La major crisi humanitària en molts anys

La major crisi humanitària en molts anys

Resum: 

Somàlia és, de fet, i paradoxalment, un estat sense nació. Els “senyors de la guerra” determinen els seus territoris. La crisi s'estén als països del voltant. MSF (Metges sense Fronteres) vol ampliar el seu camp d'acció sobre el terreny.

Metges sense Fronteres, que ha treballat durant anys a l'anomenat “cuerno de Africa” (Somàlia, Eritrea i Etiòpia), alerta sobre la situació humanitària. Denuncia que, tot i l'anunci de les autoritats de Somàlia, en el qual explica que permetrà la tasca de les organitzacions humanitàries en els territoris que controla, aquests no són el total del territori del país.

MSF ha treballat de manera continuada a Somàlia durant les últimes dècades i ha mantingut en tot moment amplis projectes mèdics en tot el país. Però les restriccions imposades en l'enviament de subministraments i de personal de suport internacional per part dels grups armats, han impedit donar una resposta encara major a la greu crisi humanitària que travessa des de fa molts anys el país.

Podeu llegir més sobre el tema a l'arxiu adjunt.

Afegeix un comentari nou