El Peace Boat, amb Hibakushes, fa escala a Barcelona

 Font:
Font:
 Font:
Font:

El Peace Boat, amb Hibakushes, fa escala a Barcelona

Resum: 

Una delegació d'Hibakushes, supervivents de les bombes atòmiques a Hiroshima i Nagasaki, acollits en aquesta ocasió per la Fundació per la Pau, venen a Barcelona i són rebuts per la Presidència del Parlament i per diputats. Porten una proposta de Resolució sobre la prohibició de les armes nuclears.

Els Hibakushes arriben a bord del Peace Boat, Vaixell de la Pau, que es mou per tot el món amb missatges de pau, de drets humans i d'abolició de les armes nuclears. En l'estada a Barcelona són rebuts per la Presidenta del Parlament i parlen amb diversos diputats. Presenten una proposta de Resolució sobre la prohibició de l'armament nuclear per tal que sigui considerada al Parlament.

En temps de guerra les armes nuclears només han estat utilitzades en dues ocasions, al Japó: a Hiroshima el 6 d'agost de 1945 i a Nagasaki tres dies després

Fan una visita a la Sagrada Família, es veuen amb els alumnes d'alguna escola barcelonina, tot amb l'objectiu d'explicar la seva vivència i treballar per un món lliure d'armes nuclears. Es tracta d'una escala d'un dia, el 20 de març, a Barcelona, dins del seu "Viatge global per un món lliure d'armes nuclears". És una iniciativa de l'ONG Peace Boat, amb base al Japó. Explica la Fundació per la Pau que "Els Hibakusha viatgen per tot el món, presentant el seu testimoni i experiència personals del bombardeig per tal de sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania per abolir les armes nuclears".

Sobre Peace Boat; ens ho explica la Fundació per la Pau:Peace Boat és una organització no governamental i no lucrativa, d’àmbit internacional que treballa per promoure la pau, els drets humans, el desenvolupament just i sostenible i el respecte pel medi ambient. Té la seva base al Japó. Peace Boat desenvolupa moltes de les seves activitats mitjançant l’organització de creuers educatius per la pau a bord d’un gran vaixell. El vaixell crea un espai neutral i mòbil que permet als seus participants superar fronteres i iniciar relacions de cooperació i diàleg a mar obert i als ports que visiten.

Afegeix un comentari nou