Neix el Viver de Formació per a les entitats

 Font:
Font:
 Font:
Font:

Neix el Viver de Formació per a les entitats

Resum: 

La iniciativa busca fomentar la formació en línia per a persones voluntàries des de les entitats, facilitant compaginar el voluntariat amb la vida professional, familiar i social i amb la realitat territorial del voluntariat.

Un dels principals reptes amb els que es troben les entitats de voluntariat és el d'adaptar la formació a la realitat de les persones voluntàries, que no sempre tenen el mateix perfil, no viuen al mateix lloc, ni disposen del mateix temps, i això fa que de vegades no puguin accedir als cursos que se'ls ofereix.

Amb l'objectiu de dotar d’eines a les entitats que els permetin respondre de manera més efectiva i adaptada a les necessitats dels seus equips de voluntariat la Direcció General Acció Cívica i Comunitària engega el Viver de formació, un espai que permeti començar a fer realitat aquesta aposta per dotar les entitats de nous canals i metodologies de formació.

El projecte està especialment pensat per a entitats que necessiten, sobretot, poder conciliar aspectes territorials, horaris i de nivells de coneixement dels seus voluntaris i voluntàries. En concret, el projecte Viver de formació, que s’engega responent al Bloc 2 del Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat 2014-2015, vol oferir la possibilitat que 10 entitats sense ànim de lucre amb projectes de voluntariat puguin formar els seu responsable de formació tant per a la creació i gestió del material formatiu en línia com per a impartir formació en aquesta modalitat.

Com es pot fer la sol·licitud al Viver de Formació?

Aquelles entitats que estiguin interessades en participar del projecte poden fer la sol·licitud a través del formulari en línia, abans del 30 de setembre. A banda d'emplenar les dades bàsiques, també caldrà explicar:

  • El perfil del formador/a respecte a la formació en línia i acreditació dels coneixements
  • El vincle de la formació amb els objectius de l'entitat i amb la millora de la seva intervenció i impacte
  • Descripció de la formació que es proposa de fer en línia, breu descripció de la metodologia formativa, previsió de nombre, diversitat territorial i perfil tecnològic dels voluntaris que faran la formació
  • Plantejament de futur de la formació: recorregut a partir de la primera edició, plantejament del segon any en endavant, perspectives de creixement de formacions,..

Les propostes rebudes seran avaluades per un equip mixt format per tècnics de la DGACC. Al llarg de la primera setmana d'octubre es comunicarà a les entitats seleccionades l'acceptació de la seva proposta i se'ls posarà en contacte amb la persona del TEB que en farà el seu acompanyament i amb la qual establiran el seu calendari de treball.

Per a més informació

Afegeix un comentari nou