseny d’un projecte

Autoria: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Sinopsi: 

Introduir la perspectiva de gènere en el disseny dels projectes vol dir revisar els nostres objectius perquè no tinguin un biaix androcèntric i perquè promoguin la igualtat. A partir d’aquí, i en cascada, cal modificar tots els altres components de la planificació.

Editorial: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2020
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
GESTIÓ I PROJECTES
Disseny de projectes
Tipologia document: 
Document de gestió
Imatge de portada: 
 Font:

La perspectiva de gènere en la diagnosi d’un projecte

Autoria: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Sinopsi: 

Introduir la perspectiva de gènere en la diagnosi del nostre projecte implica revisar els coneixements que donàvem per descomptats, preguntar-nos si en aquests coneixements hem considerat naturals les desigualtats entre homes i dones, i analitzar si havíem obviat o menysvalorat la importància de problemes que només afecten les dones.

Editorial: 
Generalitat de Catalunya. Departament de Treball Afers Socials i Famílies
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2020
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
GESTIÓ I PROJECTES
Disseny de projectes
Tipologia document: 
Document de gestió
Imatge de portada: 
 Font:

Guia pràctica d’avaluació de programes del tercer sector social

Autoria: 
Ivàlua
Sinopsi: 

Aquesta guia aporta un marc de referència comú, exhaustiu i pràctic per apropar l’avaluació de programes al tercer sector social amb la voluntat de millorar-ne l’efectivitat, l’eficiència i la transparència.

Editorial: 
Ivàlua
Col·lecció o obra general: 
Col·lecció Ivàlua de guies pràctiques sobre avaluació de polítiques públiques
Any de publicació: 
2017
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
GESTIÓ I PROJECTES
Avaluació i qualitat
Tipologia document: 
Document de gestió
Imatge de portada: 
 Font:

¿Hacemos un proyecto?

Autoria: 
Ajuntament de Vitoria-Gasteiz
Sinopsi: 

Amb el subtítol 'Desde el principio hasta el final' aquesta publicació compta amb consells útils per a la correcta elaboració de projectes en totes les seves fases.

Editorial: 
Ajuntament de Vitoria-Gasteiz
Col·lecció o obra general: 
Any de publicació: 
2007
Lloc de publicació: 
Vitoria-Gasteiz
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
GESTIÓ I PROJECTES
Disseny de projectes
Tipologia document: 
Document de gestió
Imatge de portada: 
 Font:

Como elaborar un proyecto

Autoria: 
Instituto Asturiano de la Juventud. Consejería de Educación y Cultura
Sinopsi: 

Aquesta guia recull alguns dels criteris que es poden tenir en compte per a la selecció a les convocatòries, diferents exemples de projectes i eines útils per ampliar els coneixements.

Editorial: 
Servicio de Publicaciones del Principado de Asturias
Col·lecció o obra general: 
Cuadernos de orientación
Any de publicació: 
2020
Lloc de publicació: 
Oviedo
Idioma: 
castellà
Temàtica document: 
GESTIÓ I PROJECTES
Disseny de projectes
Tipologia document: 
Document de gestió
Imatge de portada: 
 Font:

Com redactar projectes

Autoria: 
Centre de Recursos de les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ)
Sinopsi: 

Aquest document mostra i explica quins són els elements i els aspectes claus i imprescindibles a tenir en compte al moment de gestionar projectes, una tasca que requereix coordinació i de planificació.

Editorial: 
CRAJ
Any de publicació: 
2017
Lloc de publicació: 
Barcelona
Idioma: 
català
Temàtica document: 
GESTIÓ I PROJECTES
Disseny de projectes
Tipologia document: 
Document de gestió
Imatge de portada: 
 Font: