6 publicacions per iniciar-te en el món de l’avaluació

Autor/a: 
Marina Aguilar i Mañas
 Font:
Font:
 Font:
Font:

6 publicacions per iniciar-te en el món de l’avaluació

Resum: 

Coneix com pots incorporar l’avaluació en la teva entitat i avançar cap l’enfortiment de en la gestió i la millora de la transparència i la rendició de comptes.

Tal i com recull l’Enciclopèdia Catalana, avaluar és determinar el valor o magnitud d’alguna cosa. En el terreny de les entitats no lucratives, la introducció de la cultura de l’avaluació no només permet mesurar l’impacte de les activitats que es porten a terme i conèixer com fer-les més eficients i eficaces, sinó que també permet avançar cap a la millora de la transparència i la rendició de comptes. En definitiva, donar resposta a alguns dels reptes que les organitzacions han de resoldre per a l’enfortiment i la millora de la gestió.

Però per realitzar aquesta avaluació és important que les entitats no lucratives reflexionin prèviament amb quina finalitat volen impulsar un procés d’aquestes característiques (necessitats), amb quina informació compten (dades disponibles ) i quines capacitats (recursos) tenen per desenvolupar amb èxit aquesta avaluació.

Tot seguit et proposem diferents publicacions que t’ajudaran a iniciar-te en el món de l’avaluació i a incorporar aquesta visió en la teva entitat.

Com iniciar una avaluació: oportunitat, viabilitat i preguntes d’avaluació

Aquesta guia, elaborada per Ivàlua (Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques), recull de forma sintètica quins són els principals conceptes i teories al voltant de l’avaluació. A més, la publicació proposa com dissenyar l’avaluació a l’organització i incorpora una pauta que ens ajudi a enfocar aquest procés.

Gestionar amb evidències. Manual d’avaluació per a entitats ciutadanes

En aquesta guia, elaborada per la Pilar Pujol i publicada per Dossiers Barcelona Publicacions, podreu trobar les pautes necessàries per iniciar un procés avaluatiu en el si de l’entitat. En concret, el manual recull de forma pràctica com desenvolupar aquest procés en set sessions.

A guide to Social Return on Investment

La metodologia SROI (Retorn Social de la Inversió) permet a les entitats no lucratives mesurar de forma senzilla quin impacte tenen els seus projectes a nivell Econòmic, social i mediambiental. Amb aquesta publicació de The SROI Network podreu conèixer els passos a seguir per introduir aquesta tècnica a la vostra organització.

Indicadores de la sostenibilidad

Amb aquesta eina, creada per la Fundación Biodiversidad, podreu millorar la gestió de la vostra entitat, ja que permet quantificar l’impacte de les vostres intervencions a nivell socioeconòmic, social i ambiental.

Medición del Impacto Cualitativo de los Programas de Inclusión Social

Fruit d’una recerca prèvia, la Fundación Luis Vives posa a l’abast de totes les entitats d’acció social una eina que permet analitzar quin impacte tenen les seves actuacions en diferents àmbits: personal, material, salut, convivència i familiar, relacional, ocupacional, oci i lleure i comunitari. A través d’un full excell es pot conèixer la posició i evolució de les persones beneficiàries.

Mesuring well-being

Aquest manual, elaborat pel Think Tank anglès “New Economics Foundation”, explica com podem les entitats no lucratives construir un sistema d’indicadors senzill que ens ajudi a mesurar l’impacte dels nostres projectes en el benestar de les persones participants.